Pályázat - ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére
Írta: mezo - Dátum: 2020. szeptember 07. 09:00
news: cimer150x198.gifKerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.10.01-2021.09.30-ig
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.

 

 

Teljes hír
news: cimer150x198.gifKerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.10.01-2021.09.30-ig
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.

Ellátandó feladatok: Önkormányzati adóigazgatási feladatok elvégzése: adók kivetése, adózók értesítése és nyilvántartásba vétele, nyilvántartások vezetése, adóbevallások és talajterhelési díj bevallások feldolgozása, adókönyvelés; kérelmek döntésre való előkészítése; ellenőrzések lefolytatása; adóhátralékok behajtása; adók módjára történő behajtások teljesítése; kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, illetékes járási hivatalokkal, állami adóhatósággal – és adatszolgáltatások ezen szervek részére; időszakos zárási feladatok elvégzése, adatszolgáltatások; beszámoló készítése

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyző nyújt, a 06-76/546-041, 06-70/459-3271-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, személyesen, vagy verosztane@kerekegyhaza.hu e-mail címen keresztül.