Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


TÁNCISKOLA FELN?TTEKNEK
Images: muvhaz_logo.JPGTÁNCISKOLA FELN?TTEKNEK Kerekegyházán
Els? alkalom:2015. FEBRUÁR 17. KEDD, 18 óra

Tánctanár: CS?SZI SÁNDOR
Részvételi díj: 1.000 Ft/pár/alkalom.
TÁRSAS- ÉS NÉPTÁNC OKTATÁS GYERMEKEKNEK,FIATALOKNAK
Images: muvhaz_logo.JPGTÁRSAS- ÉS NÉPTÁNC OKTATÁS GYERMEKEKNEK, FIATALOKNAK Kerekegyházán
Id?pont: Alsó tagozatosoknak szerdán 16-17.30 óra
Fels? tagozatosoknak pénteken 15.30-17 óra
Tánctanár: CS?SZI SÁNDOR
Részvételi díj: 500 Ft/hó/f?.
Tisztelt Gazdálkodók!

news: varos_kepei_6.jpgAz ?stermel?i igazolvány érvényesítéséhez legyenek szívesek, hozzák magukkal a kitöltött kérelmet és nyilatkozatokat, a személyi igazolványt, lakcímkártyát, adóazonosító kártyát és az agrárkamarai nyilvántartási számot.

TÁJÉKOZTATÓ a nem közm?vel összegy?jtött háztartási szennyvíz begy?jtésére vonatkozó szabályokról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. január 1-ét követ?en Kerekegyháza közigazgatási területén a háztartási szennyvíz (szippantás) begy?jtésének szabályai megváltoznak. Mind a belterületi, mind a külterületi szennyvízbekötés nélküli ingatlantulajdonosoknál összegy?jtött háztartási szennyvizet kizárólag az alábbiakban megnevezett közszolgáltató járm?vei szállíthatják el.

>>> Tájékoztató.pdf <<< 

HIRDETMÉNY

A kötelez? kéménysepr?-ipari közszolgáltatás 2015. évi ütemezése Kerekegyházán az alábbiak szerint történik:

>>> Kéményseprés. pdf <<<

PÁLYÁZATI LEHET?SÉG - GINOP-4
news: ginop-logo.jpg 
PÁLYÁZATI LEHET?SÉG  –  GINOP-4
 
Vállalkozásokat támogató vissza nem térítend? pályázati lehet?ség
 
    • Támogatás megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak b?vítése
    • Rendelkezésre álló keretösszeg 8,5 milliárd Ft.
    • Támogatást igényl?k köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások
    • Vissza nem térítend? támogatás összege: 10.000.000 Ft- 100.000.000 Ft
    • Támogatás mértéke: 50%
    • Beadási id?szak: 2014.11.12. – 2014. december 31.
TISZTELT GAZDÁLKODÓ!
Az agrárkamarai kártya átvehet? a falugazdásznál ügyfélfogadási id?ben a falugazdász irodában (6041 Kerekegyháza, F? u 47/A.).

Ügyfélfogadási id?:
Hétf?: 8.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Köszönet
Kerekegyháza Város Önkormányzata nevében köszönetemet és nagyrabecsülésemet fejezem ki a 2014. szeptember 19-20-án megrendezett Kerekfeszt, Kereki Tojás és Szüreti Fesztivál szervez?inek, felvonulóinak, fellép?inek, segít?inek, támogatóinak és közrem?köd?inek lelkiismeretes, áldozatos munkájukért és önzetlen támogatásukért!
Köszönöm a résztvev?knek és vendégeinknek, hogy megtisztelték rendezvényünket!
Találkozzunk jöv?re is a KerekFeszten!
 
