M8 gyorsforgalmi út Dunavecse - Kecskemét közötti szakasz
rta: mezo - Dtum: 2020.09.21. 08:00

Tisztelt Önkormányzat!

A Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt? Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást indított az „M8 gyorsforgalmi út Dunavecse - Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertese a M8 DD Konzorcium lett. A Konzorcium megbízta F?MTERV Zrt.-t (Budapest, 1024, Löv?ház u. 37.) a teljes
tervezési szakasz geotechnikai munkarész elkészítésével.


Teljes hr

 >>>> Hírhez kapcsolódó jegyz?könyv letölthet? <<<<