Helyi Választási Iroda 1/2023. (X.25.) sz. Határozata
rta: szilhazim - Dtum: 2023.10.26. 13:00
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Övjt.) 4. § d) pontja alapján megállapítom, hogy Kerekegyháza, mint 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település
- egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben lakosságszáma alapján a megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma

Teljes hr
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Övjt.) 4. § d) pontja alapján megállapítom, hogy Kerekegyháza, mint 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település
- egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben lakosságszáma alapján a megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma
8, azaz nyolc fő.
Határozatom ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogással lehet élni a Helyi Választási Irodánál (a továbbiakban: HVI) úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított három napon belül - azaz 2023. október 30-án 16:00 óráig-megérkezzen a HVl vezetőjéhez (benyújtási, illetve levelezési cím: 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a).
A kifogást írásban lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait és
e) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),
dJ a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi· azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.
A teljes határozat itt olvasható: határozat (.pdf)