Dr. Kelemen Márk
polgármester
Pályázati kiírás - Szociális munkakör betöltésére

news: cimer150x198.gif
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
 
Szociális segít?
munkakör betöltésére
 
Agrár-környezetgazdálkodási támogatás elektronikus adatszolgáltatása
news: mvh.jpgA gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv adatait 2014. szeptember 1-jét?l november 30-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebb?l a célból m?ködtetett elektronikus felületen („web-GN”) keresztül.
A gazdálkodási napló meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határid?n túl nincs lehet?ség.
 
További felvilágosítás, az elektronikus adatszolgáltatás teljesítéséhez ingyenes segítség kérhet?:
 
Agócs Bernadett – kerekegyházi falugazdásztól az ügyfélfogadási id?ben vagy a 30/ 298-2322-es telefonszámon.     
      
Felhívás!
Images: varos_kepei_6.jpg
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy augusztus 1-t?l
TELEPÜLÉS?R m?ködik Kerekegyházán.
Helyi Önkormányzati Választások GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZAIK

news: cimer150x198.gifGyakran ismételt kérdések

Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képvisel?ket és polgármestereket?

A helyi önkormányzati képvisel?ket és polgármestereket az idei évt?l kezdve a korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

Kik jogosultak részt venni a helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek választásán?

Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkez? nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek választásán választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel rendelkez?, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is.
Tájékoztató a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választás f?bb kérdéseir?l

news: cimer150x198.gifAz egyes nemzetiségek közvetlen választással helyi önkormányzatokat hozhatnak létre. Nemzetiségi önkormányzati választásokat ott lehet kit?zni, ahol a településen a 2011. évi népszámlálás során legalább 30 f? vallotta magát a nemzetiségi összesített adatok szerint valamilyen kisebbségi nemzetiség?nek.

Kerekegyházán a roma és a román nemzetiség?nek vallók száma érte el a 25 f?t.
Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek választásának f?bb kérdéseir?l
news: cimer150x198.gif
A helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek választásán ( a továbbiakban: választás) választó és választható minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkez? minden nagykorú állampolgára.

A helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek választásán a választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.
Nem rendelkezik választójoggal az, aki b?ncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható a Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkez? állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

"Hálózat a közösségért 2014-2015" áramdíj fizetést segít? program
Images: EDF logo.jpgAz EDF DÉMÁSZ és Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014. május 21-t?l újra támogatási pályázatot hirdet az áramdíj megfizetésével küzd? háztartások megsegítésére az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén.


 
A programról b?vebb információt a halozat.maltai.hu internetes oldalon találhat.
A program elérhet?ségei: telefon: 06-1-3914-757,
e-mailcím: halozat@maltai.hu
Családgondozói állás

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központ

Gyermekjóléti szolgálata

pályázatot hirdet 1 f? családgondozói állás betöltésére, teljes munkaid?ben, 2014.07.01.-t?l  határozatlan idej? kinevezéssel (3 hónapos próbaid? megjelölésével).

Figyelem!
news: cimer150x198.gifVárosi kitüntetések, címek adományozására szóló javaslataikat 2014. május 31-ig várjuk a Polgármesteri Hivatal Titkárságára az alábbi helyi díjakra:

- Kerekegyházáért díj,
- Kerekegyháza Város díszpolgára cím
- Kerekegyháza Közm?vel?déséért,
- Kerekegyháza Sportjáért
- Az év kerekegyházi vállalkozója,
- közalkalmazottja,
- köztisztvisel?je,
- t?zoltója,
- embere címekre

Kerekegyháza Város
Önkormányzata
Pályázati felhívás -- Tejfeldoldozó bérbeadásra

Kerekegyháza Város Önkormányzata ajánlatkér? nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az Önkormányzat és VG Kft. kizárólagos tulajdonában álló térségi tejfeldolgozó kisüzem határozott id?re, 5 évre történ? bérbeadása érdekében.

Ebzárlat és legeltetési tilalom!

