Menü
Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Gépjárműadó ügyek intézése 2021. évben
A 2021. január 1-től hatályos adójogszabályok alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

2020. december 31-ig a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság látja el. A 2020. év végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz lehet fordulni.
 
Tájékoztató hulladékgazdálkodásról

TÁJÉKOZTATÓ
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről

A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási területén több lépcsőben, matricás rendszer kerül bevezetésre.

 
Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Kormányrendelet alapján a lent felsorolt ellátások érvényességi határideje meghosszabbodik a veszélyhelyzet feloldását követően a következők szerint:

 
Nem közművel összegyűjtött (szippantott) háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d.) pontja alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

 
Kormányzati Ügyfélvonal

news: cimer150x198.gif

 Tisztelt Ügyfeleink!
 
A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-jétől a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

 

 

Madár influenza miatti védő- és megfigyelési körzet elrendelő határozatok
news: cimer150x198.gifBÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Iktatószám: BK/EBAO/ 165 - 2 /2021. Tárgy: Megfigyelési körzet elrendelése
Melléklet: térkép
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, meghoztam az alábbi
 
H A T Á R O Z A T O T.
 
2021. január 14. nappal Bács-Kiskun megyében a madárinfluenza miatt elrendelt megfigyelési körzetet az alábbi településekre kiterjedően állapítom meg a mellékelt térkép szerint:

Házi Karantén Rendszer
Images: Police-logo.pngA koronavírus elleni küzdelemben fontos, hogy mindent megtegyünk az egészségügyi ellátó rendszer és a rendvédelmi szervek terhelésének csökkentése érdekében. A Házi Karantén Rendszer (HKR) olyan alkalmazás, amely segít ellen?rizni a Covid-19 járványhelyzet miatt hatósági házi karanténba helyezett személyek esetében a karantén szabályainak betartását.
 
Városi Betlehem foglalkozás

Images: kulturhaz.jpgKedves Kerekegyháziak!

2020-ban is megszervezésre kerül a Városi Betlehem foglalkozás, ezúttal mindenki az otthonában készítheti el kézműves alkotásait, melyek karácsonyváró témával kapcsolatosak, pl. betlehemet ábrázolnak (textil, (só)gyurma, természetes anyagok (fa, kukorica csuhé), papír karton).

ELFOGADTA A PARLAMENT AZ ŐSTERMELŐI, CSALÁDI GAZDASÁGI RENDSZER ÉS AZ AGRÁRADÓZÁS REFORMJÁT

Images: NAK_logo.pngJövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a Parlament 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett törvénytervezetet.

 
Turisztikai kisfilmek települések értékeiről, látnivalóiról
Images: aranyh_logo.jpgTekintse meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület tagtelepüléseit bemutató, látványos drónfelvételekkel gazdagított turisztikai kisfilmeket, melyek bemutatják a települések értékeit, látnivalóit.
Images: bovebben_gomb.gif

 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, pályázatot ír ki a
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 
A munkahely és a beosztás megjelölése:
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (magasabb vezetői beosztás)
 
Megbízás időpontja:
2021. január 1-től számított 5 év, 2025. december 31. napjáig.
 
Pályázat - Napközi Otthonos Óvoda Kerekegyháza óvodapedagógus munkakör betöltésére
Napközi Otthonos Óvoda Kerekegyháza
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Napközi Otthonos Óvoda Kerekegyháza 
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
Meghívó -Nemzeti Forradalom és Szabadságharc
Images: kulturhaz.jpgKerekegyháza Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
2020. október 22-én 17 órakor
az 1956. október 23-i Nemzeti Forradalom és Szabadságharc
alkalmából tartandó
a XX. századi diktatúrák áldozatainak emlékére állított emlékoszlop és emlékhely megkoszorúzására.
Térzene - DixImage Acoustic Band szabadtéri koncert
Images: kulturhaz.jpg

A Katona József M?vel?dési Ház szeretettel meghívja Önt és kedves családját,

a TérZene Program keretén belül, 2020.10.16-án 18 órakor

DixImage Acoustic Band szabadtéri koncertjére.

"Átlátszó víz legyen.." Cseh Tamás Estje
Images: kulturhaz.jpgA Katona József M?vel?dési Ház szeretettel meghívja Önt és kedves családját,
a Déryné Program keretén belül, 2020.10.16-án 19 órakor
Joós Tamás és Hegyi Norbert közrem?ködésével az „Átlátszó víz legyen..”  Cseh Tamás Estjére.
Jegyek csak korlátozott számban vásárolhatók 200 Ft-os áron, el?vételben a m?vel?dési házban.
BURSA HUNGARICA 2021
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Kerekegyháza Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttm?ködve ezennel kiírja 2021. évre a BURSA HUNGARICA Fels?oktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels?oktatási hallgatók (a 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére), valamint fels?oktatási tanulmányokat 2021/2022. tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára.
 
Pályázat - Intézményvezet? (magasabb vezet?) beosztás ellátására.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
(6041 Kerekegyháza, F? utca 47/a.)  pályázatot hirdet a

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
Humán Szolgáltató Központja
(6041 Kerekegyháza, F? utca 76.)

Intézményvezet? (magasabb vezet?)
beosztás ellátására.
 
Meghívó - Ziegler Németh Ferenc fest?m?vész "Impressziók" cím? kiállításának megnyitó ünnepségére
Images: kulturhaz.jpgKerekegyháza Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
 
Ziegler Németh Ferenc fest?m?vész
 
„Impressziók” cím? kiállításának
megnyitó ünnepségére a m?vel?dési ház épületében.
 
Az ünnepélyes megnyitó id?pontja:
2020. október 6. kedden 17.30 óra
 
A kiállítást bemutatja: Ferenczné Csert? Ágnes rajztanár
A kiállítás megtekinthet?: 2020. október 22-ig az intézmény nyitvatartási ideje alatt.
Meghívó - Ziegler Németh Ferenc fest?m?vész "Impressziók" cím? kiállításának megnyitó ünnepségére
Images: kulturhaz.jpg
Kerekegyháza Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
a Nemzeti Gyásznap alkalmából
 
2020. október 6. kedden 17 órakor
a Szent István téren tartandó megemlékezésre és azt követ?en
 
Ziegler Németh Ferenc fest?m?vész
 
„Impressziók” cím? kiállításának
megnyitó ünnepségére a m?vel?dési ház épületében.
Egyenl? Bánásmód - mindenkit megillet!

Images: e-banasmod-logo.jpgForduljon az Egyenl? Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, b?rszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása vallási, vagy világnézeti meggy?z?dése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

Kerekegyháza Közösségi eredményei
2020-ban Kerekegyházán a TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006 azonosító számú „A helyi identitás és kohézió er?sítése” cím? pályázat támogatásával Kerekegyháza Város Önkormányzata megszervezte a Népismereti tábort. A napközis tábor keretében kerekegyházi, kunbaracsi és kunadacsi gyerekek ismerkedhettek meg néphagyományokkal, népi játékokkal, népdalokkal, régi foglalkozásokkal. A Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI biztosította a helyszínt a benti foglalkozásokhoz és a napi háromszori étkezést is. A Kunsági Major területén lév? Kerekesztend? Meseparkban játszhattak a gyerekek és lovaskocsikázást követ?en a Magyar

Értékek házában töltötték a délel?ttöt. Kunbaracsról és Kunadacsról a gyermekek szállítása a Korte Bt. buszaival történt, jó hangulatban teltek az utazások is.
FELHÍVÁS! Tisztelt Kerekegyházi Lakosok!
"Kerekegyháza múltjából" képarchívumot szeretnénk létrehozni.
Ehhez kérjük, hogy Kerekegyháza közösségi életében meghatározó, a múltat bemutató képeket, a település fontos eseményeit, történelmi pillanatait megörökít? fotókat juttassák el részünkre, melyeket archiválás után visszajuttatunk.
Lakossági tájékoztató Vitányi doktorn? körzetének helyettesítésér?l
2020. szeptember 21-t?l a kerekegyházi II. sz. háziorvosi praxis helyettesítése a következ?képpen alakul:
 
H-Sz: Dr. Sz?cs Katalin háziorvos 8-tól 12-ig
K-Cs: Dr. Hamar Sándor háziorvos 13-tól 17-ig
P: Dr. Mánya Irén háziorvos 8-tól 12-ig
 
Év végéig el?reláthatólag ezen rendelési rend lesz életben. 
 
M8 gyorsforgalmi út Dunavecse - Kecskemét közötti szakasz

Tisztelt Önkormányzat!

A Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt? Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást indított az „M8 gyorsforgalmi út Dunavecse - Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertese a M8 DD Konzorcium lett. A Konzorcium megbízta F?MTERV Zrt.-t (Budapest, 1024, Löv?ház u. 37.) a teljes
tervezési szakasz geotechnikai munkarész elkészítésével.

"Ásott kút a kertemben Kereken"
Kedves Kerekegyháziak, Tanulók, Fiatalok, Feln?ttek és kedves Nyugdíjasok!

Az ELTE kutatói vagyunk és azon dolgozunk az Önkormányzattal együttm?ködve, hogy kiderítsük, hogyan hozható vissza a település vize, ami az elmúlt évtizedekben elt?nt.
100 éves a Rend?rség Vándorkiállítás
Images: Police-logo.pngHelyszín: Bács-Kiskun Megyei Rend?r-f?kapitányság
Horváth Döme körút fel?li II. személybejáró

Id?pont: 2020. szeptember 14. - 17. naponta 10:00-15:00
 
Elbír friss hírei
Images: bunmegelozeslogo.jpg

A következ? hírrel b?vült az Elektronikus B?nmegel?zési Osztály Információs Rendszere:

1. Október 1. - Az id?sek világnapja >>>

                                                    
       Az összes hír megtekintéséhez kattintson ide >>>

Pályázat - ADÓÜGYI ÜGYINTÉZ? munkakör betöltésére
news: cimer150x198.gifKerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZ?
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony id?tartama: határozott idej? 2020.10.01-2021.09.30-ig
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaid?

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, F? utca 47/a.

 

 
Kezd? társastánc / showtánc csoport indul a kerekegyházi Katona József M?vel?dési Házban.
Images: kulturhaz.jpgKezd? társastánc / showtánc csoport indul a kerekegyházi Katona József M?vel?dési Házban.

Sok mozgás és tánc mellett, vidám hangulattal és játékkal várjuk a tánc iránt érdekl?d? iskoláskorú gyerekek jelentkezését.


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány