A FÖLDHASZNÁLAT BEJELENTÉSE - MI A TEENDŐ?
Írta: mezo - Dátum: 2013. szeptember 04. 08:00

news: cimer150x198.gifA bejelentési kötelezettség.

 

2013. január 1-től a földhasználóknak, területnagyságtól függetlenül, minden általuk használt termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld (a továbbiakban együtt: termőföld) használatát be kell jelenteni a járási földhivatalban.

Kivétel: az erdő művelési ágú terület, mert az ügyeit, más eljárásban, az erdészeti szervek intézik.

Nem kell bejelenteni a zártkert használatát sem, amennyiben azt a tulajdonos maga használja.

 


Teljes hír

news: cimer150x198.gifA bejelentési kötelezettség.

 

2013. január 1-től a földhasználóknak, területnagyságtól függetlenül, minden általuk használt termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld (a továbbiakban együtt: termőföld) használatát be kell jelenteni a járási földhivatalban.

Kivétel: az erdő művelési ágú terület, mert az ügyeit, más eljárásban, az erdészeti szervek intézik.

Nem kell bejelenteni a zártkert használatát sem, amennyiben azt a tulajdonos maga használja.

 

Meddig kell a földhasználat bejelentését megtenni?

 

Általános szabály, hogy minden földhasználat bejelentését a használat megkezdésétől számított 30 napon belül meg kell tenni az erre szolgáló Földhasználati bejelentési adatlap kitöltésével. 

 

Kivételesen 2013. április 30-ig kellett bejelenteni az összesen 1 ha vagy az ennél kisebb területű termőföld használatát, mivel az ilyen nagyságú területekre f. év január 1-ig nem volt bejelentési kötelezettség. Ez a lehetőség csak a 2012. december 31-én már használt területekre érvényes.

Az Országgyűlés a bejelentési határidőt 2013.szeptember 30-ig meghosszabbította!

  

Ki köteles a földhasználat bejelentésére?

 

A földhasználati bejelentést mindig a föld használójának kell megtenni!

 

A tulajdonosnak (illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőnek) kell megtenni a bejelentést, abban az esetben, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében). Ebben az esetben u.i ő minősül földhasználónak.(Ez akkor is így van, ha ténylegesen nem is használja a földterületét!)

Kivétel a zártkert, mert azt nem kell bejelenteni,amennyiben  a tulajdonos maga használja.

Ha a termőföld használatát a tulajdonos másnak engedte át (pl. haszonbérlet, feles bérlet, szívességi földhasználat, részes művelés), akkor nem a tulajdonos, hanem a tényleges földhasználó köteles a bejelentésre.

 

Hol kell a földhasználatot bejelenteni?

 

A bejelentést a használt terület fekvése szerint illetékes járási földhivatalban kell megtenni. Ha valakinek több területe is van, és azok több földhivatal illetékességi területén találhatók, elegendő csak az egyik illetékes földhivatalt felkeresni, és ott minden bejelentés elintézhető. Az iratok postán is beküldhetők (javaslat: ajánlva.) Az interneten történő beküldés viszont nem lehetséges. 

 

Egyéb tudnivalók

 

A kötelezően beadott (beküldött) dokumentumokhoz (lásd 2 és 3. oldal) mellékelni kell magánszemély földhasználó esetén a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.(Vagyis a lakcímkártya mindkét oldalának fénymásolatát.)

 

A földrészletre vonatkozón a Földhasználati bejelentési adatlap kitöltéséhez szükséges adatok teljeskörüen megtalálhatók a Tulajdoni lapon.( A település neve, az ingatlan fekvése (külterület, belterület, zártkert), helyrajzi száma, az alrészlet jele, művelési ága, minőségi osztálya, a terület nagysága, aranykorona (kat. jöv.) értéke. A Földhivatali Portálon található Fölhivatal Online (http://www.foldhivatal.hu/content/view/172/163/online) címre kattintva, regisztráció után 20 ingatlanig ingyenesen letölthetők a fenti adatok.

A földhivatalokban a tulajdoni lapba díjtalanul be lehet tekinteni, és az adatokat kiírni.

A hivatalos másolat díja: 6.250 Ft./db. A Földhivatal  Online rendszerben: a hiteles tulajdoni lap díja:  3.000 Ft/db, a nem hiteles tulajdoni lap másolat díja :1000 Ft/db.

Természetesen más dokumentumok (pl. hagyatéki okmányok) is megfelelő adatokat adnak

 

A földhasználati bejelentés díjmentes.


>>> A teljes hír megtekintéséhez kattintson ide! <<<