TÁJÉKOZTATÓ - Kereskedelmi és ipari tevékenységek hatósági ellenőrzéséről
Írta: mezo - Dátum: 2017. november 07. 08:00
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője közhiteles hatósági nyilvántartást vezet Kerekegyháza Város közigazgatási területén működő üzletekről és telepekről.

Általános megállapítások:
A szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 25. §-a, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. §-a értelmében a jegyző ellenőrzi a kereskedők tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, ideértve a kereskedők nyilvántartásba vett adatainak változására, a tevékenység megszűnésére irányuló bejelentések megtételét is.

Teljes hír
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője közhiteles hatósági nyilvántartást vezet Kerekegyháza Város közigazgatási területén működő üzletekről és telepekről.

Általános megállapítások:
A szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 25. §-a, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. §-a értelmében a jegyző ellenőrzi a kereskedők tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, ideértve a kereskedők nyilvántartásba vett adatainak változására, a tevékenység megszűnésére irányuló bejelentések megtételét is.

Az ellenőrzés célja:
A vonatkozó jogszabályi előírások betartatása, a nyilvántartás közhitelességének, valamint a kereskedelmi tevékenységek törvényes működésének biztosítása a fogyasztók érdekeinek, ugyanakkor a vállalkozás szabadságának figyelembevételével.

Az ellenőrzés kiemelt szakterülete:
A kereskedelmi tevékenység.

Az ellenőrzés kiemelt szempontjai:
A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások, a végzett tevékenység, forgalmazott termékek módosításának, valamint a tevékenység megszűnésének bejelentése.

Az ellenőrzés illetékessége, terjedelme, kijelölt időszak:
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodája 2017. február 1-től november 30-ig terjedő időszakban hatósági ellenőrzést végez Kerekegyháza város közigazgatási területén kereskedelmi tevékenységet folytató üzletekben.

A hatósági ellenőrzés hatálya:
Az illetékességi területen belül az ellenőrzés az üzletekről, valamint a telepekről vezetett nyilvántartást www.kerekegyhaza.hu alapul véve, szúrópróba szerűen történik, az alábbi ütemezési terv szerint.

A hatósági ellenőrzés ütemezése:
kereskedelmi tevékenységet folytató üzletekben
2017.11.01 - 2018.06.30. Fő utca, Arany J. utca végéig
2018.07.01 - 2018.10.31. Fő utca, Akácfa utca

A hatósági ellenőrzés eszközei, módja, menete:
1. Az ellenőrzéssel érintett területen bejelentett üzletek üzemeltetőinek cégnyilvántartásban és az egyéni vállalkozói nyilvántartásban történő ellenőrzése.
2. Az ellenőrzéssel érintett vállalkozásoknál Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodájának munkatársai adategyeztetést ellenőrzést végeznek.

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:
Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy a szolgáltató bejelentés köteles tevékenységét bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, vagy az előírt adatváltozást elmulasztja bejelenteni,
• ha a szolgáltató megfelel az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi,
• ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a hatóság határozatban megtiltja a tevékenység folytatását a szükséges igazolások benyújtásáig,
• amennyiben a szolgáltató tevékenységének megszűnését mulasztja el bejelenteni, a hatóság a nyilvántartásból törli, bírság kiszabása mellett.

Vincze Miklós

jegyző