Menü
Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Építési telkek


Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyházi Kábelkom. Kft


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


utazzITTHON


www.utazzitthon.hu

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040


Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése

AROP projekt:


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

TIOP 1.1.1-09 projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: Wekerle

Kunpusztai temető körbekerítése és térburkolása


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

Kerekegyháza térfigyelő kamera rendszerének fejlesztése


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

TIOP 1.1.1-07 projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA KHT

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Kerekegyerdő Bölcsőde
news: bolcsike.jpg

Név:

Kerekegyerdő Bölcsőde

Típus:

Nevelési intézmény

Telefon:

06/76-371-220, 06/70-334-5753

Fax:

 

E-mail:

bolcsode@kereknet.hu

Nyitvatartás:

Hétfőtől - Péntekig : 7.00 - 17.00-ig


A
bölcsődei szolgáltatás feladata

 

Az 1997. XXXI. tv. 42.§ -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. § - a alapján, a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében biztosítjuk.

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermekek (1- éves kortól, 3 éves korig) napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi.

 

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. kiemeli olyan kisgyermek - szociális vagy egyéb ok miatt - felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében, szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

 

 

További feladatunk, a gyermekek harmonikus testi- szellemi fejlődésének segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A szülők kérésére és a szakemberek (orvos, szaktanácsadó, bölcsődevezető, gyógypedagógus) javaslata alapján, a gyermekek 4.-ik életévük betöltését követő év augusztus 31.-ig gondozhatók a bölcsődében.

 

 

A gyermekek bölcsődében történő elhelyezését a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti a védőnő, a házi- és gyermekorvos, a gyermekjóléti szolgálat, családgondozók és a gyámhatóság is.Az alapellátás mellett működő, a családi nevelést támogató szolgáltatások

 

 

1. Időszakos gyermekfelügyelet

 

Igény szerint nyújtott kiegészítő szolgáltatások.

 

A szülő elfoglaltsága idejére néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető egy erre a célra létrehozott csoportba, vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyeire. Az időszakos bölcsődei elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel történik a kisgyermek beszoktatása.

 

A bölcsődevezető, illetve a kisgyermeknevelő a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a szolgáltatás igénybevételének a napját, időtartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermek, kit és hol lehet értesíteni sürgős esetben. Az igénybevett étkezések díját és az önköltség számítási szabályok alapján meghatározott szolgáltatás költségeit, a helyi pénzügyi szabályok szerint számolják el.

 

 

 

2.Játszócsoport

 

A csoporton belül, vagy külön játszócsoport kialakításával a gyermekeket az édesanyákkal együtt is fogadhatják a nap egy bizonyos szakában a bölcsődék abból a célból, hogy a szülők együtt játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között, kihasználva a bölcsődében található speciális eszközöket. A játszócsoport keretében nyújtott szolgáltatások a következők:

· Gyurmamóka: kreativitást fejlesztő foglalkozások 18 hónapos kortól, melyek keretében a gyerekek közkedvelt mesékkel, versekkel ismerkednek, majd egyszerű technikával készítik el a témához kapcsolódó figurát gyurmából.

· Kreatív kézműves foglalkozás: A foglalkozásokon a gyermekek különböző anyagokkal (gyurma, papír, tempera, üveg, só gyurma, kerámia, rongy, száraz levél, egyéb természetes anyagok, tojáshéj, kő) és különböző technikákkal (gyurmázás, üvegfestés, festés, kerámiafestés, papírmozaik, levélmozaik, rongyvarrás stb.) ismerkedhetnek meg. Kicsiknek kifejlesztett változatában a gyermekek ujjal, szivaccsal festhetnek, szabadon gyurmázhatnak, tépkedhetik a papírt, majd ragaszthatják azt.

- Zenebölcsi: zenebölcsinkbe várjuk mindazokat a csecsemőket, babákat, kisgyerekeket és szüleiket, akik szeretnek énekelni, mondókákat tanulni, azokat mozgással követni, ritmushangszerekkel játszani. Az anyagot ismert és kevésbé ismert mondókákból, dalokból állítottuk össze, és olyan ritmushangszereket válogattunk össze, melyek egy csecsemő kis kezében is elférnek, tudatos, illetve véletlenszerű használata egyaránt örömöt okoz a kicsiknek.

- A kisbabával vele születik a zene iránti fogékonyság, ami azoknak a hang-, ritmus- és mozgáshatásoknak köszönhető, amelyek korábban az anyaméhben érték. Minél korábban találkozik a zenével, annál jobb lesz a tanulási készsége.

- Körjátékok: erre a foglalkozásra azokat a gyermekeket várjuk, akik szeretik a zenét, éneket, táncot, játékot. Mindezt egyszerre élvezhetik a gyermekek kisgyermeknevelők vezetésével, aki nemcsak az ismert körjátékokat eleveníti fel, hanem új játékokra is megtanítja a gyermekeket.

 

A játszóházi szolgáltatás keretében az udvari játékokon felül egy átlagos játszótérhez képest az alábbi plusz elemeket nyújtjuk:

 

- zárt tér, melynek révén nem szaladnak ki a gyermekek az útra, illetve a kutyák, macskák nem piszkolják a játszóteret;

- elérhető mosdó;

- pelenkázási lehetőség (WC és kézmosó);

 

3.Baba-mama klub


A baba-mama klub egy olyan helyet nyújt, ahol mind a kisgyermekek, mind az anyukák (illetve akár az apukák is) kellemes, otthonos környezetben, hasznosan tölthetik el idejüket. Tapasztalataink szerint az anyukák igénye növekszik egy olyan közösséghez való tartozás iránt, amely előtérbe helyezi az emberi értékeket.

 

A klub működése hozzájárul egy olyan, biztos hely megteremtéséhez, ahová a szülők mindig bizalommal fordulhatnak, és szakmai segítséget kaphatnak, valamint olyan elfoglaltságot nyújt a gyermekek számára, amely egyéni képességeiket figyelembe véve biztosítja a differenciált fejlődést kisgyermeknevelők segítségével.

 

Foglalkozásaink célja, hogy a gyermekek játszva, a játékon keresztül észrevétlenül tanulják meg elsajátítani a világról szerzett tapasztalataikat, alakuljanak ki társas kapcsolataik, elősegítve ezzel a szocializációs folyamatot. Mindezen célok elérését szakembereink által kívánjuk biztosítani. A klub életét maguk a szülők irányíthatják, szívesen teszünk eleget kéréseiknek. Terveink szerint heti egy délelőtti, vagy délutáni klubórát tartanánk.

 

 

4.Tanácsadás

 

A kisgyermekgondozással kapcsolatos ismeretek segítése érdekében kívánjuk működtetni a tanácsadó szolgáltatást.

Védőnők, gyermekorvos és gondozónők bevonásával nyújtunk segítséget a kisgyermekes szülőknek a mindennapos gyermekgondozás segítéséhez havonta, az időszaknak megfelelő aktuális témák köré szervezve, mint például nyaralás kisgyermekkel, fejlődési szakaszok, nyári betegségek, családi kötelékek, meghűléses betegségek kezelése, fertőző betegségek, a kisgyermek és az állatok, babaételek, óvjuk a hallását, családtámogatási lehetőségek, védőoltások, a baba és az alvás, valamint bölcsődére, óvodára készülődés.

Az előadások alatt a kisgyermekekre gondozónők vigyáznak. Emellett egyéni problémák megoldásában is közreműködünk, szükség esetén szakemberek (pszichológus, családgondozó) bevonását is vállaljuk. A családok életét segítve együttműködünk az önkormányzat Humán Szolgáltató Központjával, ahol családsegítő, gyermekjóléti- és támogató szolgáltatás is működik.

 

 

5. Otthoni gyermekgondozás

 

A család kérésére, olyan helyzetekben, amikor a szülők segítséget igényelnek gyermekük ellátásában (pl.: az anya betegsége, többes ikrek gondozása, a dolgozó szülő beteg gyermekének ápolása, a szülők dolgoznak, de gyermeküket nem kívánják intézménybe adni, stb.) a bölcsőde szakképzett csecsemő- és gyermekgondozónőt küld a gyermek otthoni nappali gondozására. Az otthoni gyermekgondozásra vállalkozó kisgyermeknevelő a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatokat látja el a családban.Vezetője: Csorbáné Takács Erika

 

cím:


6041 Kerekegyháza, Erdő utca 31.

Aktualitásaink:

 

A Kerekegyerdő Bölcsődében megkezdtük a kisgyermekek beszoktatását, melyről közzéteszünk néhány fotót.

 

Tekintse meg galériánkat! >>>

Aktuális híreink

 

 

Bölcsődei névsor 2016/2017 nevelési évben
 Images: bovebben_gomb.gif
Játszócsoport szolgáltatást biztosít a Kerekegyerdő Bölcsőde  Images: bovebben_gomb.gif
Bölcsődei névsor 2012/2013 nevelési évben Images: bovebben_gomb.gif
   
   
   
   
   
   
   
   
Rendezvénynaptár 2016


Projektjeink


1. A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa Gy. utca részleges felújítása DAOP-3.1.1/B-08-2008-0020

2. A kerekegyházi egészségház komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-2007-0044

3. A kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubja Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-2007-0085

4. Kerekegyháza településképének javítása a városi identitás erősítése érdekében DAOP-5.1.2/B-2008-0012
Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

A legbékésebb település

Kerekegyháza
Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

Vidékfejlesztési Minisztérium

Fontos hírei
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fontos hírei
ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Időjárás

VOLÁN menetrend!

KunságVolán ZRt.
Az 5 legfrissebb hír


MÁV menetrend!

MÁV Magyar Államvasutak ZRt.
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
Közművek és szolgáltatók elérhetőségei

BÁCSVÍZ ZRT., EDF DÉMÁSZ, GDF SUEZ, FILANTROP KHT.
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Pályázatok
Polgármesteri Hírlevelek


DAOP-5.1.2/B-2008-0012Kerekegyháza település képének javítása a városi identitás erősítése érdekében projekt  

Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány