Pályázat - pénzügyi ügyintéző, projektkoordinátor pozícióba
Írta: mezo - Dátum: 2019. június 07. 10:00
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző, projektkoordinátor
munkakör betöltésére.
 

Teljes hír
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző, projektkoordinátor
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.07.01.-2021.09.01.-ig tartó közszolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi ügyintézői-,és projektkoordinátori feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
Elvárt kompetenciák:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Miklós nyújt, a 06/70 459-0813;06/76 546-054-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kerekegyhaza.hu  honlapon szerezhet.