BURSA HUNGARICA 2021
rta: mezo - Dtum: 2020.10.05. 08:00
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Kerekegyháza Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttm?ködve ezennel kiírja 2021. évre a BURSA HUNGARICA Fels?oktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels?oktatási hallgatók (a 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére), valamint fels?oktatási tanulmányokat 2021/2022. tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára.
 

Teljes hr
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Kerekegyháza Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttm?ködve ezennel kiírja 2021. évre a BURSA HUNGARICA Fels?oktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels?oktatási hallgatók (a 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére), valamint fels?oktatási tanulmányokat 2021/2022. tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára.


 
Nem részesülhet támogatásban az, aki:
 
A pályázatra az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18.§. (2) bekezdése alapján kizárólag azok a Kerekegyháza Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez?, hátrányos helyzet?, szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik
 
      („A” típusú pályázat)
 
vagy fels?fokú végzettséggel nem rendelkez?, fels?oktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek, akik a 2021/2022. tanévt?l kezd?d?en fels?oktatási intézményben teljes idej? (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményez? alapképzésben, osztatlan képzésben vagy fels?oktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felvételi eljárásban el?ször nyernek felvételt fels?oktatási intézménybe és tanulmányaikat 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik. („B” típusú pályázat)
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttm?ködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
                        https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ?k a meglév? felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követ?en lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A pályázati ?rlapot az EPER-Bursa rendszerb?l kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
 
A pályázat mellé (papíralapon) csatolandó a pályázó és a vele közös háztartásban él?k jövedelmének igazolása, szociális rászorultságot igazoló iratok, valamint az „A” típusú pályázatot benyújtók részér?l a fels?oktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021.tanév els? félévér?l.
 
 A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes!
 
A pályázat papíralapú benyújtási határideje: 2020. november 05.
 
A részletes pályázati kiírással kapcsolatosan érdekl?dni lehet ügyfélfogadási id?ben a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában vagy a 76/546-057 és 06/70/371-9401 telefonszámok valamelyikén.
(H: 8-12, K: 13-16, Sz.: 8-12 13-16, Cs: -, P: 8-12)      
                                                
 
Kerekegyháza, 2020. október 02.
 
 
                                                                       Kerekegyháza Város Önkormányzata


A pályázathoz tartozó letölthet? dokumentumok: