Egyenl? Bánásmód - mindenkit megillet!
rta: mezo - Dtum: 2020.09.30. 09:00

Images: e-banasmod-logo.jpgForduljon az Egyenl? Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, b?rszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása vallási, vagy világnézeti meggy?z?dése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.


Teljes hr


Images: egyenlo_banasmod_2020.jpg