ÁLLÁSPÁLYÁZAT - titkársági munkatárs Munkakör/feladatkör betöltésére.
rta: mezo - Dtum: 2023.06.15. 09:00
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 21606
Intézményi iktatószám: KH/3614/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KEREKEGYHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
titkársági munkatárs
Munkakör/feladatkör betöltésére.Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Titkársági feladatok ellátása,

közreműködés a hatósági feladatok előkészítésében, lebonyolításában;
kapcsolattartás intézményekkel, civil szervezetekkel
önkormányzati rendezvényszervezésben való részvétel
testvértelepülési kapcsolattartás

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Ügyviteli
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kerekegyháza

 

Teljes hr

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 21606
Intézményi iktatószám: KH/3614/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KEREKEGYHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
titkársági munkatárs
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Titkársági feladatok ellátása,

közreműködés a hatósági feladatok előkészítésében, lebonyolításában;
kapcsolattartás intézményekkel, civil szervezetekkel
önkormányzati rendezvényszervezésben való részvétel
testvértelepülési kapcsolattartás

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Ügyviteli
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kerekegyháza

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
Jogállás, illetmény és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.

évi CXCIX. tv. rendelkezései az irányadók.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet

- Erkölcsi bizonyítvány
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés

felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
Titkársági és irodai munka, középiskolai végzettség
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 21606
Intézményi iktatószám: KH/3614/2023

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő - okmánnyal igazolt - nyelvtudás
(idegennyelv megnevezése):
- angol, B2 (középfok), Komplex vizsga (C)

- német, B2 (középfok), Komplex vizsga (C)

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
- Dokumentumkezelő-iktató – Alapszint


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- motivációs levél

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.10. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők személyes
meghallgatását követően a Jegyző dönt. A pályázatot a vincze.miklos@kerekegyhaza.hu e-mail
címre kérjük benyújtani. Információ: Vincze Miklós jegyző Tel: 70/459-0813

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.20. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kerekegyhaza.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.27.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 21606
Intézményi iktatószám: KH/3614/2023