Választási hirdetmény - Szavazatszámláló Bizottság választott tagjairól Kerekegyháza
Írta: mezo - Dátum: 2019. szeptember 30. 09:00
Választási hirdetmény
Szavazatszámláló Bizottság választott tagjairól
Kerekegyháza
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot működtet. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019.  (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése g) pontjában foglaltak alapján a HVI helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az SZSZB tagjainak a nevét,amelyről a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiak szerint tájékoztatom:
 

Teljes hír
Választási hirdetmény
Szavazatszámláló Bizottság választott tagjairól
Kerekegyháza
 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot működtet. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019.  (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése g) pontjában foglaltak alapján a HVI helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az SZSZB tagjainak a nevét,amelyről a Tisztelt Választópolgárokat az alábbiak szerint tájékoztatom:
 
001 szavazókör
Művelődési Ház
6041 Kerekegyháza, Szent I. tér 12.
 
Tagok:             Molnár Csilla                                             
                        Helenkár Tünde                                            
                        Mihály Hajnalka                 
                                                          
002 szavazókör
Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6041 Kerekegyháza, Szent I. tér 6.
 
Tagok:             Surnyák Rita                                               
                        Nagy Zoltánné                                                         
                        Kovács Mihályné                 
 
003. szavazókör
Helytörténeti Múzeum
6041 Kerekegyháza, Szent I. tér. 4.
 
Tagok:             Molnár Józsefné                                          
                        Szabó Istvánné                                            
                        Pogány Elekné                                 
 
004. szavazókör
Idősek Otthona
6041 Kerekegyháza, Fő u. 76.
 
Tagok:             Csörgő Lászlóné                              
                        Baksa Gáborné                                             
                        Boda Róbert                                                  
 
                                                          
005. szavazókör                   
Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Fő u. 45.
 
Tagok:             Sáriné Bognár Klára                                                
                        Dubecz Mihályné                                           
                        Héjjas Ottóné                                   
                                                                                    
Póttagok:
 
Csorbáné Takács Erika
Boda János
Marton Sándorné
Kovács Istvánné
Kemenczeiné Gyóni Rita
Kosztor Péter
Tuskáné Aszódi Etelka
Sinkáné Harmati Mónika
 
                                                                                                          Vincze Miklós
                                                                                                             HVI vezető