Tisztelt Kerekegyházi Polgárok!
Írta: mezo - Dátum: 2020. március 18. 09:00

Kerekegyháza Város Polgármestereként – figyelemmel Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében foglaltakra – valamint a Kerekegyházi Operatív Törzs javaslatai alapján eddig hozott döntésekre, az alábbi, további intézkedésekről tájékoztatom Kerekegyháza Lakosságát:

 

Teljes hír
Kerekegyháza Város Polgármestereként – figyelemmel Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében foglaltakra – valamint a Kerekegyházi Operatív Törzs javaslatai alapján eddig hozott döntésekre, az alábbi, további intézkedésekről tájékoztatom Kerekegyháza Lakosságát:

1. Döntés a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről
Kerekegyháza Város Jegyzőjével egyeztetve a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről rendelkezem 2020. március 18. napjától határozatlan ideig. Ezen idő alatt az ügyintézés folyamatosan zajlik, kivéve a személyes ügyfélfogadást. A hivatal ügyfelei ügyeiket elsősorban telefonon, e-mailben vagy elektronikus ügyintézést biztosító felületen intézzék. Akinek ezen ügyintézési forma egyike sem elérhető, kérelmüket írásban postai úton vagy a Hivatalnak a posta épülete felöli oldalán található postaládájába helyezhetik el.
A Hivatal lehetőségekhez mérten home office rendszerben (otthoni munkavégzés) működik.
A házasságkötési szertartások létszámát 15 főben korlátozzuk.
 
2. Döntés a Kerekegyerdő Bölcsőde és a Kerekegyházi Bóbita Óvoda székhelye és telephelyei vonatkozásában rendkívüli szünet elrendeléséről
A Kerekegyerdő Bölcsőde és a Kerekegyházi Bóbita Óvoda székhelye és telephelyei vonatkozásában elrendelem 2020. március 23. napjától a rendkívüli szünetet.
Az óvoda és a bölcsőde addig és azt követően is kizárólag ügyeleti rendszerben működik. A felmerülő esetleges rendkívüli intézményi gyermekfelügyeleti igényekkel kapcsolatban kérem az intézményvezetőt keressék!
 
3. Közétkeztetés, idősek segítése
Az iskolai konyha működése folyamatos. Az óvodások, bölcsődések, iskolások, számára indokolt esetben a közétkeztetést elvihető ebéd formájában biztosítjuk. A szociális, főleg idős étkezők számára az ellátást a kialakított rend szerint biztosítjuk. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés a megszokott rendben történik. Célunk, hogy minden rászorulóról gondoskodjunk! Kérjük a lakosság segítségét azon egyedülálló idősek felkutatásában, akik még nem részesei a HSZK ellátórendszerének, de rászorulnak a segítségre.
Segítsünk közösen az időseknek! Kérem, hogy azok, akik rendszeresen és nagyobb mértékben is segíteni szeretnének az idősek ellátásában (pl. bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.) jelentkezzenek a HSZK-ban a feladatok munkatársainkkal történő egyeztetése és összehangolása érdekében.
 
4. Játszóterek használata
A sportpályát és a játszótereket lezárjuk. Kérjük, senki ne használja azokat!
 
5. Aki csak teheti, maradjon otthon!
Különösen kérem erre az időseket. A szülők felelőssége, hogy iskolás, óvodás, bölcsődés gyermekeik ne tartózkodjanak az utcákon, tereken, csak ha nagyon indokolt és akkor is szülői felügyelettel. A felügyelet nélkül „csellengő” gyerekek a szülő felelősségre vonását vonhatja maga után!
 
6. Piac használata
Kérjük, hogy a bolti, piaci árusok csak védőkesztyűben nyúljanak az áruhoz! A vevőket pedig határozottan kérjék arra, hogy az áruhoz ne nyúljanak! A városi piac még működik, de a helyi árusokon kívül új árusok és a használtruha árusítását megtiltjuk.

7. Szentmisék, istentiszteletek:
A kerekegyházi katolikus és református templomokban március 22-től a nyilvános szentmisék és istentiszteletek szünetelnek. Mind két felekezetnek felajánlottuk ezen alkalmak tv felvételét és leadását a helyi tv csatornán mellyel a katolikus egyház élni is kíván.
 
A veszélyhelyzet kihirdetésével kapcsolatban a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben szabályozott Kormánydöntések:
1. A Korm. rendelet 5. §-a alapján a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár látogatása 2020. március 17. napjától tilos.

2. A Korm. rendelet 1. §-a, és 6.§-a értelmében a vendéglátó üzletekben, és az üzletekben (kivétel: élelmiszerbolt, drogéria, gyógyszertár, benzinkút, dohánybolt) 15:00 után 06:00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

3. A Korm. rendelet 2. §-a értelmében a Kormány arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy maradjanak otthon. Amennyiben önmaguk ellátásáról semmilyen formában (közeli hozzátartozó, családtag közreműködésével, vagy egyéb módon) nem tudnak gondoskodni, az önkormányzat biztosítja ezt a részükre.

A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben szabályozottak szerinti külföldi országokból hazaérkező kerekegyházi lakosok esetében a hatósági határozattal elrendelt, vagy általuk önkéntesen vállalt 14 napos időtartamú házi karantén mindannyiunk egészségének védelmét szolgálja! Köszönöm az érintettek karantén végrehajtásában való együttműködését, és Mindenkit arra kérek, hogy tartsa tiszteletben ezen személyek, és családjuk Közösségünk érdekében folytatott felelős áldozatvállalását!

Továbbá nyomatékosan kérek mindenkit, hogy aki március 11-ét követően érkezett külföldről Kerekegyházára vonuljon 14 napig önkéntes házi karanténba még akkor is, ha erre járványügyi hatósági kötelezést nem kapott!

Településünkön koronavírussal fertőzött személyről továbbra sincs tudomásunk.
A továbbiakban is tájékoztatjuk Önöket a szükséges intézkedésekről, fejleményekről.

Vigyázzunk Magunkra, vigyázzunk Egymásra! Csak akkor mozduljunk ki otthonainkból, ha az feltétlenül szükséges!

Tisztelettel:

Dr. Kelemen Márk
polgármester