Menü
Vegyen részt nyereményjátékunkban!


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

BURSA HUNGARICA 2021
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Kerekegyháza Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttm?ködve ezennel kiírja 2021. évre a BURSA HUNGARICA Fels?oktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels?oktatási hallgatók (a 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére), valamint fels?oktatási tanulmányokat 2021/2022. tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára.


 
Nem részesülhet támogatásban az, aki:
  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerz?déses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
 
A pályázatra az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18.§. (2) bekezdése alapján kizárólag azok a Kerekegyháza Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez?, hátrányos helyzet?, szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik
 
  • fels?oktatási intézményben teljes idej? (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményez? alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményez? mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy fels?fokú, illetve fels?oktatási szakképzésben folytatják tanulmányikat.
      („A” típusú pályázat)
 
  • a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi el?tt álló középiskolások
vagy fels?fokú végzettséggel nem rendelkez?, fels?oktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek, akik a 2021/2022. tanévt?l kezd?d?en fels?oktatási intézményben teljes idej? (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményez? alapképzésben, osztatlan képzésben vagy fels?oktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felvételi eljárásban el?ször nyernek felvételt fels?oktatási intézménybe és tanulmányaikat 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik. („B” típusú pályázat)
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
                        https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ?k a meglév? felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követ?en lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A pályázati ?rlapot az EPER-Bursa rendszerb?l kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
 
A pályázat mellé (papíralapon) csatolandó a pályázó és a vele közös háztartásban él?k jövedelmének igazolása, szociális rászorultságot igazoló iratok, valamint az „A” típusú pályázatot benyújtók részér?l a fels?oktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021.tanév els? félévér?l.
 
 A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes!
 
A pályázat papíralapú benyújtási határideje: 2020. november 05.
 
A részletes pályázati kiírással kapcsolatosan érdekl?dni lehet ügyfélfogadási id?ben a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában vagy a 76/546-057 és 06/70/371-9401 telefonszámok valamelyikén.
(H: 8-12, K: 13-16, Sz.: 8-12 13-16, Cs: -, P: 8-12)      
                                                
 
Kerekegyháza, 2020. október 02.
 
 
                                                                       Kerekegyháza Város Önkormányzata


A pályázathoz tartozó letölthet? dokumentumok: 
 
 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány