Pályázat - ADÓÜGYI ÜGYINTÉZ? munkakör betöltésére
rta: mezo - Dtum: 2020.09.07. 09:00
news: cimer150x198.gifKerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZ?
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony id?tartama: határozott idej? 2020.10.01-2021.09.30-ig
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaid?

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, F? utca 47/a.

 

 

Teljes hr
news: cimer150x198.gifKerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZ?
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony id?tartama: határozott idej? 2020.10.01-2021.09.30-ig
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaid?

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, F? utca 47/a.

Ellátandó feladatok: Önkormányzati adóigazgatási feladatok elvégzése: adók kivetése, adózók értesítése és nyilvántartásba vétele, nyilvántartások vezetése, adóbevallások és talajterhelési díj bevallások feldolgozása, adókönyvelés; kérelmek döntésre való el?készítése; ellen?rzések lefolytatása; adóhátralékok behajtása; adók módjára történ? behajtások teljesítése; kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, illetékes járási hivatalokkal, állami adóhatósággal – és adatszolgáltatások ezen szervek részére; id?szakos zárási feladatok elvégzése, adatszolgáltatások; beszámoló készítése

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztvisel?kr?l szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A munkakör a pályázatok elbírálását követ?en azonnal betölthet?.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyz? nyújt, a 06-76/546-041, 06-70/459-3271-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, személyesen, vagy verosztane@kerekegyhaza.hu e-mail címen keresztül.