TÁJÉKOZTATÓ
rta: mezo - Dtum: 2023.12.05. 10:00
A BURSA HUNGARICA ösztöndíj rendszer 2024. évi pályázati fordulóra határidőre 6 fő véglegesítette és nyújtotta be pályázatát.
 
2023. november 27-én az önkormányzat Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi, Ifjúsági és Kulturális Bizottsága döntött a pályázatok elbírálásáról.
 
A döntés értelmében 5 fő „A” típusú pályázó havi 5.000,- Ft. összegű támogatásban részesül.
 

Teljes hr
A BURSA HUNGARICA ösztöndíj rendszer 2024. évi pályázati fordulóra határidőre 6 fő véglegesítette és nyújtotta be pályázatát.
 
2023. november 27-én az önkormányzat Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi, Ifjúsági és Kulturális Bizottsága döntött a pályázatok elbírálásáról.
 
A döntés értelmében 5 fő „A” típusú pályázó havi 5.000,- Ft. összegű támogatásban részesül.
 
1 fő pályázata elutasításra került, mert pályázata nem felelt meg Kerekegyháza Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzatában foglaltaknak.
 
 
Az ösztöndíj és támogatás időtartama:
10 hónapra: 2023/2024. tanév II. féléve és a 2024/2025. tanév I. féléve
 
 
 „B” típusú pályázat nem érkezett.
 
 
Az érintettek a pályázati űrlapon megjelölt e-mail címükre elektronikus formában kapnak értesítést.
 
 
Kerekegyháza, 2023. december 4.
 
 
                                                                                               Vincze Miklós
                                                                                                    jegyző