Állásajánlat -- Tanyagondnok
Írta: szilhazim - Dátum: 2019. július 20. 09:00
Kerekegyháza Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §.-a alapján pályázatot hirdet Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnok munkakör betöltésére.
Teljes hír
Kerekegyháza Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §.-a alapján pályázatot hirdet Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban való közreműködés. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így  a háziorvosi rendelésre szállítás,  az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,  a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;  az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, Egyéb szállítási szolgáltatások: tüzelőszállítás, gázpalack csere, postai küldemények feladása. Egyéb szolgáltatások: hivatalos ügyek intézésének segítése, az önkormányzat informálása a lakosság részéről felmerült igényekről.  egyéb gyermekszállítás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         befejezett 8 általános iskola
•         B kategóriás jogosítvány,
•         cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
•         tanyagondnoki képzés vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         jó helyismeret, empátia, rugalmasság
•         tanyagondnoki végzettség,
•         tanyagondnoki munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•      szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai, tanyagondnoki végzettséget igazoló 
       dokumentum másolata
      sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az 
       igénylésről szóló másolat,
       nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
      eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
      nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez
      szükséges tanfolyam elvégzését (amennyiben nem rendelkezik tanyagondnoki képesítéssel),
    nyilatkozat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. ((I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (10) bekezdésében foglaltak vállalásáról
      jogosítvány másolata
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.
A pályázatok benyújtásának módja:
•     Postai úton, a pályázatnak Kerekegyháza Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KH69428-2/2019 valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.
•    Elektronikus úton Vincze Miklós részére a vincze.miklos@kerekegyhaza.hue-mail címen keresztül, továbbá a 06/76 546-054-es telefonszámon
•      Személyesen: Vincze Miklós, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a. (10.iroda)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 14.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kerekegyhaza.hu honlapon szerezhet.