Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


Innovációs mediátor képzés

Images: varos_kepei_6.jpgA Kecskeméti Kistérség Gazdaságfejlesztési Csoportjának kiemelt feladata a térség innovációs potenciáljának felmérése és innovációs adatbázisának létrehozása. Ezen feladat ellátása céljából a Gazdaságfejlesztési Csoport innovációs mediátorképzést indít és a képzett mediátorokkal kívánja a felmérés feladatát elvégezni.

4 éves beszámoló!

news: cimer150x198.gif

JELENTÉS

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetér?l, kés?bbi éveket terhel? pénzügyi kötelezettségekr?lAz államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A § (4) bekezdés szerint az alábbiakban mutatom be az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét, a képvisel?-testület 2006. évi megalakulását követ?en keletkezett, a kés?bbi éveket terhel? és a következ? választási ciklusra áthúzódó pénzügyi kötelezettségeket.

 

 

 

Menetrend változás!

Images: varos_kepei_6.jpgTisztelt Kerekegyházi Lakosok!


Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Kecskemét-Kerekegyháza-Kunszentmiklós autóbuszvonalon a 265 sz. járat 2010. szeptember 1-jét?l 10 perccel kés?bb közlekedik, Kecskemétr?l 12.40 órakor indul, Kunszentmiklósra 14.05 órakor érkezik.

Polgármesteri Hivatal

Életet menthet!

Images: varos_kepei_6.jpgFelhívjuk a tisztelt kerekegyházi lakosok figyelmét, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzata a hirtelen szívhalál leküzdését szolgáló, újraéleszt? defibrillátor készüléket helyezett ki a T?zoltóság épületében (Szent István tér 2/a., készenléti helyiség), ahol a készülék hozzáférése és felügyelete 24 órás készenlétben biztosított.

 

Az egyszer?sített foglalkoztatásról

Images: umvp_allo_1.jpgA 2010. évi LXXV. törvény értelmében az egyszer?sített foglalkoztatás céljára munkaviszony létesíthet?.

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás el?írásai

news: umvp.jpgA következ?kben az agrár-környezetgazdálkodási támogatás azon el?írásairól kívánok tájékoztatást adni, melyeket a gazdaság teljes területén be kell tartani:


H I R D E T M É N Y

Images: maltai.pngPÁLYÁZAT LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA a 2008. szeptember 30-át követ?en önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevel? személyek részére. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával a Dél-alföldi régióban pályázatot hirdet a 2008. szeptember 30-át követ?en kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevel? családok önálló lakhatását el?segít? program megvalósítására


HIRDETMÉNY II.

logoA kifüggesztés napja: 2010. június 18.

Ügyiratszám: XXI/443/3/2010.

Tárgy: genetikailag módosított burgonya termesztési és forgalomba hozatali tilalma

HIRDETMÉNY I.
logo

A kifüggesztés napja: 2010. június 18.

Ügyiratszám: XXI/443/4/2010.

 

Tárgy: genetikailag módosított burgonyából el?állított takarmány forgalomba-hozatalának és felhasználásának tilalma

FELHÍVÁS

Images: hungarika.JPG

Jó hír, a 16-20 év közötti fiataloknak!

Évi 240 ezer forint ösztöndíjra számíthatnak ez év szeptemberét?l a Tartósipari termékgyártó és a Mez?gazdasági kertész (zöldség-gyümölcs termeszt?) szakon tanuló diákok a Nagyk?rösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában.

 

Kérelem Nyomtatvány!

news: cimer150x198.gif„A kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem” postai úton is megküldhet? a Helyi Választási Iroda címére: Kerekegyháza F? u. 47/a. valamint a gy?jt?láda is ezen a címen található.

Tájékoztatás lakcímbejelentésr?l!

news: cimer150x198.gifAmennyiben a Magyarországon él? polgár lakóhellyel nem rendelkezik, akkor a lakóhellyel való rendelkezéshez kötött jogok gyakorlására sem jogosult, így ez az állapot jelent?s joghátrányokkal is járhat.

A Pénzügymisztérium társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló törvény alkalmazása szempontjából járulékfizetésre kötelezettnek csak azt tekinti, aki Magyarországon lakóhellyel rendelkezik.

TÁJÉKOZTATÓ

news: Bios_Sales.jpgÉrtesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2010 évben a Bio-Sales Bt továbbra is folytatja a Kerekegyházán elindított házhoz men?, zsákos m?anyaghulladék gy?jtést. A hulladék begy?jtése minden résztvev? számára teljesen ingyenes.

A program el?nye, hogy mindenki számára elérhet?, kényelmes megoldást biztosít a szelektív hulladékgy?jtés megvalósítására, emellett pedig nagymértékben csökkenthet? a hulladékgy?jt? edényekbe kerül? vegyes hulladék mennyisége.

MTI tudósítás
news: cimer150x198.gifMinden egyes magyar emberre szükség lesz annak érdekében, hogy az országot kirángassuk a mostani nehéz helyzetéb?l; a tanyákon él?kre éppúgy szükség van, mint a f?város belvárosi kerületében él?kre.
FELHÍVÁS!

news: cimer150x198.gifA Polgármesteri Hivatal szervezésében, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan április 17-én szombaton kerül sor a zöldhulladék begy?jtésére, melynek elszállítását a Városgazdasági Kft. gépparkjával és munkatársainak közrem?ködésével fogjuk elvégezni.

 

 

 

 

2010. április 1-jét?l változnak az alkalmi munkavállalás szabályai

Tájékoztató az alkalmi munkavállalással kapcsolatos jogszabályváltozásokról, és az egyszer?sített foglalkoztatás alapvet? szabályairól

Az alkalmi munkavállalói könyvek 2010. március 31-ig használhatók, az eddigi szabályok szerint. Az alkalmi munkavállalói könyvek új alkalmi foglalkoztatás létesítésére és a közterhek lerovására 2010. április elsejét követ?en nem alkalmazhatók. Az alkalmi munkavállalói könyveket 2010. július 31-éig kell leadni a munkaügyi központok területileg illetékes kirendeltségein.

 

 

A ment?sök kérik

news: omsz.jpgMent?sök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérülteknél, akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre siet?k nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek.

Mez?gazdasági termel?knek
Mez?gazdasági termel?knek!

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás

területméréssel kapcsolatos el?írásai

  

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 60/2009. (IX. 3.) közleménye az Európai Mez?gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeir?l szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletben foglalt területazonosítási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információkat, területmérési jegyz?könyv ellen?rzésekor elvárt tartalmi és formai követelményeket szabályozza.

 

 

FELHÍVÁS!

Images: varos_kepei_6.jpg2010. január.  01.-jei hatállyal megváltozott az egyéni vállalkozásokkal

kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás és ellen?rzés!


Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr?l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek – 2010. január 1-jei hatályba lépésüket követ?en –  a tevékenység megkezdésének bejelentése kivételével megszüntetik az okmányirodákban történ? személyes ügyintézés lehet?ségét. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése marad az az egyedüli ügytípus, amely mind személyesen az okmányirodában, mind pedig elektronikus úton intézhet?.

Elindult a Kerek1Rádió

news: kerek1radio.jpgElindult a Kerek1Rádió internetes oldala és rádióadása! A weboldal és a m?sorstruktúra még kialakítás alatt áll, tehát várjuk észrevételeiket, ötleteiket, épít? jelleg? kritikáikat!

 

Elérhet?ségünk: www.kereknet.hu/kerek1radio


 

Boldog Karácsonyt Kerekegyháza!

Almatermel?k figyelmébe

Images: agrarkamara.jpg

 

A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara tájékoztatása szerint a helyi termel?k által megtermelt gyümölcs értékesíthet? az iskolagyümölcs-program keretében. 

Kerekegyháza a legbékésebb település

news: cimer150x198.gifA települések b?nelkövetések alapján készített ranglistája szerint Záhonyban a legrosszabb a helyzet, Kerekegyháza pedig a legbékésebb magyar település. Az összeállításból kiderül továbbá, hogy a Pest megyei települések az utolsók között foglalnak helyet.

HIRDETMÉNY

Images: filantrop.jpgTájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Filantrop Környezetvédelmi és F?téstechnikai NONPROFIT Kft augusztus 1-t?l folytatja Kerekegyházán a kéményellen?rzést (tisztítás, ellen?rzés) és a 4 éves felülvizsgálatot az 1995. évi XLII. tv alapján.

Sportoló lánglovagok

news: sport_lang.jpgAz utóbbi napokban az országban több olyan sportrendezvény történt, ahol a kerekegyházi t?zoltók megmérettették magukat.

Mobil Jogsegély Program

news: jogsegely.jpgAz EGY HAJÓBAN KIEMELKED?EN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttm?ködésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Bács-Kiskun megyei jogászok közrem?ködésével...Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány