PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Írta: mezo - Dátum: 2013. október 21. 08:00

news: cimer150x198.gifKerekegyháza Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Misztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók (a 2013/2014. II. tanév és a 2014/2015. tanév I. felére), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 


Teljes hír

news: cimer150x198.gifKerekegyháza Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Misztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók (a 2013/2014. II. tanév és a 2014/2015. tanév I. felére), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

Nem részesülhet támogatásban az, aki:

 

A pályázatra azok a Kerekegyháza illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

 

(„A” típusú pályázat)

 

vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még  nem nyert érettségizettek, és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy  felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik tanulmányaikat.(„B” típusú pályázat)

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

A pályázat mellé csatolandó a pályázó és a vele közös háztartásban élők  jövedelmének igazolása, szociális rászorultságot igazoló iratok, valamint az „A” típusú pályázatot benyújtók részéről a felsőoktatási  intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.

 

A részletes pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában vagy a 76/546-057 telefonszámon.

(H: 8-12, K: 13-16, Sz.: 8-12 13-16, Cs: -, P: 8-12)

 

Polgármesteri Hivatal