FELHÍVÁS!
rta: mezo - Dtum: 2023.04.12. 08:00
    Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre az
ÓVODAI BEIRATKOZÁSOK időpontja:
 
KEREKEGYHÁZÁN:
2023. április 20. (csütörtök ) és április 21. (péntek)
 8:00-tól 16:00 óráig.
 
FÜLÖPHÁZÁN:
2023. április 24. (hétfő) 8.00-tól 16.00 óráig.
 
Helyszínei: Kerekegyházi Bóbita Óvoda, Park u. 1. sz., illetve
a fülöpházi telephely esetében 6042 Fülöpháza, József Attila u. 1.
 

Teljes hr
 
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre az
ÓVODAI BEIRATKOZÁSOK időpontja:
 
KEREKEGYHÁZÁN:
2023. április 20. (csütörtök ) és április 21. (péntek)
 8:00-tól 16:00 óráig.
 
FÜLÖPHÁZÁN:
2023. április 24. (hétfő) 8.00-tól 16.00 óráig.
 
Helyszínei: Kerekegyházi Bóbita Óvoda, Park u. 1. sz., illetve
a fülöpházi telephely esetében 6042 Fülöpháza, József Attila u. 1.
 
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2023 augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 3 éves korától az óvodai nevelésben való részvétel kötelező! Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti az oktatási hivatalt és a szabálysértési hatóságot, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
Tájékoztatjuk a T. Szülőket, hogy óvodánk integráltan nevelhető SNI gyermekeket is fogad.
Óvodai felvételi körzet: Kerekegyháza, Fülöpháza
 
Jelentkezési lap letölthető: http://www.kerekegyhaza.hu honlapról, vagy az óvoda Facebook oldaláról ( Óvoda Bóbita Kerekegyházi)
 
2023. április 25-től fogadjuk azoknak a jelentkezését is, akik más felvételi körzetben laknak, vagy 3. életévüket 2023. szeptember 1-je és december 31-e között töltik be.
A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. Amennyiben a jelentkezések száma az óvoda telephelyeinek tekintetében nem egyenlően oszlik meg, az óvodavezető a gyermek lakcímkártyáján szereplő cím alapján dönt.  A felvételi döntésről a beiratkozás követő 30. napig kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasítás esetén Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társuláshoz lehet fellebbezéssel élni, a közléstől számított 15 napon belül, melyről a Társulási Tanács soron következő ülésén dönt.
 
A beiratkozáskor bemutatandó
 
                             
Dr. Kelemen Márk
Kerekegyháza és Térsége
Feladatellátó Társulási Tanács elnöke