Tájékoztató Kerekegyháza Város településrendezési tervének módosításáról 50 munkahelyet teremtő ipari beruházás megvalósítása érdekében
Írta: mezo - Dátum: 2020. augusztus 04. 08:00

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 30. napján megtartott ülésén 156/2019. (X.30.) Kth. számú határozatával a kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 0211/44, 0211/48, 0211/101, 0211/50, 0211/60, 0211/62, 0211/66, 0211/67, 0211/68, 0211/69, 0211/102, 0211/103, 0126/20 és 0126/21helyrajzi számú ingatlanokat munkahelyteremtő ipari beruházás létesítése érdekében, és a településrendezési terv módosítását tárgyalásos eljárásrenddel megindította.


Teljes hír
Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 30. napján megtartott ülésén 156/2019. (X.30.) Kth. számú határozatával a kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 0211/44, 0211/48, 0211/101, 0211/50, 0211/60, 0211/62, 0211/66, 0211/67, 0211/68, 0211/69, 0211/102, 0211/103, 0126/20 és 0126/21helyrajzi számú ingatlanokat munkahelyteremtő ipari beruházás létesítése érdekében, és a településrendezési terv módosítását tárgyalásos eljárásrenddel megindította.
A módosítás egy iparterülettel körbevett mezőgazdasági terület iparterületbe történő átsorolását tartalmazza.
A módosítással érintett terület az 5214-es út közvetlen közelében, attól délnyugatra, az 5214-es és 5218-as út kereszteződésénél a kerekegyházi ipari övezettel körülvéve helyezkedik el. Jelenleg mezőgazdasági terület, melyet kettészelt az országos területrendezési tervben is, és a megyei területrendezési tervben is szereplő Kerekegyháza-Fülöpháza összekötő, térségi szerepkörű út. A módosítás ennek áthelyezését tartalmazta, amely szerepel az új hatályos megyei rendezési tervben. Az Állami Főépítész csak úgy tudta támogatni jelen módosítási tervezetet, ha a TRT-módosítás késleltetve, a megyeterv hatálybalépését követően 2020. július 10-től lépett hatályba.

Az övezeti besorolás: Gip-2*, a meglévő, már felosztott Gip-2* övezettel azonosan. Mivel a kiszabályozott út megszűnik, a korábbi Gip-2 terület Gip-2* övezetbe került átsorolásra a kiemelt fejlesztési területet érintően.

>>>> Térképek megtekintése <<<<