Tanyagondnok munkakör
Írta: szilhazim - Dátum: 2019. március 18. 23:17

Kerekegyháza Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §.-a alapján pályázatot hirdet Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnok munkakör betöltésére.


Teljes hír
Kerekegyháza Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §.-a alapján pályázatot hirdet Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban való közreműködés. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így  a háziorvosi rendelésre szállítás,  az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,  a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;  az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, Egyéb szállítási szolgáltatások: tüzelőszállítás, gázpalack csere, postai küldemények feladása. Egyéb szolgáltatások: hivatalos ügyek intézésének segítése, az önkormányzat informálása a lakosság részéről felmerült igényekről.  egyéb gyermekszállítás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók: miszerint mindenkori minimálbér összege, és a szociális ágazati pótlék, melynek minimális összege 6.000 Ft jogviszony időtartamától függően.
                       
Pályázati feltételek:
                  befejezett 8 általános iskola
                  B kategóriás jogosítvány,
                  cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
                  tanyagondnoki képzés vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
                  jó helyismeret, empátia, rugalmasság
                  tanyagondnoki végzettség,
                  tanyagondnoki munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
                  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
      szakmai önéletrajz
     iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai, tanyagondnoki végzettséget igazoló dokumentum másolata
      sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló másolat,
      nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
      nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését (amennyiben nem rendelkezik tanyagondnoki képesítéssel),
    nyilatkozat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. ((I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (10) bekezdésében foglaltak vállalásáról
      jogosítvány másolata
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
     Postai úton, a pályázatnak Kerekegyháza Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……………..valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.
    Elektronikus úton Vincze Miklós részére a vincze.miklos@kerekegyhaza.hue-mail címen keresztül, továbbá a 06/76 546-054-es telefonszámon
      Személyesen: Vincze Miklós, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a. (10.iroda)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kerekegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 16.