Tájékoztatás felmérésről
rta: mezo - Dtum: 2022.04.22. 09:00
Kerekegyháza vizsgálati mintaterületként lett kijelölve városból kitelepülő és helybeli lakosság zöldterület használatával kapcsolatosan, hogy megállapítsák, a szuburbanizáció milyen településképi változásokat okoz a városkörnyéki településeken.

A kutatócsoport Munkájukat Magyarországon (Győr és Kecskemét térsége), 
Szlovákiában (Nyitra térsége) és Erdélyben (Kolozsvár térsége) végzi.
 

Teljes hr
Kerekegyháza vizsgálati mintaterületként lett kijelölve városból kitelepülő és helybeli lakosság zöldterület használatával kapcsolatosan, hogy megállapítsák, a szuburbanizáció milyen településképi változásokat okoz a városkörnyéki településeken.

A kutatócsoport Munkájukat Magyarországon (Győr és Kecskemét térsége), 
Szlovákiában (Nyitra térsége) és Erdélyben (Kolozsvár térsége) végzi.

2022. április 27–30. között a győri Széchenyi István Egyetem szociológia szakos hallgatói segítségével 50 háztartást keresnek meg úgy, hogy az egyetemi hallgatók becsöngetnek a kiválasztott ingatlanokba, s ott kérik közreműködésre a lakosokat kérdőív kitöltéséhez.

A Kérdezőbiztosok megbízólevéllel rendelkeznek.
 
Kérjük együttműködésüket a programban való részvételhez.
 
Polgármesteri Hivatal és Prof. Dr. Hardi Tamás tudományos főmunkatárs