Pályázat - Szakmai vezető pozícióba
Írta: mezo - Dátum: 2019. június 07. 09:00
Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint a TOP 5.3.1-16 pályázat konzorciumvezetője
SZAKMAI VEZETŐ
pozícióba keres munkatársat.
 

Teljes hír
Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint a TOP 5.3.1-16 pályázat konzorciumvezetője
SZAKMAI VEZETŐ
pozícióba keres munkatársat.
 
Főbb feladatok:
-        Irányítja a TOP 5.3.1-16 projekt szakmai megvalósulását a projekt ütemtervével összhangban.
-        A közösségek részvételével megvalósuló közösségépítő projektötletek felmérése és tervezése.
-        A helyi cselekvési terv alapján a térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, programok, folyamatok megvalósítása, ezen belül:
 
Illetmény és juttatások:
 
-        Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.  
-        Az illetmény összege: bruttó 250 e Ft/hó.
 
     Pályázati feltételek:
 
-        Középiskola/gimnázium
-        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
-        Jó kommunikációs-, tárgyalási-és szervező készség
-        Önálló, pontos, felelősségteljes munkavégzés
-        Erős felhasználói szintű MS Office ismeretek
-        Vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges 120 órás közösségfejlesztő képzés elvégzését
 
         Elbírálásnál előnyt jelent:
-        Jogosítvány, saját személygépkocsi
-        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett pedagógus, szociális munkás vagy művelődésszervező szakképzettség   
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
-        szakmai önéletrajz, végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok)
-        nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
 
A foglalkoztatás jellege:
 
-        teljes munkaidő (heti 40 óra)
 
A foglalkoztatás feltétele:
 
-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 
A pályázat betölthetőségének időpontja:
 
-          A munkakör legkorábban 2019. július 1-től tölthető be.
 
 
 A munkaviszony határozott időtartamra szól: 2019.07.01.-2021. 08.31.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
 
-        2019. június 21.
 
A pályázat benyújtásának módja:

-        Postai úton a pályázatnak Kerekegyháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a)
-        Elektronikus úton a kerpolhi@kerekegyhaza.hu ill. a vincze.miklos@kerekegyhaza.hu E-mail címen keresztül.