Menü
Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Pályázat - Kerekegyházi Bóbita Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
 
Kerekegyházi Bóbita Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 07.01-től 2025.06.30-ig szól
 
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, 6041 Kerekegyháza, Park utca 1. székhely
Bács-Kiskun Megye, 6041 Kerekegyháza Fő utca 59. telephely
Bács-Kiskun Megye, 6042 Fülöpháza. József Attila utca 1. telephely
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése.
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait. Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus
- Pedagógus munkakörben szerzett-legalább 5 éves szakmai tapasztalat
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  (közoktatásvezetői szakvizsga)
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképes szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt
- szakmai gyakorlatról hiteles igazolás
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, valamint pályázati anyagának sokszorosításához
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Társulási-tanács nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 10.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyző nyújt a 06/76 546-041-es telefonszámon.
.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A.).
Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2341/2020 valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető
és
E-mail-en: kerpolhi@kerekegyhaza,hu e-mail címre.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározottak szerint.
A véleményezéseket követően a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa hallgatja meg a pályázókat és dönt.
 
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. májusi Társulási Tanács ülésén
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny – 2020. … hó
- Kerekegyháza Város Önkormányzatának és a társult településeknek (Ladánybene, Kunbaracs. Ágasegyháza, Fülöpháza) honlapja és hirdetőtáblája – 2020. március  …...


 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerződött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió erősítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az első világháború történelmi emlékét őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása”


A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékmű” felújítása

Testvér-települési programok és együttműködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány