Pályázati kiírás - (többfunkciós intézmény) igazgató (magasabb vezető) munkakörének betöltésére
Írta: mezo - Dátum: 2017. november 06. 08:00

 

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató, pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár (többfunkciós intézmény) igazgató (magasabb vezető) munkakörének betöltésére


A munkahely és a beosztás megjelölése:

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
igazgatói munkakör (magasabb vezetői beosztás)
 
Megbízás időpontja:
2018. január 1-től számított 5 év, 2023. december 31. napjáig.

Teljes hír

 

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató, pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár (többfunkciós intézmény) igazgató (magasabb vezető) munkakörének betöltésére


A munkahely és a beosztás megjelölése:

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
igazgatói munkakör (magasabb vezetői beosztás)
 
Megbízás időpontja:
2018. január 1-től számított 5 év, 2023. december 31. napjáig.
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 
tervezi, szervezi, fejleszti, irányítja és ellenőrzi az intézményi munkát, gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézményi gazdálkodás szakszerűségét és törvényességét, szervezi a település közművelődési, kulturális életét
 
Megbízás feltételei:
-         Főiskola, felsőfokú közművelődési szakképzettség a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdés h.) pontja szerint; felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél
-          A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F § (1) bekezdése szerint az alapító okirata alapján több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézményvezetővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja, ami jelen intézménynél a könyvtár esetében biztosított.
-                     Közművelődési szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
-                     Kiváló szintő kommunikációs és szervezőkézség
-                     bűntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
-                     Gyakorlott szintű MS Office ( irodai alkalmazások )
-                     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
-                     Előny: angol, vagy német idegennyelv-ismeret

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésbe kerül. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, - az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember alapmunkakörben.
A képviselő-testület  a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
Pályázatnak tartalmaznia kell:
 
A pályázatokat személyügyi központ honlapján való megjelenést (2017. november 7.) követő 30 napig, Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4991/2017, valamint a  beosztás megnevezését: igazgató.Elektronikus úton Marton Adrienn részére a marton.adrienn@kerekegyhaza.hu e-mail címen keresztül küldhető el a pályázat.
 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.
Pályázat elbírálási határideje: 2017. december 28.
A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 76/546-040-es, illetve a 06/70 459-3271 –es telefonszámon.