TÁJÉKOZTATÓ
rta: mezo - Dtum: 2022.12.07. 09:00
A BURSA HUNGARICA ösztöndíj rendszer 2023. évi pályázati fordulóra határidőre 8 fő véglegesítette és nyújtotta be pályázatát papíralapon. Ebből 2 pályázat formai hibás volt, így azok bírálat nélkül elutasításra kerültek.
 
2022. november 30-án az önkormányzat Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi, Ifjúsági és Kulturális Bizottsága döntött a 2023. évi érvényes pályázatokról.
 
 

Teljes hr
A BURSA HUNGARICA ösztöndíj rendszer 2023. évi pályázati fordulóra határidőre 8 fő véglegesítette és nyújtotta be pályázatát papíralapon. Ebből 2 pályázat formai hibás volt, így azok bírálat nélkül elutasításra kerültek.
 
2022. november 30-án az önkormányzat Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi, Ifjúsági és Kulturális Bizottsága döntött a 2023. évi érvényes pályázatokról.
 
A döntés értelmében 2 fő „A” típusú pályázó havi 5.000,- Ft. összegű támogatásban részesül.
 
4 fő pályázata elutasításra került, mert Kerekegyháza Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzata értelmében nem minősülnek szociálisan hátrányos helyzetű fiatalnak, mivel a háztartásban élők 1 főre jutó jövedelme magasabb, mint a szabályzatban megállapított összeghatár.
 
Az ösztöndíj és támogatás időtartama:
10 hónapra: 2022/2023. tanév II. féléve és a 2023/2024. tanév I. féléve
 
 
 „B” típusú pályázat nem érkezett.
 
 
Az érintettek a pályázati űrlapon megjelölt e-mail címükre elektronikus formában kapnak értesítést.
 
 
Kerekegyháza, 2022. december 06.

                                                                                               Vincze Miklós

                                                                                                     jegyző