Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása - GINOP-5.1.10-17
Írta: mezo - Dátum: 2018. augusztus 10. 08:00
FELHÍVÁS KIVONAT
a legfontosabb információkról
 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása
 
A felhívás kódszáma:
 GINOP-5.1.10-17
  1. 1.      A támogatás mértéke, összege
a) Az egy jogosult álláskereső által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft maximum 5.000.000,- azaz ötmillió Ft.
b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a. 
 

Teljes hír
FELHÍVÁS KIVONAT
a legfontosabb információkról
 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása
 
A felhívás kódszáma:
 GINOP-5.1.10-17
  1. 1.      A támogatás mértéke, összege
a) Az egy jogosult álláskereső által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft maximum 5.000.000,- azaz ötmillió Ft.
b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
 
2. Támogatást igénylők köre
a) Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:
aa) A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 30 év feletti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott regisztrált álláskeresők által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.1.9-17 konstrukció személyében független szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító álláskeresőnek rendelkeznie kell a GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
 
ac) A támogatási kérelem benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások igényelhetnek támogatást. A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező álláskereső csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
 
ad) A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
 
ae) A vállalkozást alapító álláskeresőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.10-17 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként8 részt vesz. A támogatási kérelem benyújtásának további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó álláskereső más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
 
af) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég.
 
ag) A GINOP-5.1.10-17 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.
 
ah) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.
 
b) Jogi forma szerint:
 
ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok9közül:
 GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
 GFO 117 – Betéti társaság.
bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 GFO 231 – egyéni vállalkozó,
 GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó.
 GFO 228 – egyéni cég
bc) Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATA-s vállalkozók)
 GFO 231 – egyéni vállalkozó,
 GFO 117 –Betéti társaság
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

<<<< Teljes közlemény megtekintéséhez kattintson ide! >>>>