PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANYAGONDNOKI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE
rta: mezo - Dtum: 2022.04.29. 10:00
Kerekegyháza Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tanyagondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 6041 Kerekegyháza, Tanyagondnoki I. sz. körzet
 

Teljes hr
Kerekegyháza Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tanyagondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 6041 Kerekegyháza, Tanyagondnoki I. sz. körzet

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Közreműködés a külterületi szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtás biztosításában. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása. Szállítási szolgáltatások: óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek és idősek szállítása. Egyéb szolgáltatások: hivatalos ügyek intézésének segítése, gázpalack csere, postai küldemények feladása, az önkormányzat informálása a lakosság részéről felmerült igényekről. Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezésében, külterületi lakosság tájékoztatásában közreműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók: mindenkori minimálbér összege és a szociális ágazati pótlék.
Pályázati feltételek:
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jó helyismeret, empátia, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Miklós jegyző ad a 06-70/459-0813 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 26.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.kerekegyhaza.hu és a hirdetőtáblák.
Közigállás publikálási időpontja: 2022. május 5.