Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


Tájékoztató

Images: izsakkom-logo.jpgFelhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Izsák-Kom Kft. Hulladékgy?jtési információk 2014. számú tájékoztatójában megjelent hulladék begy?jt? (kuka) edényzet vásárlásáról szóló számlát kizárólag azoknak kell eljuttatni a szolgáltatóhoz, akik új, vagy a régit?l eltér? más ?rmérték? edényzetet vásárolnak.

Idén is van egy története?

Images: oali-logo.jpgAz Országos Alapellátási Intézet immáron negyedszer írja ki pályázatát, hogy növelje a hazai, illetve a határon túli háziorvosok és n?vérek presztízsét, megbecsülését. Bár a kezdeményezés 4 éves, a szándék, hogy megjutalmazzuk a legjobb praxisokat: már több évtizedes. Idén is, mint tavaly a nemzethez tartozásra tesszük a hangsúlyt, így a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi, és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé, hiszen a Kárpát-medencében azonos közegben élünk.

 
Támogatott angol nyelvtanfolyam Kerekegyházán csak az els? 12 jelentkez? részére
Images: mfai_logo.jpg

Pályázati forrásból 96 órás kezd? angol tanfolyam indul Kerekegyházán, a Móra Ferenc Általános Iskolában. A tankönyvet, a munkafüzetet, egyéb tananyagokat ingyen adjuk (értéke 7.500 forint). A pályázat a teljes, 96.000 forintos tanfolyami árból 90.000 forintot támogat, így a részvev?knek csak a 6.000 forintos önrészt kell megfizetniük.

A jelentkezésnél a gyorsaság számít, az els? 12 f? kezdheti meg a tanfolyamot.

Díszoklevél Kerekegyháza polgárai részére!

news: BM logo.JPGElismerésül, amiért a hagyományteremt? szándékkal életre hívott, els? alkalommal megrendezett Szent Mihály-napi „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! hétvége” országos programsorozatához csatlakoztak. E cselekedettel nagyban hozzájárultak azon törekvéshez, amely népszer?síteni kívánja Magyarország múltbéli és jelenkori értékeit, településeink közösségformáló erejét.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

news: cimer150x198.gifKerekegyháza Város Önkormányzata az Emberi Er?források Misztériumával együttm?ködve ezennel kiírja a 2014. évre a BURSA HUNGARICA Fels?oktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot fels?oktatási hallgatók (a 2013/2014. II. tanév és a 2014/2015. tanév I. felére), valamint fels?oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

A Magyar Vidékért Kft. képzéseket indít
Tájékoztató építéshatósági eljárásról

news: cimer150x198.gifKerekegyháza város közigazgatási területén 2013. január 1-t?l az els? fokú építésügyi hatósági feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyz?je látja el. A Kecskeméti Városházán az építéshatósági osztály ügyfélfogadási ideje: kedd: 8-16 óra, csütörtök 13-18 óra.

Októberben induló képzések
falugondnok logo

Tisztelt kerekegyházi Polgár!

Szeretne Ön helyben, díjmentesen, rövid id? alatt, gyorsan hasznosítható tudáshoz jutni?A Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete az ÚJ SZÉCHENYI TERV pályázati finanszírozásával szakmai készségfejleszt? tréninget és vállalkozási ismeretek képzést indít Kerekegyházán

Hirdetmény!

news: cimer150x198.gifA Kecskeméti Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellen?rz? Hivatal Kecskemét Járás közigazgatási területén 2013. október 5. napjától számított 14 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Ismét Babusgató a Kerekegyházi Könyvtárban
falugondnok logo

2013.szeptember 11-t?l újra BABUSGATÓ A KEREKEGYHÁZI KÖNYVTÁRBAN!

A Babusgató olyan Baba - Mama találkozó ahol az apróságok ölbeli játékokkal, ritmikus mondókákkal, bábjátékkal, népdalokkal és néptánccal észrevétlenül sajátítják el a magyar nyelv páratlan gazdag szókincsét, a beszédértést, a zenei anyanyelvet.

MESEBÉRLET

Images: kulturhaz.jpgIsmét Mesebérlet Kerekegyházán Óvodások, kisiskolások részére!

 

 

 

 

A FÖLDHASZNÁLAT BEJELENTÉSE - MI A TEEND??

news: cimer150x198.gifA bejelentési kötelezettség.

 

2013. január 1-t?l a földhasználóknak, területnagyságtól függetlenül, minden általuk használt term?föld, valamint a mez?-, és erd?gazdasági m?velés alatt álló belterületi föld (a továbbiakban együtt: term?föld) használatát be kell jelenteni a járási földhivatalban.

Kivétel: az erd? m?velési ágú terület, mert az ügyeit, más eljárásban, az erdészeti szervek intézik.

Nem kell bejelenteni a zártkert használatát sem, amennyiben azt a tulajdonos maga használja.

 

Újabb lehet?ség mez?gazdaságból él?knek!

AFK logoAz Alternatív F?iskola – Út a munka világába, most induló, 155.000.000Ft EU-s támogatású projektben, lehet?ségünk van, hogy 24 év alatti fiataloknak ösztöndíjas szakmai képzést és bértámogatást nyújtsunk.

MEGHÍVÓ!

news: khazi SE-logo.jpgBÁCS-KISKUN MEGYE III. ÉSZAKI CSOPORT

            LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2013/2014 ?szi szezon

                      

SORON KÖVETKEZ? FORDULÓ:

 
U16 2. forduló

 

KEREKEGYHÁZA SE – HETÉNYEGYHÁZI KLC

2013.09.08. VASÁRNAP

 
Tovább >>>

Hirdetmény

haz2012. január elseje óta kell a lakástulajdonosoknak számolniuk azzal, hogy amennyiben bérbe adnák vagy eladnák a lakásukat, kötelez? jelleggel el kell készíttetniük az ingatlan energetikai állapotfelmérését. Az úgynevezett energiatanúsítványból sok olyan információhoz juthat így a tulajdonos, melyek révén költséghatékonyabbá válhat a lakás fenntartása különösen az áram-, illetve a gázszámlák szempontjából.

Szavazókörök területi beosztása

news: cimer150x198.gif1/2013. (VII.26.) HVI sz. HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében és 78. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Kerekegyháza városban a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, szavazóhelyiségek címét, valamint a települési szint? lakóhellyel rendelkez? választópolgárok szavazókörének kijelölését az alábbiak szerint állapítom meg:

1.      A településen a szavazókörök száma: 5.

2.      A települési szavazókörök sorszámát, címét, területi beosztását és a szavazókör választópolgárainak létszámát a határozat melléklete tartalmazza.

3.      A szavazókörökben a választópolgárok száma összesen: 4962 f?

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak

Images: karosultak-logo.jpg

Ha belekerült az adósságcsapdába, 

Ha nem tudja fizetni hiteleit, 

Ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen

Ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,

Ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,

Ha jogi képviseletre van szüksége,

 

Meghívó fotókiállításra!

cimer150x198Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját Madaras László Bács-Kiskun Megyei M?vészeti Díjas fotóm?vész  „SZÁRNYJÁTÉKOK” cím? fotókiállítására,  melyet Kerekegyházán a Katona József M?vel?dési Házban  a „Föld Napja” alkalmából tartunk .

Meghívó gazdaképzésre!

news: cimer150x198.gifAranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Tanyafejlesztési Program keretében képzést szervez a gazdáknak, melyre tisztelettel meghívja Önt és érdekl?d? gazdatársait.

Háztájit az asztalra!

logo indexHáztájit az asztalra találkozó Kecskeméten.

Id?pont és helyszín: 2013. 04. 13. szombat, Kecskeméti Kultúrális és Konferencia Központ, Kecskemét Deák Ferenc tér 1.

Tisztelt kerekegyházi Polgár!

falugondnok logoSzeretne Ön helyben, díjmentesen, rövid id? alatt, gyorsan hasznosítható tudáshoz jutni?
Akkor Önnek az általunk kínált tanfolyamokra kell jelentkeznie!
Mi vállaljuk, hogy gyermekére igényes, fejleszt? környezetben vigyázunk, míg Ön képezi magát.

Köszönet

polgarmesterKöszönet az összefogásért!

Köszönöm mindazok példa érték? áldozatos munkáját, segítségét, akik a március 26-án elt?nt két kerekegyházi kislány keresésében és megtalálásában segítségünkre voltak.

Köszönettel, tisztelettel és barátsággal:                                     dr. Kelemen Márk, polgármester

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

news: BM logo.JPGÉrtesítem Bács-Kiskun Megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésr?l szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2006. június 1. és 2007. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2013/2014. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal egy f? középfokú végzettséggel rendelkez? pénzügyi ügyintéz?t keres

news: cimer150x198.gifKerekegyházi Polgármesteri Hivatal egy f? középfokú végzettséggel rendelkez? pénzügyi ügyintéz?t keres, teljes munkaid?ben 2013. március 1-t?l 2 évre.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Images: polgarorseg.jpg

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kerekegyházi Polgár?r Egyesület közgy?lése 2013. január 24-én egyhangúan dr. Kelemen Márk polgármestert választotta meg a polgár?rség elnökének.

Játékot hirdettünk!

facebookKedves Látogatóink!

Egy játékra hívunk benneteket!
Bizonyára sokatok el?tt ismert, hogy elindítottuk az I love Kerekegyháza oldalt, melyen Kerekegyháza város fontosabb eseményeir?l, történéseir?l, rendezvényeir?l adunk hírt. Arra kérünk titeket, hogy segítsetek, minél több városunkhoz köt?d? polgárhoz eljuttatni az oldal hírét. A segítségért nyeremény is jár! ;))
Mégpedig kisorsolunk 3x5000 Ft érték? vásárlási utalványt az I love Kerekegyháza els? 300 lájkolója között.

Elérhet?sége: http://www.facebook.com/kerekonkori

Már csak 24 lájk és SORSOLÁS!!

Magyarországnak ma békességre és nyugalomra van szüksége!

Az MSZP „Magyarország ma” elnevezéssel kampányt indított. Ennek els? lépéseként plakátokat helyeztek ki a településeken.

A szocialisták semmit nem tanultak 2010-es bukásukból. Most valótlanságokkal, mocskolódással tapétázzák ki az országot.

Ügyfélfogadási rend változás!

news: cimer150x198.gifBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kecskeméti Járási Hivatala

Okmányiroda Kerekegyházi Kirendeltség ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik:


Közlekedési fejlesztések Kerekegyháza esetében

Images: nif_logo.pngElkezd?dtek a 441. sz f?út belterületi szakaszának négy-nyomúsításának és a Cegléd-Kecskemét vasútvonal külön-szint? keresztezésével, továbbá a 445. sz. Kecskemét északi elkerül? út - Kerekegyházi útig -, meghosszabbításának (Hetényegyháza elkerülésével), valamint az 541. sz. f?út korrekciójának el?készítési munkálatai.Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány