Menü
Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Építési telkek


Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyházi Kábelkom. Kft


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


utazzITTHON


www.utazzitthon.hu

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040


Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése

AROP projekt:


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

TIOP 1.1.1-09 projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: Wekerle

Kunpusztai temető körbekerítése és térburkolása


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

Kerekegyháza térfigyelő kamera rendszerének fejlesztése


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

TIOP 1.1.1-07 projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA KHT

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Pályázatok


Pályázat - Bölcsödevezetői munkakörre

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) pályázatot hirdet a Kerekegyerdő Bölcsőde  (6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a ) bölcsődevezető (magasabb vezető ) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézménybe járó gyermekek ellátásán
ak megszervezése, az intézmény működése, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása, irányítása, a működtetés előkészítése.  A költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi, gazdasági jogkörök felelősségteljes ellátása.

 

A megbízáshoz szükséges feltételek:

A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mell. 2/B szerinti képesítési előírás ( bölcsődevezető- magasabb vezető)

 

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),           vagy

2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),

d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),

e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),

f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens(FOKSZ),

g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)

végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus

-           legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
-          felhasználó szintű számítástechnikai ismeret
-          büntetlen előélet
-          cselekvőképesség

A pályázat elbírálásakor előny: jó szervező, kommunikációs- és kapcsolatteremtő-képesség, helyismeret, szociális szakvizsga megléte

A pályázatnak tartalmaznia kell:
*    a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza a motivációs céljait is
*    az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
*    iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát
*    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
*    az előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat
*    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
-          a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  
-          mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
-          nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz
-          a pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e
-          amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, annak elvégzését a megbízástól számított 3 éven belül vállalja

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.)  és a Kjt-nek a  szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint.
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2017. június 1-től 2022. május 31-ig szól.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésbe kerül. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, - az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével, kisgyermeknevelő alapmunkakörben.
 
A KSZK internetes oldalán lévő közzététel napja: 2017. április 4.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.
 
A pályázat benyújtásának módja és helye:
1 példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postán nyújtható be pályázat Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének ( 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) címezve, a borítékon feltüntetve a munkakör megnevezését „Bölcsődevezető”.

A pályázat elbírálási határideje: 2017. május 31.
   
A pályázatok elbírálásának módja: a szakértő bizottság az érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja. Véleményezésüket követően a pályázatokról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete dönt. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető : 76/546-040 vagy a 70/459-3271 telefonszámon, Verosztáné Csorba Mónika aljegyzőtől.

 
Rendezvénynaptár 2016


Projektjeink


1. A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa Gy. utca részleges felújítása DAOP-3.1.1/B-08-2008-0020

2. A kerekegyházi egészségház komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-2007-0044

3. A kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubja Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-2007-0085

4. Kerekegyháza településképének javítása a városi identitás erősítése érdekében DAOP-5.1.2/B-2008-0012
Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

A legbékésebb település

Kerekegyháza
Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

Vidékfejlesztési Minisztérium

Fontos hírei
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fontos hírei
ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Időjárás

VOLÁN menetrend!

KunságVolán ZRt.
Az 5 legfrissebb hír


MÁV menetrend!

MÁV Magyar Államvasutak ZRt.
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
Közművek és szolgáltatók elérhetőségei

BÁCSVÍZ ZRT., EDF DÉMÁSZ, GDF SUEZ, FILANTROP KHT.
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Pályázatok
Polgármesteri Hírlevelek


DAOP-5.1.2/B-2008-0012Kerekegyháza település képének javítása a városi identitás erősítése érdekében projekt  

Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány