Menü
Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Park utcai új óvoda létesítése
2019| 04 | 30
 
KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
 
 
Sajtóközlemény                   
 
Befejez?dött A Kerekegyházi Park utcai óvoda b?vítésE
 
 
 
 
 
Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és az életmin?ség javítása családbarát, munkába állást segít? intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” cím? pályázati felhívásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013 kódszámú „Park utcai új óvoda létesítése” cím? pályázatot, mely 355,04 millió forint vissza nem térítend? európai uniós támogatást jelentett a beruházás megvalósításához. A kivitelezés sikeresen befejez?dött, a projektben vállalt, korszer?sítésre irányuló fejlesztések megvalósultak, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik.
 
 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az el?készítés, tervezés és a közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követ?en az építkezés 2018. tavaszán indult meg. A beruházást lehet?vé tev? pályázati program célja a közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. sz. iskolája zászlóshajó programnak megfelel?en a min?ségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekv?, vagy stagnáló népesség? településeken lév? intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzet? gyermekkel rendelkez? intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenl? esélyek és a korszer? iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevev?k, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.
 
 
 
A projekt benyújtója Kerekegyháza Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel konzorciumban, a pályázatot a kedvezményezettek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal szoros együttm?ködésben valósították meg, Bács-Kiskun Megye infrastruktúrája, és szolgáltatási színvonala javítása érdekében. A fejlesztéssel érintett oktatási intézmény pedig a Kerekegyházi Bóbita Óvoda Park utca 1. szám alatt található 3 csoportos óvoda további 6 csoporttal történ? b?vítése volt. A projekt célul t?zte ki az óvodai környezet korszer? és akadálymentes valamint energiatakarékos, környezetkímél? épületgépészeti kialakítását továbbá a min?ségi oktató-nevel? munka számára a rendeletben el?írt megfelel? mennyiség? és funkciójú helyiség kialakítását. Az óvoda tárgyi eszközeinek modernizálására azért volt szükség, hogy az oktatás színvonala ne csupán szinten tarható legyen, hanem emelkedjen is.
 
A konkrét beruházás során helyet kapott hat darab 20 f?s csoportszoba a hozzá kapcsolódó gyermeköltöz? és vizes blokkokkal, a szertárak, valamint a melegít?konyha a hozzá tartozó helyiségekkel együtt. Bútorok, óvodai játékok, kültéri játékok, parkosítással együtt, fejleszt? eszközök kerültek beszerzésre, valamint szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segít? helyiségek kerülnek kialakításra.
 
 
 
 
 
A hatályos jogszabályoknak megfelel?en kötelez?en el?írt parkoló-fér?hely és akadálymentes parkoló-fér?hely létesítése valósult meg illetve a projekt keretében napelemek kerültek az épületre. A fejlesztés eredményeként munkahelyteremtésre is sor került a magas színvonalú óvodai-nevel?i munka fenntartása érdekében.
 
Az alaposan átgondolt tervezési munka alapján végrehajtott kivitelezésnek köszönhet?en a gyermekek és az épületben dolgozók a jelenleg hatályos követelményeknek megfelel?, hosszú távon is gazdaságosan üzemeltethet? épületet vehetnek birtokba. Az óvoda ünnepélyes átadását a közeled? nyári szünet miatt 2019. augusztus-szeptember hónapokra tervezzük.
 
 
 
 
A projektr?l b?vebb információt a www.kerekegyhaza.hu oldalon olvashatnak.
 
További információ kérhet?: Kerekegyháza Város Önkormányzata, +36-76-546-040
Images: szechenyi_2020_logo.jpgImages: palyazat-park utcai ovada.jpgÜtemezetten folytatódnak a munkálatok az óvoda építésekor.Ütemezetten haladnak a kivitelezési munkálatok
Images: sajtokozlemeny_alapkoletetel.jpgImages: sajtokozlemeny_alapkoletetel2.jpg
 
 
 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány