Menü
Vegyen részt nyereményjátékunkban!


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Lakosági felhívás!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki koronavírusos, az NE MENJEN BOLTBA, GYÓGYSZERTÁRBA!

Pályázati kiírás - Könyvtár (többfunkciós intézmény) intézményvezetői munkakörének betöltésére
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Kerekegyháza Város Polgármestere pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és
Könyvtár (többfunkciós intézmény)
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 
FOTÓPÁLYÁZAT
Images: kulturhaz.jpgKerekegyháza Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet, melyre szeretettel várja az Ön, Családja, Barátai fotóit.
Pályázati feltételek a csatolt mellékletben olvashatók.
Megosztásokat és a pályázat népszerűsítését ezúton is köszönjük.
Várjuk fotóikat, mutassák meg másoknak is, Önnek / Önöknek mit jelent Kerekegyháza, Kerekegyházán élni.
 
Elbír friss hírei
Images: bunmegelozeslogo.jpg

A következő hírekkel bővült az Elektronikus Bűnmegelőzési Osztály Információs Rendszere:

1. Április 12. - Bűnmegelőzés Napja >>>
2. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Áprilisi Hírlevele >>>


                                                    
       Az összes hír megtekintéséhez kattintson ide >>>

KSH -- Tájékoztatás

news: logo_ksh.gifTájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Kerekegyháza településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.


Felhívás -- MVM Démász
Tisztelt Kerekegyházi Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön 0400847732 (6041 Kerekegyháza, Szabadság utca ) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
 
Felhívás -- Covid19
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a védelmi intézkedések teljes körű betartására,
mert sajnálatos módon településünkön is jelentős mértékben nőtt a koronavírusos betegek száma az elmúlt egy hét alatt!

Kérjük Önöket saját maguk,  családtagjaik, ismerőseik  egészségének védelme érdekében az együttműködésre, a belterületen, az utcákon és közterületeken az orrot és szájat eltakaró maszkhasználatra, a szociális érintkezések csökkentésére, a 1,5 méteres távolság betartására!
 
Mindannyiunk érdeke a vírus megállítása, hogy mihamarabb visszatérhessen életünk a rendes kerékvágásba!
 
Polgármesteri Hivatal
 
Tisztelt Kerekegyházi Lakótársak!
A háziorvosoktól kapott tájékoztatás szerint, aki már regisztrált védőoltásra, de még nem kapott értesítést a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatosan, a regisztrációját (fent van-e a listán, helyesek-e az adatai) személyes adatai és TAJ száma megadásával az alábbi elérhetőségeken tudja ellenőrizni:
Tel: 1818
 
Kerekegyháza Város Önkormányzata

 
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Kereskedelmi és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 6 hónap próbaidő kikötésével, 8 órás munkakörben.
Munkavégzés helye: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal, Kerekegyháza, Fő u. 47/A
Használt sütőolaj begyűjtése
Kerekegyháza Város Önkormányzata szerződést kötött a lakosságnál keletkezett és összegyűjtött használt sütőolaj begyűjtésére.

 A szerződéskötést követően március hónaptól az új szolgáltatást ingyenesen veheti igénybe a település teljes lakossága.
 
TÁJÉKOZTATÓ - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről
A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási területén több lépcsőben, matricás rendszer kerül bevezetésre.
 
 
Bölcsődei beiratkozás -- 2021/2022-es tanévre
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre a bölcsődei beiratkozások időpontja: 2021. április 7. (szerda) és április 8. (csütörtök) 9:00-től 15:00 óráig.
 
Helyszíne: Kerekegyerdő Bölcsőde, Erdő u. 31/a
 
Közlemény

news: BM logo.JPGA környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 8. (1) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal a következő közleményt teszi közhírré:

 
Tisztelt Ebtartók!
Kerekegyháza Város Önkormányzata a város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt – 3 évenkénti - kötelezettségének eleget téve 2021. március 1. és 2021. április 30. között ebösszeírást tart.
 
Tisztelt Lakosság!

Tél van, hideg van. Fűtünk tehát, de nem mindegy, mivel! Magyarországon már két évtizede tilos szeméttel tüzelni, ennek ellenére mégis rengetegen égetnek olyan hulladékot a kazánban, mellyel tilos tüzeni. A háztartásban keletkező hulladékból csak a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék égethető el! Minden más személt elégetési illegális tüzelésnek minősül!

 
Helyi iparűzési adó kedvezmény

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.
Tájékoztatás magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adója a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény és a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete alapján 2021-ben az elmúlt évekhez hasonlóan nem változik. Az adó évi mértéke adótárgyanként: a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén 8.000 Ft, telek esetén 4.000 Ft.

 
Tisztelt Adózók!
Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
 
Gépjárműadó ügyek intézése 2021. évben
A 2021. január 1-től hatályos adójogszabályok alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

2020. december 31-ig a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság látja el. A 2020. év végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz lehet fordulni.
 
Tájékoztató hulladékgazdálkodásról

TÁJÉKOZTATÓ
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről

A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási területén több lépcsőben, matricás rendszer kerül bevezetésre.

 
Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Kormányrendelet alapján a lent felsorolt ellátások érvényességi határideje meghosszabbodik a veszélyhelyzet feloldását követően a következők szerint:

 
Nem közművel összegyűjtött (szippantott) háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d.) pontja alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

 
Kormányzati Ügyfélvonal

news: cimer150x198.gif

 Tisztelt Ügyfeleink!
 
A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-jétől a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

 

 

Madár influenza miatti védő- és megfigyelési körzet elrendelő határozatok
news: cimer150x198.gifBÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Iktatószám: BK/EBAO/ 165 - 2 /2021. Tárgy: Megfigyelési körzet elrendelése
Melléklet: térkép
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, meghoztam az alábbi
 
H A T Á R O Z A T O T.
 
2021. január 14. nappal Bács-Kiskun megyében a madárinfluenza miatt elrendelt megfigyelési körzetet az alábbi településekre kiterjedően állapítom meg a mellékelt térkép szerint:

Házi Karantén Rendszer
Images: Police-logo.pngA koronavírus elleni küzdelemben fontos, hogy mindent megtegyünk az egészségügyi ellátó rendszer és a rendvédelmi szervek terhelésének csökkentése érdekében. A Házi Karantén Rendszer (HKR) olyan alkalmazás, amely segít ellen?rizni a Covid-19 járványhelyzet miatt hatósági házi karanténba helyezett személyek esetében a karantén szabályainak betartását.
 
Városi Betlehem foglalkozás

Images: kulturhaz.jpgKedves Kerekegyháziak!

2020-ban is megszervezésre kerül a Városi Betlehem foglalkozás, ezúttal mindenki az otthonában készítheti el kézműves alkotásait, melyek karácsonyváró témával kapcsolatosak, pl. betlehemet ábrázolnak (textil, (só)gyurma, természetes anyagok (fa, kukorica csuhé), papír karton).

ELFOGADTA A PARLAMENT AZ ŐSTERMELŐI, CSALÁDI GAZDASÁGI RENDSZER ÉS AZ AGRÁRADÓZÁS REFORMJÁT

Images: NAK_logo.pngJövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a Parlament 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett törvénytervezetet.

 
Turisztikai kisfilmek települések értékeiről, látnivalóiról
Images: aranyh_logo.jpgTekintse meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület tagtelepüléseit bemutató, látványos drónfelvételekkel gazdagított turisztikai kisfilmeket, melyek bemutatják a települések értékeit, látnivalóit.
Images: bovebben_gomb.gif

 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, pályázatot ír ki a
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 
A munkahely és a beosztás megjelölése:
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (magasabb vezetői beosztás)
 
Megbízás időpontja:
2021. január 1-től számított 5 év, 2025. december 31. napjáig.
 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány