Pályázat - ADÓÜGYI ÜGYINTÉZÕ munkakör betöltésére
rta: mezo - Dtum: 2020. szeptember 07. 09:00
news: cimer150x198.gifKerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZÕ
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû 2020.10.01-2021.09.30-ig
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fõ utca 47/a.

 

 

Teljes hr
news: cimer150x198.gifKerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZÕ
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû 2020.10.01-2021.09.30-ig
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fõ utca 47/a.

Ellátandó feladatok: Önkormányzati adóigazgatási feladatok elvégzése: adók kivetése, adózók értesítése és nyilvántartásba vétele, nyilvántartások vezetése, adóbevallások és talajterhelési díj bevallások feldolgozása, adókönyvelés; kérelmek döntésre való elõkészítése; ellenõrzések lefolytatása; adóhátralékok behajtása; adók módjára történõ behajtások teljesítése; kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, illetékes járási hivatalokkal, állami adóhatósággal – és adatszolgáltatások ezen szervek részére; idõszakos zárási feladatok elvégzése, adatszolgáltatások; beszámoló készítése

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyzõ nyújt, a 06-76/546-041, 06-70/459-3271-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, személyesen, vagy verosztane@kerekegyhaza.hu e-mail címen keresztül.