Images: BM logo.JPGA Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Kecskeméti Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen?rz? Hivatala Kecskemét Járás közigazgatási területén, valamint Tiszakécske Járás közigazgatási területén 2014. április 05. napjától számított 14 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

FELHÍVÁS!
news: cimer150x198.gifÉrtesítjük a Kedves Szül?ket, hogy
a 2014/2015. nevelési évre az óvoda beiratkozások id?pontja:
 
2014. április 28. (hétf?) és április 29. (kedd) 8-tól 16 óráig
Helyszíne:  Kerekegyházi Bóbita Óvoda, Park u. 1. sz.
Kerekegyháza Város Önkormányzata is csatlakozott a "Legszebb konyhakertek" cím? programhoz!
news: konyhakertek.jpgKerekegyháza Város Önkormányzata - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos  programhoz - meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” cím? programot/versenyt
T?zgyújtási tilalom!

2014. március 22-t?l kezd?d?en tilos tüzet gyújtani a Bács-Kiskun megyeterületén fekv? erd?kben és fásításokon, valamint az erd?területek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken kijelölt t?zrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is!

Itt a tavasz, itt vannak az erd?tüzek!

Images: erdotuz_logo.jpgA tavaszi és nyári id?szakban a napi híradások rendszeresen adnak hírt kisebb-nagyobb erd?- és vegetációtüzekr?l. Az erd?t?z által nem csak a faállomány, hanem a teljes erdei életközösség veszélyeztetett. A t?z pusztítását követ?en – annak típusától és mértékét?l függ?en – az erdei ökoszisztéma csak hosszú id? alatt képes regenerálódni.

FIGYELEM! KRESZfelfrissít? és közlekedésbiztonsági programok!

 kozuti-akcio.jpgA tanuloknak.hu és KRESZfelfrissito.hu közlekedésbiztonsági programok a Nemzeti fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretein belül valósulnak meg. A tanuloknak.hu oldal a legkorszer?bb technológiákkal járul hozzá a közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történ? elsajátításának el?segítéséhez, ezáltal a gyermekbalesetek csökkentéséhez. A tanuloknak.hu ingyenes képzésein minden köznevelési intézmény diákja és pedagógusa részt vehet. Verseny is kiírásra kerül értékes ajándékokkal!

TÁJÉKOZTATÁS
news: cimer150x198.gifTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Kerekegyháza településen, a KSH elnök által 2014. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint az alábbi témában és rendszerességgel:
-          Munkaer? felmérés és kiegészít? felvételei (havonta)
-          A lakosság utazási szokásai (negyedévente)
Az összeírási munkát a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdez?i végzik.
A válaszadás önkéntes!
Az adatgy?jtés végrehajtásával kapcsolatban a KSH Szegedi f?osztály munkatársai  a 62/623-800-as telefon számon adnak felvilágosítást.

Polgármesteri  Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS

news: cimer150x198.gifTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2014. január 23-án kelt határozatában visszavonta a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet tevékenységi engedélyét és elrendelte az intézmény végelszámolását.

Polgármesteri  Hivatal

Kérjük támogassa munkánkat!
 
news: cimer150x198.gifKérem, hogy adója 1%-ával támogassa az alábbi kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek valamelyikét, városunk fejl?dése érdekében.
 
Köszönettel:
Dr. Kelemen Márk
polgármester
 
Aprók Pénze Alapítvány
Adószám: 18364279-1-03
 
Az Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18342846-1-03
 
Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
Adószám: 18355738-1-03
 
Településünk Fejl?déséért Alapítvány
Adószám: 19050072-1-03
Lóháton járták a határt
Remény, Balzsam, Leila és Báró – gazdáikkal a nyergükben – közös jár?rözésre indult tegnap a kerekegyházai tanyavilágban. A jöv?ben rendszeressé válhat a lovas rend?rök látványa a környéken.
Lovas rend?rökkel a fatolvajok ellen
Lovas rend?rök és helyi lovas polgár?rök közösen látnak el szolgálatot a falopások megel?zése és felderítése érdekében Kerekegyházán.
 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány