Menü
Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Képviselő-testület Bizottságai

Az önkormányzati munka segítésére három bizottság alakult: 

Név:

Pénzügyi, Szociális Bizottság
Feladatai:

 

 • közreműködik az éves gazdasági program előkészítésében, véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolók tervezeteit,
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását,
 • értékeli a saját bevételek alakulását és vizsgálja, valamint értékeli a vagyonváltozást előidéző okokat,
 • vizsgálja a hitelfelvétel szükségességét és gazdasági megalapozottságát,
 • ellenőrizheti a Pénzkezelési Szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a fegyelem érvényesítését,
 • állásfoglalást nyilvánít a Képviselő-testület elé kerülő összes gazdasági tárgyú előterjesztéshez,
 • vizsgálati témákat jelölhet meg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzügyi ellenőrzéséhez,
 • előzetesen megtárgyalja a kiírt gazdasági témájú pályázatokra beérkezett ajánlatokat,
 • véleményezi a szociális, és egészségügyi intézmények vezetői pályázatokat,
 • figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását,
 • javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a szociális és egészségügyi intézmények éves költségvetésének meghatározására, valamint a szociális célú pénzeszközök előirányzatára,
 • véleményezi a szociális és egészségügyi témájú intézményi beszámolókat, előterjesztéseket Képviselő-testület részére.
Tagok:
 
 • Csertő Attila, alelnök
 • Bodor József, tag
 • Horváth Gábor, tag
 • Kecskeméti István, tag          
Elnök:
 • Forgó Gábor

Név:

Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság
Leírás:
 • véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket, illetve részt vesz előkészítésükben,
 • javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek végrehajtását,
 • koordinálja a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági és alapítványi kezdeményezéseket,
 • véleményezi az idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztéseket,
 • véleményezi a sporttémájú előterjesztéseket és ügyeket,
 • gyűjti a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatait,
 • vezeti a vagyonnyilatkozatokról szóló nyilvántartást,
 • kezeli a vagyonnyilatkozatokat olyan módon, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a Polgármesteri Hivatalon keresztül,
 • a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:

a.)    képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére,

b.)    felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése,

 • a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a Képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás.
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási és művelődési intézményeinek munkáját és működését,
 • véleményezi az oktatási és művelődési intézmények vezetői pályázatait,
 • javaslatot tesz a feladatköréhez tartó intézmények éves költségvetési előirányzatainak megállapításához,
 • javaslatot tesz az önkormányzat által nyújtott támogatási, költségvetési előirányzatok meghatározásához,
 • véleményezi a feladatköréhez tartozó intézményi beszámolókat előterjesztéseket Képviselő-testület részére,
 • a helyi bűnmegelőzési koncepció alapján a rövid-, közép- és hosszú távú terv összeállítása,

–         az elkészített terv Képviselő-testület elé történő terjesztése,

–         az elfogadott terv végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése,

–         a bűnmegelőzési feladatkörben ellátandó közbiztonsági feladatok:

·        meghatározza a közbiztonság javításával, bűnmegelőzéssel kapcsolatos stratégiai feladatokat, célkitűzéseket, figyelemmel kíséri azok megvalósulását,

·        a tapasztalatok alapján évente, illetve szükség szerint áttekinti a város közbiztonságának helyzetét, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységét,

·        elemzi és értékeli a társadalmi és gazdasági folyamatoknak a bűnözésre gyakorolt hatását, a bűnmegelőzés érdekében szükség esetén konkrét ajánlásokat, intézkedési javaslatokat tesz,

·        figyelemmel kíséri a bűnmegelőzésben feladatot vállaló társadalmi szerveződések munkáját, orientálja a velük való együttműködést,

·        a város közbiztonságának helyzetével, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységével kapcsolatos állásfoglalásait, javaslatait közli a képviselő-testülettel,

·        a város biztonsági analízisének elkészítéséhez, folyamatos felülvizsgálatához, a helyi közbiztonsági koncepció és programok kidolgozásához szükséges döntés-előkészítő munka, valamint a lakossággal folytatott szisztematikus párbeszéd segítése.

·        a bizottság gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester esetében

 

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait. A bizottság működésének speciális szabályait a 3 számú függelék tartalmazza. Külön részletezi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét.

Tagok:
 • Csorba János, alelnök
 • Kaldenekker Olivér

 

Elnök:
 • Gyurkovics Balázsné
 
   

Név:

Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

Leírás:

 • képviseli a mezőgazdasági és egyéb vállalkozási tevékenységet folytató magán- és jogi személyek érdekeit a Képviselő-testület előtt,
 • véleményezi az önkormányzat vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseit,
 • véleményezi az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseit,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megvalósulását, közreműködik a kétéves felülvizsgálatban,
 • ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítését, közreműködik a vonatkozó helyi rendeletek előkészítésében,
 • előzetesen állást foglal területfejlesztési kérdésekben.
 • javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a városüzemeltetéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos költségvetési kiadási előirányzatának meghatározására.

Tagok:

 • Boldizsár András, alelnök
 • Domján István, tag

Elnök:

 • Fazekas Fülöp


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerződött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió erősítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az első világháború történelmi emlékét őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása”


A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékmű” felújítása

Testvér-települési programok és együttműködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány