Menü
Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttmûködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi Tûzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdõ Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

2020. évi társasházi sormunka ütemterve
2020. évi társasházi sormunka ütemterve

<<< megnéz >>>
 
Kéményseprési kisokos
Bács-Kiskun megye teljes területén hét település – Bácsborsód, Csávoly, Felsõszentiván, Katymár, Madaras, Pirtó, és Tataháza – kivételével, a katasztrófavédelem kéményseprõipari szervezetének szakemberei végzik el a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetõinek rendszeres felülvizsgálatát. Tekintettel az elmúlt idõszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerezõ közleménnyel segítjük az eligazodást.
Hulladékgyûjtési naptár
Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend >>>>tovább
2020. január 31-ig kérelmezhetik a szülõk a 2020. augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltõ gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési idõpontjának a módosítását
A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkésõbb 2020. augusztus 31-ig elérõ gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétõl az Oktatási Hivatal dönt.

Az eljárás a szülõ kérelmére indul. A szülõ bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. 
Tegyen a Biztonságáért!
Mustgáz (szén-dioxid).

A mustgáz valójában szén-dioxid, ami egy színtelen, szagtalan gáz. A levegõ egyik alkotó eleme, azonban önállóan annál nehezebb gáz, melyben a veszélye is rejlik. Cukor tartalmú vegyületek erjedése során is keletkezik. A talajszint alatti mélyedésekben, pincékben könnyedén összegyûlik és kiszorítja onnan az oxigén tartalmú levegõt.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - BURSA HUNGARICA 2020
news: varos_kepei_6.jpg

Kerekegyháza Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Misztériumával együttmûködve ezennel kiírja 2020. évre a BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók (a 2019/2020. tanév II. félévére és a 2020/20210. tanév I. félévére), valamint felsõoktatási tanulmányokat 2020/2021. tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára.

 NKM tájékoztató levele az áramszünet idõpontjairól, helyszíneirõl!

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton elõre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek idõtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Választási hirdetmény
Választási hirdetmény
Helyi Választási Bizottság választott tagjairól
Kerekegyháza

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot mûködtet. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése g) pontjában foglaltak alapján a HVI helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a helyi választási bizottság tagjainak nevét, ésa HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetõségét, amelyrõl a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiak szerint tájékoztatom:

 
Választási hirdetmény - Szavazatszámláló Bizottság választott tagjairól Kerekegyháza
Választási hirdetmény
Szavazatszámláló Bizottság választott tagjairól
Kerekegyháza
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot mûködtet. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019.  (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése g) pontjában foglaltak alapján a HVI helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az SZSZB tagjainak a nevét,amelyrõl a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiak szerint tájékoztatom:
 
Választási hirdetmény - H e l y i V á l a s z t á s i I r o d a
Kerekegyháza
A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetõjének tájékoztatása
az iroda elérhetõségérõl, illetve a Választási Információs Szolgálatról
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot mûködtet.
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019.  (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése g) pontjában foglaltak alapján a HVI  helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a HVI vezetõjének nevét,a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát:
 
HVI vezetõje: Vincze Miklós
HVI vezetõ helyettese: Marton Adrienn

 

 
Meghívó - Nemzeti Gyásznap
„Tisztelgés az Aradi vértanúk emlékének”
Kerekegyháza Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a Nemzeti Gyásznap alkalmából
 
2019. október 4-én pénteken 18.00 órakor
tartandó megemlékezésre
 
KSH - Európai lakossági egészségfelmérés
Tájékoztatjuk a kedves Lakosokat, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Kerekegyháza településen, a 2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program részeként, lakossági kikérdezésen alapuló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) ötévenkénti végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elõ az Európai Unió tagállamai számára. A harmadik alkalommal zajló magyarországi felmérés
                                                                                2019. szeptember 16-tól december 16-ig
tart. Az adatfelvétel célja, a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének
 vizsgálata.

 
Sertéstartók figyelmébe!

A nyári, õszi mezõgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban elõforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítania házi sertésállománya védelmére. A fertõzött vaddisznóval való érintkezés lehetõsége miatt a mezõgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.


 

 
DTkH Nonprofit Kft. állások
Az alábbi munkakörök betöltésére varjuk a jelentkezéseket:
 Ceglédi telephelyünkre keresünk:
 • Hulladékgyûjtõ gépjármûvezetõt,
 • Rakodót
 
Megújul a Sportcsarnok!
Kedves Kerekegyháziak!

Végre megújul a Sportcsarnokunk is. Most kaptuk a hírt, hogy a Belügyminiszter döntése alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” beadott pályázatunk szintén sikeres volt. A fejlesztés keretében a Sportcsarnok ablakainak cseréjét, a lapos tetõ vízszigetelésének felújítását, valamint a küzdõtér sportburkolatának teljes cseréjét valósítjuk meg. A kivitelezés 2019.szeptember 11-én kezdõdik és várhatóan 2019.október 15-ig fog tartani. A beruházás kivitelezésének költsége: bruttó 31 219 749 Ft, melyhez a maximum igényelhetõ bruttó 20 000 000 Ft támogatást nyertünk, és bruttó 11 219 749 Ft önrészt biztosítottunk a Képviselõ-testület döntése alapján.

A gyermekek és pedagógusok türelmét és megértését kérjük a munkavégzés ideje alatt.

Tisztelettel és bizalommal:

Dr. Kelemen Márk
polgármester

 
Tisztelt Kerekegyházi Lakosok!
Ahogy már több alkalommal tájékoztatást adtunk róla, az önkormányzat a fejlesztési terveinek megfelelõen idén is folyamatosan végzi az önkormányzati tulajdonban lévõ utak, parkolók, parkok felújítási és bõvítési programját. Az ütemezett munkálatok keretében a játszóterek fejlesztése mellett a közelmúltban megvalósult az Erdõ utca Zrínyi és Park utca közötti szakaszának felújítása, az Akácfa utca I. üteme a Bajcsy-Zsilinszky és Õsz utca közötti szakaszon, valamint a központi játszótér melletti parkolók kiépítése is.
Terv szerint halad a "Bekötõ út" felújítása
Kedves Kerekegyháziak!

Július végén az alábbiakban olvasható posztban már tájékoztattam Önöket az 5214 számú „bekötõ” út felújításának megkezdésérõl. Abban is szerepel, de újra megerõsítem, hogy a most felújítás alatt lévõ mintegy 4.6 km szakasz teljes hosszában két réteg új aszfaltot is kap. A fennmaradó 1.6 km-es szakasz és a Fõ utca felújítását is készítjük elõ. Továbbá, hogy a teljes bekötõ út a Fõ utcával együtt állami tulajdonban van.
A lakosság körében az út felújítással kapcsolatban felmerült kérdések, kétségek ügyében tájékoztatást kértem a Magyar Közút Nzrt. mûszaki ellenõrétõl, és a kivitelezõ Soltút Kft. mûszakvezetõjétõl, melyekre az alábbi válaszokat kaptam:
 
 
Kedves Kerekegyházi Lakosok!
Images: ovisport_logo.pngÖrömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk – az Ovi-Sport Alapítványhoz benyújtott - sikeres pályázatának eredményeként újabb fejlesztés valósult meg Kerekegyházán. A Park utcai új óvodánk egy új sportlétesítménnyel gyarapodik, amely óvodásaink számára biztosít felhõtlen sportolási lehetõséget.

Az Ovi-Sport Pálya egy 6x12 m-es, mûfüves multifunkcionális sportpálya. A 3 rétegben szõtt töltetlen mûfû hozzájárul a gondtalan játékhoz, melyen az esések nem okoznak sérülést és a labda is megfelelõen pattan rajta. A megfelelõ sportpálya alépítmény pedig hozzájárul az ütéscsillapításhoz, valamint ahhoz, hogy a pálya egy kiadós esõzés után is rögtön használható legyen. A sportpályán röplabda (zsinórlabda), kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda és lábtenisz sportágakat tanulhatják meg az óvodások, a különbözõ ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlása mellett.

Az Önkormányzat bruttó 4.500.000 Ft összegû önerõt vállalt a beruházás megvalósítása érdekében.

                                                                       Dr. Kelemen Márk
                                                                           polgármester                 
 
Az összetartozást ünnepeltük Kerekegyházán
news: BM logo.JPGEgy vérbõl valók vagyunk

Az összetartozást ünnepeltük Kerekegyházán

A megyei önkormányzat öt éve dolgozik azon, hogy mi, Bács-Kiskun megyeiek szoros kötelékekkel összefûzött, tenni akaró közösséggé formálódjunk. Ápolva sok éves hagyományainkat, megõrizve közös értékeinket ne csak megéljük a jelenünket, de biztos alapokon nyugvó jövõnket is éltessük. Ennek szellemében csatlakoztunk tegnap a nagy hagyományokkal rendelkezõ, kerekegyházi XVII. Arató Fesztivál programjaihoz. A Szent István téren felállított sátrainkban megsütöttük és megszenteltettük a „Megye kenyerét”, melybe minden település beletette a saját, nagy gonddal termesztett gabonáját, ezzel is szimbolizálva megyei identitásunkat és az elmúlt öt év egy irányba nézõ, közös munkáját. 
 
Közlemény -- Helyi önkormányzati választásról
Képviselõ - testületi ülés
A 2019. évi helyi önkormányzati választáson képviselõjelölt és polgármesterjelölt, települési nemzetiségi képviselõjelölt állításához szükséges ajánlások számáról.
A nemzet háziorvosa - 2019
nemzet-haziorvosa-2019A nemzet háziorvosa kerestetik

Tegyünk meg mindent, hogy a címet Bács-Kiskun megyei orvos nyerje el!
Pályázat - Álláshirdetések!
Partnerünk részére keresünk munkavállalót az alábbi pozícióba:
    • Pasztõrös, tejtermékgyártó
    • Raktáros
    • Joghurttöltõ gépkezelõ – csomagoló
    • Csomagoló, flakonozó
Lakossági tájékoztató!
Képviselõ - testületi ülés
Kedves Kerekegyházi Lakosok!
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a képviselõ testület egységes munkájának eredményeként újabb fejlesztés valósul meg Kerekegyházán.
Állásajánlat -- Tanyagondnok
Képviselõ - testületi ülésKerekegyháza Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §.-a alapján pályázatot hirdet Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnok munkakör betöltésére.
Felhívás lekvárversenyre!

news: aranyh_logo.jpg

Ki nyeri idén a „Térség lekvárja” címet?
 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2019. évben is meghirdeti a V. Aranyhomok térségi lekvárversenyt.
 
 
Szeretettel várják a térségi lekvárfõzõk jelentkezését házi készítésû lekvárjaikkal az alábbi kategóriákban:
 
    • hagyományos ízû lekvárok
    • vegyes gyümölcslekvárok
    • különleges, kreatív lekvárok
Pályázat - 1 fõ pedagógiai asszisztens munkakör

A Kerekegyházi Bóbita Óvoda (6041 Kerekegyháza, Park u.1. ) pályázatot hirdet 1 fõ óvodapedagógusi munkakör álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti  jogviszony.

 

Pályázat - Dajkai munkakör

A Kerekegyházi Bóbita Óvoda (6041 Kerekegyháza, Park u.1.) pályázatot hirdet dajkai munkakör álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
A munkakörbe tartozó feladatok: étkeztetéssel kapcsolatos, melegítõ konyhai feladatok ellátása.
Pályázat - óvodapedagógusi munkakör

A Kerekegyházi Bóbita Óvoda (6041 Kerekegyháza, Park u.1. ) pályázatot hirdet 1 fõ óvodapedagógusi munkakör álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti  jogviszony.

 

 

Pályázat - óvodapedagógusi munkakör határozott
A Kerekegyházi Bóbita Óvoda (6041 Kerekegyháza, Park u.1. ) pályázatot hirdet 1 fõ óvodapedagógusi munkakör álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony, gyermek gondozása miatt szabadságon lévõ helyettesítésére.
A munkakörbe tartozó feladatok: óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja alapján
 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerzõdött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerdõ bölcsõde fejlesztése

Kerekegyerdõ bölcsõde fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió erõsítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az elsõ világháború történelmi emlékét õrzõ emlékmûvek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmû állítása”


A programot az Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékmû” felújítása

Testvér-települési programok és együttmûködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erdõ utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közremûködõ szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdõ utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közremûködõ szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerdõ Bölcsõde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közremûködõ szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR Bûnmegelõzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rendõrség elérhetõsége!

Rendõrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendõrõrs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgárõrség elérhetõsége!

Kerekegyházi Polgárõr Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tûzoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeresõ
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyûjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány