ÁLLÁSPÁLYÁZAT - pénzügyi ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.
rta: mezo - Dtum: 2023.12.05. 09:00
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KEREKEGYHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
pénzügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Önkormányzat és intézményei könyvelési, számlakezelési feladatainak ellátása, pénzügyi nyilvántartások kezelése, közreműködés egyéb pénzügyi és számviteli feladatok elvégzésében.
 Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Ügyviteli
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
 Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kerekegyháza

 

Teljes hr
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KEREKEGYHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
pénzügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Önkormányzat és intézményei könyvelési, számlakezelési feladatainak ellátása, pénzügyi nyilvántartások kezelése, közreműködés egyéb pénzügyi és számviteli feladatok elvégzésében.
 Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Ügyviteli
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
 Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kerekegyháza
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. Bővebb
információ: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezetőnél kérhető: 06/70-866-4409
A pályázatokat a vincze.miklos@kerekegyhaza.hu e-mail címre kérjük benyújtani.
 
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
 Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 - Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
 - 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
 Egyéb végzettség, Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és
gazdasági, statisztikai szakképesítés.
 
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 - mérlegképes könyvelői végzettség
- Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

 A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
 
 -A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 - motivációs levél
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.22. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázati kiírásnak megfelelő pályázók személyes
meghallgatását követően a Jegyző dönt.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.12. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kerekegyhaza.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.15.

 Publikálás tervezett időpontja: 2023.12.05.

 A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.