Menü
Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Az alkoholos kézbedörzsölés menete
Kézhigiénéhez alkalmazzunk alkoholos kézbedörzsölést.
Ha a kezek láthatóan szennyezettek, akkor fert?tlenít? kézmosást alkalmazzunk.
 
GONDOSKODJON GYERMEKE JÖV?JÉR?L!

Március 31-én ismét kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a Kincstár a Hivatal 5. sz. irodájában, ahol Babakötvények megkötésére, illetve állampapírok vásárlására is lehet?ség lesz! Éljenek a helyben nyújtott szolgáltatás lehet?ségével!

 
"A Stressz vagy Én" kiscsoportos foglalkozás stresszkezelésre
Images: kulturhaz.jpgId?pont: 2020. Március 16. 17:00
Helyszín: Katona József M?vel?dési Ház és Könyvtár
N? ÉS KARRIER - 2 IN 1
Images: kulturhaz.jpgN? ÉS KARRIER - 2 IN 1
ÖLTÖZKÖDÉSI ÉS STÍLUSTANÁCSADÁSI WORKSHOP
Id?pont: 2020. március 30. 17:00
Helyszín: Katona József M?vel?dési Ház és Könyvtár
Tájékoztatás koronavírussal kapcsolatban
Antsz logoAz új koronavírusról naprakész és folyamatos tájékoztatást a Népegészségügy alábbi linkjén kaphatnak.
KONTÉNER RENDELÉS
Images: dtkh_logo.jpgKedvez? árak - Kerekegyháza
lakossági Ügyfeleink részére
5 m3-es konténer                   8 m3-es konténer
ürítési díj: 18700,- Ft+ÁFA       ürítési díj: 29920,-Ft+ÁFA
konténer bérleti díj: 2500,- Ft+ÁFA/nap
 
közületi Ügyfeleink részére
5 m3-es konténer                   8 m3-es konténer
ürítési díj: 18650,- Ft+ÁFA       ürítési díj: 29840,-Ft+ÁFA
konténer bérleti díj: 2500,- Ft+ÁFA/nap
 
Meghívó - N?NAPI KÖSZÖNT? cím? rendezvényére
Images: kulturhaz.jpgSzeretettel meghívjuk 2020. március 7-én 14 órakor a Szecs?di Udvarház és a Katona József M?vel?dési Ház N?NAPI KÖSZÖNT? cím? rendezvényére.

Helyszín: Kerekegyháza M?vel?dési Ház
Tájékoztató!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kerekegyházi Dózsa Vadásztársasággal kapcsolatban bármilyen panasszal, bejelentéssel – vadkár, vadbaleset, stb. – az alábbi mobilszámon várja a Vadásztársaság a megkereséseket: 06 30 942 1022.

 

Tisztelettel: Forgó Ferenc elnök

 
Bábszínház
Images: kulturhaz.jpgAVAGY AKI A MÜZLIT NEM SZERETI, ROSSZ EMBER NEM LEHET VÁSÁRI BÁBJÁTÉK

Az el?adás, egy kis színpadon játszódik, a vásári bábszínházakra jellemz? energikus, humorral teli, igazságkeres? és a rosszakat megb?ntet? új f?h?ssel, GULYÁS TERKÁVAL.
"Árnyékok Játéka" - Családi workshop
Images: kulturhaz.jpgCsaládi workshop - A játék csodája az árnyjáték varázsa, a családi együttlét, együtt játszás.

Elkészítheted a saját árnyfiguráidat és a helyszínen ki is próbálhatod!
Egy-egy család, vagy néhány játszani szeret? ember számára kínál pár perces kikapcsolódást.
Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Csorba János önkormányzati képvisel? – egyéb elfoglaltsága miatt – 2020. els? félévi fogadóórája, az eredetileg meghirdetett id?ponthoz képest az alábbi id?pontra változik:
               
2020. február 14. péntek 8-9. óra között.
 
Álláshirdetés!
Images: dtkh_logo.jpgA DTkH Nonprofit Kft. az alábbi munkakörök betöltésére várja a jelentkezéseket ceglédi és kecskeméti telephelyeinkre:
 
A munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek:

rakodó

* Megbízhatóság, önálló munkavégzés

* Jó fizikai állóképesség

* Szenvedélybetegségekt?l mentes életmód

El?nyt jelent: Emel?gép kezel?i bizonyítvány

hulladékosztályozó

* Megbízhatóság, önálló munkavégzés

* Jó fizikai állóképesség

* Szenvedélybetegségekt?l mentes életmód

 
Jelentkezés személyesen:
  • Cegléd, Kút u. 5. szám alatti irodaházban
  • Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz. hulladéklerakó telepen.
Tisztelettel:
 
DTkH Nonprofit Kft.
 
Meghívó - Lakossági fórumra!
Images: kulturhaz.jpgA terv ismertetése céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek id?pntja és helyszíne : 
2020. február 4-én 14.30 órai kezdettel Katona József M?vel?dési Ház tanácstermében.
Magyar Kultúra Napja
Images: kulturhaz.jpgKerekegyháza Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a Kerekegyházi Katona József M?vel?dési Ház nagytermébe
a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerül? ünnepségre.
Id?pont: 2020. január 22. szerda 18 óra
Meghívó - "Nemi szerepek, kapcsolati minták és családmodellek átalakulása napjainkban"
Images: kulturhaz.jpg"Nemi szerepek, kapcsolati minták és családmodellek átalakulása napjainkban
 
Kozma–Vízkeleti Dániel
család – pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus el?adása

2020. február 17. 18 óra
 
Tájékoztató
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a nem közm?vel összegy?jtött háztartási szennyvíz ideiglenes begy?jtésének ellátására a
KUSZAKA 2004 Bt.-t
jelölte ki közérdek? szolgáltatóvá.
 
A begy?jtési ellátás szolgáltatásának díja természetes személy ingatlantulajdonosok részére: 2.439 Ft/m³ + ÁFA. A közérdek? szolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentését?l számított legfeljebb 72 órán belül az igényl?vel egyeztetett id?pontban a szolgáltatást kér?vel egyeztetett id?pontban a szolgáltatást elvégzi.
A közszolgáltatásra az igényt a 06/20-319-0817 telefonszámon kell bejelenteni.
 
                                                                                                          dr. Kelemen Márk
                                                                                                               polgármester
 
Tájékoztatás a vadászati id?pontokról!
A következ? társas vadászatok lesznek Kerekegyházán 2020.január-februárban, a Kerekegyházi Dózsa Vadásztársaság területén:
 
01.12.  Búhegy d?l?
01.16.  Búhegy d?l?
01.17.  Búhegy d?l?
01.18.  Búhegy d?l?
01.19.  Búhegy d?l?, Kunpuszta
01.21.  Búhegy d?l?
01.22.  Búhegy d?l?
01.26.  Búhegy d?l?
 
02.01.  Búhegy d?l?
02.09.  Kunpuszta, Balázspuszta
02.14.  Búhegy d?l?
02.16.  Falu d?l?, Kukujszi d?l?, Göbölykúti d?l?
02.22.  Búhegy d?l?
02.29.  Búhegy d?l?
 
Id?járási vagy gazdaságossági körülmények miatt indokolt esetben változhatnak a fent említett vadászatok, ezekr?l értesítjük a Kerekegyháziakat.
Farsang meghívó!
Images: kulturhaz.jpg
Zenés, 60 perces meseel?adás él? szerepl?kkel 
Fergeteges lufihajtó show. Bohóc parádé!
Helyszín: M?vel?dési Ház
Id?pont: 2020.01.18. szombat 15.00
2020. évi társasházi sormunka ütemterve
2020. évi társasházi sormunka ütemterve

<<< megnéz >>>
 
Kéményseprési kisokos
Bács-Kiskun megye teljes területén hét település – Bácsborsód, Csávoly, Fels?szentiván, Katymár, Madaras, Pirtó, és Tataháza – kivételével, a katasztrófavédelem kéménysepr?ipari szervezetének szakemberei végzik el a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezet?inek rendszeres felülvizsgálatát. Tekintettel az elmúlt id?szakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerez? közleménnyel segítjük az eligazodást.
Hulladékgy?jtési naptár
Házhoz men? csomagolási és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend >>>>tovább
2020. január 31-ig kérelmezhetik a szül?k a 2020. augusztus 31-ig a hatodik életévüket betölt? gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési id?pontjának a módosítását
A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkés?bb 2020. augusztus 31-ig elér? gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jét?l az Oktatási Hivatal dönt.

Az eljárás a szül? kérelmére indul. A szül? bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. 
Értesítés áramszünetről az Ön 0400847727 számú felhasználási helyén
Tisztelt Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal!
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön 0400847727 (6041 Kerekegyháza, Arany János utca ) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
 
Időszakok:
2021.01.12. 07:30 - 15:30
Tegyen a Biztonságáért!
Mustgáz (szén-dioxid).

A mustgáz valójában szén-dioxid, ami egy színtelen, szagtalan gáz. A leveg? egyik alkotó eleme, azonban önállóan annál nehezebb gáz, melyben a veszélye is rejlik. Cukor tartalmú vegyületek erjedése során is keletkezik. A talajszint alatti mélyedésekben, pincékben könnyedén összegy?lik és kiszorítja onnan az oxigén tartalmú leveg?t.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - BURSA HUNGARICA 2020
news: varos_kepei_6.jpg

Kerekegyháza Város Önkormányzata az Emberi Er?források Misztériumával együttm?ködve ezennel kiírja 2020. évre a BURSA HUNGARICA Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels?oktatási hallgatók (a 2019/2020. tanév II. félévére és a 2020/20210. tanév I. félévére), valamint fels?oktatási tanulmányokat 2020/2021. tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára.

 NKM tájékoztató levele az áramszünet id?pontjairól, helyszíneir?l!

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton el?re tervezett munkálatokat fog végezni, melyek id?tartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Választási hirdetmény
Választási hirdetmény
Helyi Választási Bizottság választott tagjairól
Kerekegyháza

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot m?ködtet. A helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képvisel?k választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése g) pontjában foglaltak alapján a HVI helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a helyi választási bizottság tagjainak nevét, ésa HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhet?ségét, amelyr?l a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiak szerint tájékoztatom:

 
Választási hirdetmény - Szavazatszámláló Bizottság választott tagjairól Kerekegyháza
Választási hirdetmény
Szavazatszámláló Bizottság választott tagjairól
Kerekegyháza
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot m?ködtet. A helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képvisel?k választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019.  (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése g) pontjában foglaltak alapján a HVI helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az SZSZB tagjainak a nevét,amelyr?l a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiak szerint tájékoztatom:
 
Választási hirdetmény - H e l y i V á l a s z t á s i I r o d a
Kerekegyháza
A Helyi Választási Iroda (HVI) vezet?jének tájékoztatása
az iroda elérhet?ségér?l, illetve a Választási Információs Szolgálatról
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot m?ködtet.
A helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képvisel?k választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019.  (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése g) pontjában foglaltak alapján a HVI  helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a HVI vezet?jének nevét,a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát:
 
HVI vezet?je: Vincze Miklós
HVI vezet? helyettese: Marton Adrienn

 

 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány