PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - BURSA HUNGARICA 2018
Írta: mezo - Dátum: 2017. október 04. 11:00

news: varos_kepei_6.jpg

Kerekegyháza Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Misztériumával együttműködve ezennel kiírja 2018. évre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók (a 2017/2018. tanév II. félévére és a 2018/2019. tanév I. félévére), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Teljes hír
news: varos_kepei_6.jpg

Kerekegyháza Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Misztériumával együttműködve ezennel kiírja 2018. évre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók (a 2017/2018. tanév II. félévére és a 2018/2019. tanév I. félévére), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

Nem részesülhet támogatásban az, aki:

 

A pályázatra az 57/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18.§. (2) bekezdése alapján kizárólag azok a Kerekegyháza Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik

      („A” típusú pályázat)

vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még  nem nyert érettségizettek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy  felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik  a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik. („B” típusú pályázat)

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

                                    https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

A pályázat mellé csatolandó a pályázó és a vele közös háztartásban élők  jövedelmének igazolása, szociális rászorultságot igazoló iratok, valamint az „A” típusú pályázatot benyújtók részéről a felsőoktatási  intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018.tanév első félévéről.

 

A pályázat papíralapú benyújtási határideje: 2017. november 07.

 

A részletes pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában vagy a 76/546-057 és 06/70/371-9401 telefonszámok valamelyikén.

(H: 8-12, K: 13-16, Sz.: 8-12 13-16, Cs: -, P: 8-12)      

                                                

Kerekegyháza, 2017. október 03.

 

                                                           Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

Pályázati kiírások:


A” típusú pályázati kiírás
Images: bovebben_gomb.gif
B” típusú pályázati kiírás Images: bovebben_gomb.gif