Pályázat - Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Írta: mezo - Dátum: 2020. október 02. 10:00
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
(6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.)  pályázatot hirdet a

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
Humán Szolgáltató Központja
(6041 Kerekegyháza, Fő utca 76.)

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
 

Teljes hír
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
(6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.)  pályázatot hirdet a

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
Humán Szolgáltató Központja
(6041 Kerekegyháza, Fő utca 76.)

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban  2021. január 1. napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat benyújtható elektronikusan a mark.kelemen@kerekegyhaza e-mail címre pdf formátumban, vagy
postai úton, Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás címére (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A) történő megküldésével, vagy
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői beosztás ellátására”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a delegált szakértőkkel kiegészült szakértői bizottság véleményének ismeretében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Tanácsa bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék. A pályázattal kapcsolatos további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyző nyújt a (76) 546-041-es telefonszámon, illetve a verosztane@kerekegyhaza.hu e-mail címen.