2018. évi ellenőrzési terv
Írta: mezo - Dátum: 2018. július 11. 08:00
Kerekegyháza közigazgatási területén lévő kereskedők és üzletek vonatkozásában
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője közhiteles hatósági nyilvántartást vezet Kerekegyháza Város közigazgatási területén működő üzletekről és telepekről.
 

Teljes hír
Kerekegyháza közigazgatási területén lévő kereskedők és üzletek vonatkozásában
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője közhiteles hatósági nyilvántartást vezet Kerekegyháza Város közigazgatási területén működő üzletekről és telepekről.

Általános megállapítások:
A szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 25. §-a, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. §-a értelmében a jegyző ellenőrzi a kereskedők tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, ideértve a kereskedők nyilvántartásba vett adatainak változására, a tevékenység megszűnésére irányuló bejelentések megtételét is.

Az ellenőrzés célja:
A vonatkozó jogszabályi előírások betartatása, a nyilvántartás közhitelességének, valamint a kereskedelmi tevékenységek törvényes működésének biztosítása a fogyasztók érdekeinek, ugyanakkor a vállalkozás szabadságának figyelembevételével.

Az ellenőrzés kiemelt szakterülete:
A kereskedelmi tevékenység.

Az ellenőrzés kiemelt szempontjai:
A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások, a végzett tevékenység, forgalmazott termékek módosításának, valamint a tevékenység megszűnésének bejelentése.

Az ellenőrzés időszaka, ütemezése:
Az ellenőrzésre 2018. év során folyamatosan kerül sor.

A hatósági ellenőrzés hatálya:
Az illetékességi területen belül az ellenőrzés az üzletekről, valamint a telepekről vezetett nyilvántartást www.kerekegyhaza.hu alapul véve, szúrópróba szerűen történik,

A hatósági ellenőrzés eszközei, módja, menete:
1. Az ellenőrzéssel érintett területen bejelentett üzletek üzemeltetőinek cégnyilvántartásban és az egyéni vállalkozói nyilvántartásban történő ellenőrzése.
2. Az ellenőrzéssel érintett vállalkozásoknál Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodájának munkatársai adategyeztetést ellenőrzést végeznek.

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:
Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy a szolgáltató bejelentés köteles tevékenységét bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, vagy az előírt adatváltozást elmulasztja bejelenteni,
• ha a szolgáltató megfelel az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi,
• ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a hatóság határozatban megtiltja a tevékenység folytatását a szükséges igazolások benyújtásáig,
• amennyiben a szolgáltató tevékenységének megszűnését mulasztja el bejelenteni, a hatóság a nyilvántartásból törli, bírság kiszabása mellett.

Vincze Miklós
jegyző