ÓVODAPEDAGÓGUSI ÁLLÁS
Írta: mezo - Dátum: 2018. augusztus 16. 09:00
A Kerekegyházi Bóbita Óvoda (6041 Kerekegyháza, Park u.1. ) pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógusi munkakör álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére fülöpházi telephelyére. A munkavégzés helye: 6042 Fülöpháza, József A.  u.  1.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.
 

Teljes hír
A Kerekegyházi Bóbita Óvoda (6041 Kerekegyháza, Park u.1. ) pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógusi munkakör álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére fülöpházi telephelyére. A munkavégzés helye: 6042 Fülöpháza, József A.  u.  1.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.
A munkakörbe tartozó feladatok: óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 
Elvárt kompetenciák: kreativitás, megbízhatóság, gyermekközpontú szemlélet

Benyújtandó dokumentumok: szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget igazoló, illetve egyéb végzettség dokumentumainak másolata, fényképes szakmai önéletrajz, sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálása után azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 4.

Személyes elbeszélgetés alapján történik.
 
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan az óvoda e-mail címére ovoda@kereknet.hu
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ a 76/545-000es telefonszámon Hallainé Kis Mária óvodavezetőnél kérhető.