KEREKEGYHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET ALJEGYZŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
Írta: mezo - Dátum: 2017. június 12. 09:00
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, előre láthatólag 2019. novemberig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:            teljes munkaidő
Munkavégzés helye:   Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A
Ellátandó feladatkörök:         belső ellenőrzési, szociális, hatósági, oktatási,
koordinációs feladatkör
 

Teljes hír
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, előre láthatólag 2019. novemberig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:            teljes munkaidő
Munkavégzés helye:   Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A
Ellátandó feladatkörök:         belső ellenőrzési, szociális, hatósági, oktatási,
koordinációs feladatkör

Főbb tevékenységi körök: képviselő-testületi, társulási, választási feladatok, önkormányzati intézmények koordinálása, szociális és igazgatási irodavezetői, belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások: 2011. évi CXCIX. törény valamint a Közszolgálati Szabályzat szerint

Pályázati feltételek:
-      magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
- Képesítési feltételek:
a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és – a 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 247. § (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Kttv. szerinti mentesítés
b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-          önkormányzatnál szerzett jegyzői, aljegyzői, igazgatási gyakorlat; jogi végzettség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-          a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerint szakmai önéletrajz
-          motivációs levél
-          iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
-          3 hónapnál nem régebb erkölcsi bizonyítvány v. annak megkérését bizonyító dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 24-től
Pályázat benyújtási határideje: 2017. július 12.
További információ Vincze Miklós jegyzőtől kérhető, a 70/459-0813-as telefonszámon.
Pályázatot személyesen, postai úton ( Kerekegyháza, Fő u. 47/A)  és  a vincze.miklos@kerekegyhaza.hu e-mail címen lehet benyújtani.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kikötésre kerül.