Pályázat - óvodavezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására
Írta: mezo - Dátum: 2020. június 15. 08:00
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kerekegyházi Bóbita Óvoda
Kerekegyházi székhelyén

óvodavezető-helyettes (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

 

Teljes hír
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kerekegyházi Bóbita Óvoda
Kerekegyházi székhelyén

óvodavezető-helyettes (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.15-2025.08.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Park utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodavezető-helyettesi feladatok ellátása, az intézményvezető munkájának segítése, támogatása. Közreműködés az óvoda szakszerű és törvényes működésében, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal területén.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus képesítés és közoktatásvezetői szakvizsga,
•         óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:
•         Helyismeret, empátia, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz,
-       iskolai végzettséget igazoló iratok másolata,
-       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltása alatt,
-       szakmai gyakorlatról hiteles igazolás,
-       az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
-       nyilatkozat :     - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról,
-az elbírálás során a nyílt vagy zárt ülés tartásáról
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyző nyújt, a 06/76 546 041, 70/459-3271 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KH/4587/2020 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető-helyettes.
vagy
•         Személyesen: Dr. Kelemen Márk elnök részére, Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak megfelelő jelentkező meghallgatását követően a társulási tanács dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.kerekegyhaza.hu - 2020. június 15.
•         www.fulophaza.hu - 2020. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat 2 példányban kérjük benyújtani.