Menü
Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Építési telkek


Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyházi Kábelkom. Kft


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


utazzITTHON


www.utazzitthon.hu

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040


Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése

AROP projekt:


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

TIOP 1.1.1-09 projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: Wekerle

Kunpusztai temető körbekerítése és térburkolása


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

Kerekegyháza térfigyelő kamera rendszerének fejlesztése


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

TIOP 1.1.1-07 projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA KHT

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

PályázatokKözbeszerzési Ajánlattételi felhívás


Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt eljárásában közbeszerzési eljárást indít a „Park utcai új óvoda létesítése” című és TOP-1.4.1- 15-BK1- 2016-00013 azonosító számú projekt megvalósításához a Kerekegyháza, 2270/3 helyrajzi számú ingatlanon meglévő óvoda bővítése építési kivitelezési munkáinak elvégzése a kapcsolódó munkákkal együtt.

Az ajánlattételi felhívást és a teljes közbeszerzési dokumentciót itt találja!

Közzététel dátuma: 2017. november 21. 23:12

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kiegészítést (határidő) itt találja!

Kiegészítés közzététele: 2017. november 29. 19:35

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bontási jegyzőkönyvet itt találja! 

Közzététel dátuma: 2017. december 05. 18:12


Kerekegyerdő Bölcsőde - regisztrált álláskeresők közül 1 fő közcélú munkaerőt keres

A Kerekegyerdő Bölcsőde (6041 Kerekegyháza, Erdő utca 31/a) a
 
regisztrált álláskeresők közül
1 fő közcélú munkaerőt keres
 intézményi takarító, kisegítő munkakörre.  


Elvárt kompetenciák: megbízhatóság, önálló munkavégzés
 
Juttatás: közfoglalkoztatási bér
A jelentkezés  határideje: 2017. október 20.

A
felvétel elbírálásának módja : Személyes meghallgatást követően a bölcsőde vezetője dönt 2017. október 25-ig.


A jelentkezés  benyújtásának módja:
 
személyesen a Kerekegyerdő Bölcsődébe kérjük benyújtani.

 Információ kérhető a 06/ 70330-4648 –as telefonszámon a bölcsőde vezetőjétől vagy a bölcsőde élelmezésvezetőjétől hétfőtől-péntekig: 8-16 ig.
 
Kerekegyháza, 2017. október 04.   
  
        Szűcs Ilona                                                                  Csorbáné Takács Erika
    élelmezésvezető                                                                    bölcsődevezető   

   


Pályázat - Közterület-felügyelő munkakör betöltéséreKerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott közterület-felügyelő munkakör betöltésére állást hirdet!

A jelentkezés feltételei:
 • cselekvőképes, magyar állampolgár
 • a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés vagy Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. Részletes leírás a 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben.
 • rendészeti pálya iránti elhivatottság
 • büntetlen előélet
 • vezetői engedély
Amit kínálunk:
 • közszolgálati jogviszony
 • várható illetmény:Kttv. szerint az iskolai végzettség és munkaviszony alapján + bruttó 200.000 ft/év cafetéria
Előny:
 • jó kommunikációs készség, sportos alkat, határozott fellépés
 • idegennyelv tudás
Jelentkezés elektronikusan : kerpolhi@kerekegyhaza.hu e-mail címen, vagy postai úton 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A

Benyújtandó iratok:
-      motivációs levél
-      Kttv. szerinti önéletrajz
-      iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
-      szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
-      erkölcsi bizonyítvány

Telefon: +76 546-040
Bővebb információ: Verosztáné Csorba Mónika 76/546-041
Jelentkezési határidő: 2017. július 31.
A munkakör 2017. szeptember 1-től tölthető be.

 


Pályázat - A Kerekegyerdő Bölcsőde pályázatot hirdet 1 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére
A Kerekegyerdő Bölcsőde
( Kerekegyháza, Erdő u. 31/a)
Email: bolcsode@kereknet.hu
pályázatot hirdet 1 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére, az alábbi képzettséggel:
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ);
vagy a fenti  képesítések valamelyikével rendelkező:
védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

A határozott idejű közalkalmazotti munkakör betöltésére 2017.augusztus 28-ától van lehetőség, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet:
-          iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata
-          szakmai önéletrajz + motivációs levél

A munkavállalóval szembeni elvárások:
 • Kompetenciák, emberi tulajdonságok: Nyitott és közvetlen, elhivatott felelősséget vállal, kötelességtudó, szakmailag felkészült, rugalmas, játékos kreatív, empatikus.
 • Illetmény,bérezés:
  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) és a Kjt-nek a  szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint.
 • Pedagógus életpálya modell szerint, aki szakképesítése mellett (védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű) felsőfokú végzettséggel, tehát diplomával rendelkezik. 
 
A pályázatokat 2017. július 28-ig a Kerekegyerdő Bölcsődébe várjuk (6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) személyesen, vagy postán.

A munkakörökkel kapcsolatosan érdeklődni:
Csorbáné Takács Erika bölcsődevezetőnél hétfőtől-péntekig: 8-16 óra között az alábbi telefonszámon lehet: 70/330-4648
Pályázat - Katona József Művelődési Ház és Könyvtár (többfunkciós intézmény) intézményvezetői munkakörének betöltésére
A munkahely és a beosztás megjelölése:
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (magasabb vezetői beosztás)
 
Megbízás időpontja:
2017. október 1-től számított 5 év, 2022. szeptember 30. napjáig.
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 
tervezi, szervezi, fejleszti, irányítja és ellenőrzi az intézményi munkát, gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézményi gazdálkodás szakszerűségét és törvényességét, szervezi a település közművelődési, kulturális életét
 
Megbízás feltételei:
-         felsőfokú közművelődési végzettség és szakképesítés, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga
ÉS
-       szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy főiskolai könyvtárosi képzettség
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F § (1) bekezdése szerint az alapító okirata alapján több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézményvezetővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja.)
-       könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy a pályázat benyújtásakor ezen képzésben már részt vesz és ezt igazolja. Ezen képzés elvégzését a magasabb vezetői megbízás kezdetétől számított 2 éven belül igazolja, ennek hiányában a magasabb vezetői megbízás visszavonásra kerül ( Korm.r. 6/B § (4)-(5))
-                     5 éves közművelődési és /vagy könyvtári szakmai gyakorlat
-                     kiemelkedő közművelődési tevékenység
-                     bűntetlen előélet
-                     magyar állampolgárság
-                     Előny: angol, vagy német idegennyelv-ismeret

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésbe kerül. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, - az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődésszervező alapmunkakörben.
 
Pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)
 • az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolatát,
 • erkölcsi bizonyítványt
 • nyilatkozatot arról, hogy
  • pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek,
  • megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
  • pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához járul-e hozzá
  • megbízása esetén vállalja a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G §-ában előírt tanfolyam elvégzését a jogszabályban leírt feltételek szerint.
 
A pályázatokat személyügyi központ honlapján való megjelenést (2017. július 3.) követő 45 napig, Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban kell benyújtani. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.
A képviselő-testület fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

Pályázat elbírálási határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 76/546-040-es telefonszámon.  
Pályázat - Aljegyzői feladatok ellátásáraA közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, előre láthatólag 2019. novemberig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:            teljes munkaidő
Munkavégzés helye:   Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A
Ellátandó feladatkörök:         belső ellenőrzési, szociális, hatósági, oktatási,
koordinációs feladatkör

Főbb tevékenységi körök: képviselő-testületi, társulási, választási feladatok, önkormányzati intézmények koordinálása, szociális és igazgatási irodavezetői, belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások: 2011. évi CXCIX. törény valamint a Közszolgálati Szabályzat szerint

Pályázati feltételek:
-      magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
- Képesítési feltételek:
a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és – a 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 247. § (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Kttv. szerinti mentesítés
b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-          önkormányzatnál szerzett jegyzői, aljegyzői, igazgatási gyakorlat; jogi végzettség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-          a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerint szakmai önéletrajz
-          motivációs levél
-          iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
-          3 hónapnál nem régebb erkölcsi bizonyítvány v. annak megkérését bizonyító dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 24-től
Pályázat benyújtási határideje: 2017. július 12.
További információ Vincze Miklós jegyzőtől kérhető, a 70/459-0813-as telefonszámon.
Pályázatot személyesen, postai úton ( Kerekegyháza, Fő u. 47/A)  és  a vincze.miklos@kerekegyhaza.hu e-mail címen lehet benyújtani.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kikötésre kerül.
 Pályázat - Óvónői álláshirdetésA Kerekegyházi Bóbita Óvoda (6041 Kerekegyháza, Park u.1. ) pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógusi munkakör álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, gyermek gondozása miatt szabadságon lévő helyettesítésére.
 
A munkakörbe tartozó feladatok: óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja alapján
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola végzettség
 • Óvodapedagógusi diploma
 • Büntetlen előélet
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:                
 • óvodai szakmai tapasztalat
 • Helyismerettel való rendelkezés
 
Elvárt kompetenciák: kreativitás, megbízhatóság, gyermekközpontú szemlélet, mozgásfejlesztésben vagy gyermektánc vezetésben való jártasság
 
Benyújtandó dokumentumok: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget igazoló, illetve egyéb végzettség dokumentumainak másolata, fényképes önéletrajz,
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 30.
                                                           Személyes elbeszélgetés alapján történik.
 
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan az óvoda e-mail címére ovoda@kereknet.hu
 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ a 76/545-000es telefonszámon Hallainé Kis Mária óvodavezetőnél kérhető.
 
 
 


Pályázat - Bölcsödevezetői munkakörre

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) pályázatot hirdet a Kerekegyerdő Bölcsőde  (6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a ) bölcsődevezető (magasabb vezető ) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézménybe járó gyermekek ellátásán
ak megszervezése, az intézmény működése, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása, irányítása, a működtetés előkészítése.  A költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi, gazdasági jogkörök felelősségteljes ellátása.

 

A megbízáshoz szükséges feltételek:

A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mell. 2/B szerinti képesítési előírás ( bölcsődevezető- magasabb vezető)

 

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),           vagy

2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),

d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),

e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),

f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens(FOKSZ),

g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)

végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus

-           legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
-          felhasználó szintű számítástechnikai ismeret
-          büntetlen előélet
-          cselekvőképesség

A pályázat elbírálásakor előny: jó szervező, kommunikációs- és kapcsolatteremtő-képesség, helyismeret, szociális szakvizsga megléte

A pályázatnak tartalmaznia kell:
*    a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajzát, mely tartalmazza a motivációs céljait is
*    az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
*    iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát
*    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
*    az előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat
*    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
-          a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  
-          mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
-          nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz
-          a pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e
-          amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, annak elvégzését a megbízástól számított 3 éven belül vállalja

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.)  és a Kjt-nek a  szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint.
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2017. június 1-től 2022. május 31-ig szól.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésbe kerül. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, - az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével, kisgyermeknevelő alapmunkakörben.
 
A KSZK internetes oldalán lévő közzététel napja: 2017. április 4.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.
 
A pályázat benyújtásának módja és helye:
1 példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postán nyújtható be pályázat Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének ( 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) címezve, a borítékon feltüntetve a munkakör megnevezését „Bölcsődevezető”.

A pályázat elbírálási határideje: 2017. május 31.
   
A pályázatok elbírálásának módja: a szakértő bizottság az érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja. Véleményezésüket követően a pályázatokról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete dönt. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető : 76/546-040 vagy a 70/459-3271 telefonszámon, Verosztáné Csorba Mónika aljegyzőtől.

 
 
Rendezvénynaptár 2016


Projektjeink


1. A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa Gy. utca részleges felújítása DAOP-3.1.1/B-08-2008-0020

2. A kerekegyházi egészségház komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-2007-0044

3. A kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubja Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-2007-0085

4. Kerekegyháza településképének javítása a városi identitás erősítése érdekében DAOP-5.1.2/B-2008-0012
Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

A legbékésebb település

Kerekegyháza
Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

Vidékfejlesztési Minisztérium

Fontos hírei
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fontos hírei
ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Időjárás

VOLÁN menetrend!

KunságVolán ZRt.
Az 5 legfrissebb hír


MÁV menetrend!

MÁV Magyar Államvasutak ZRt.
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
Közművek és szolgáltatók elérhetőségei

BÁCSVÍZ ZRT., EDF DÉMÁSZ, GDF SUEZ, FILANTROP KHT.
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Pályázatok
Polgármesteri Hírlevelek


DAOP-5.1.2/B-2008-0012Kerekegyháza település képének javítása a városi identitás erősítése érdekében projekt  

Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány