TÁJÉKOZTATÓ FÖLDGÁZ KEDVEZMÉNYES IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
rta: mezo - Dtum: 2022.09.16. 09:00

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

 

Teljes hr
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található
(lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

3. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik: egy ingatlanon élő, egy mérőórát használó, de több lakásban élő családokra ( többgenerációs házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban élő családok, vagy azok akik például egy telken, de külön-külön házban élnek)

Az eljárási idő 8 nap. A hatóság helyszíni szemle tartását követően állítja ki a bizonyítványt!
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A „Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt a lakás rendeltetési egységeiről” nyomtatványt aláírtan a
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal alábbi elérhetőségére szíveskedjenek megküldeni:

személyesen, Hirmann-Kiss Hajnalka műszaki ügyintéző részére behozni
vagy   Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A címre,
vagy elektronikus úton, hivatali kapun keresztül: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal, KERPOLHI, KRID: 401053397 megküldeni.

<<<< Kérelem hatósági bizonyitványhoz letöltése >>>>