Menü
Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttmûködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi Tûzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdõ Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Jegyzõ
   

Név:

Vincze Miklós

Beosztás:

Jegyzõ

Telefon:

76/546-040

Fax:

76/456-049

E-mail:

vincze.miklos@kerekegyhaza.hu

Ügyfélfogadási idõ:

 szerda 9-12
 

Feladatai:


Kerekegyháza Város Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje alapján vezeti a hivatalt:

- megszervezi a hivatal munkáját

- kinevezi a hivatal köztisztviselõit a polgármester egyetértésével

- gondoskodik a köztisztviselõk továbbképzésérõl

- szükség szerint munkaértekezletet tart

- gondoskodik a törvényesség betartásáról

- gondoskodik az éves szabadságolási ütemterv elkészítésérõl

- szükség szerint megbízhatja a hivatal dolgozóit munkakörökön kívüli feladattal is

- ellenõrzi a hivatal dolgozói munkavégzését

- gyakorolja a kiadmányozási jogot és megbízásából kiadmányozási jogot biztosít az irodavezetõk     számára

- közremûködik a hivatal dolgozóinak minõsítésében és teljesítményértékelésében

 

Egyéb feladatai:

- ellátja a választásokkal kapcsolatos feladatokat

- biztosítja a képviselõtestület és a bizottságok mûködésének technikai feltételeit

- döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket

- végzi az utalványozás ellenjegyzését

- végrehajtja és végrehajtatja a képviselõ-testület döntéseit

- elõkészíti a képviselõ-testület rendeleteinek tervezeteit

- elkészíti és elkészítteti a hivatal belsõ szabályzatait

- a polgármesterrel együttesen aláírja a kötelezettségvállalást

- a polgármesteri hivatal mûködésérõl kétévente összefoglaló jelentést készít és terjeszt a képviselõ-testület elé

- felelõs a lakosság beadványainak megfelelõ intézéséért

- biztosítja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. következetes alkalmazását

 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerzõdött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerdõ bölcsõde fejlesztése

Kerekegyerdõ bölcsõde fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió erõsítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az elsõ világháború történelmi emlékét õrzõ emlékmûvek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmû állítása”


A programot az Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékmû” felújítása

Testvér-települési programok és együttmûködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erdõ utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közremûködõ szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdõ utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közremûködõ szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerdõ Bölcsõde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közremûködõ szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR Bûnmegelõzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rendõrség elérhetõsége!

Rendõrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendõrõrs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgárõrség elérhetõsége!

Kerekegyházi Polgárõr Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tûzoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeresõ
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyûjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány