Menü
Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttmûködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi Tûzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdõ Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Mûemlékek

Mûemlékek, látnivalók a városban és környékén


1. Mûemlékek, mûemlékké nyilvánításra érdemes értékek, múzeumok, múzeum jellegû épületek:

Országos védettségû mûemlékek:

Images: halasztany.gifHalász-tanya (népi) - 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya. Halász mesterséget folytató helybeli ember kunyhója a Kondor-tó partján.


 

 

 

 

Images: kunpusztai_templom.gifKunpusztai református templom (eklektikus) - 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya, hrsz.: 073/3. Országos védettségû templom, 1901-ben épült Kerekegyháza külterületén Kunpusztán. Közadakozásból és Baksai Sándor püspök adományaiból a pusztai emberek építették vallásuk gyakorlásához. Érdekessége, hogy nem egy nagy település központjában, hanem a puszta közepén található. Istentiszteletek minden hónap elsõ, harmadik és ötödik vasárnapján vannak.Images: snagytanya.gifS Nagy-tanya (népi) - 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya 50., hrsz.: 078/3.A mûemlék tanya a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében áll.

 

 

 

 

 Helyi védettségû épületek:

Images: romkattemp.gif

Római katolikus templom (Szent István templom, szecessziós; az elsõ vasbeton szerkezetû, ipartörténeti mûemlék) 1911. szeptember 8-án kezdték építeni, Györgyi Dénes budapesti építész tervei alapján. 1913. augusztus 20-án áldotta meg ünnepélyes keretek között Révész István kecskeméti prelátus-plébános. A templom neogót stílusban épült, Szent István tiszteletére.

 

 

Images: kerreftemp.gifReformátus templom (eklektikus) 1911-ben Gy. Papp József és Hunyadi István vállalkozók tervei és kivitelezése alapján épült. Címe: 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 13. (hrsz: 727/1).

 

 

 

 

Images: kunpusztai_templom.gifKunpusztai református templom  Az ismertetõt lásd az országos védettségû mûemlékek leírásában. Címe: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya (hrsz: 073/3).

 

 

 

 

Images: kunptemeto.gifKunpusztai temetõ (címe: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya, hrsz: 063/12)

 

 

 

Rendek Tanyamúzeum és Ökogazdaság Az ismertetõt lásd a múzeumok leírásában. Címe: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya 81., tulajdonosok: Rendek László és neje

Langó kápolna (Köztemetõben) A Langó család építette családi sírboltnak 1898-ban. A késõbbi évtizedekben ravatalozónak használták. Címe: 6041 Kerekegyháza, Jókai utca, hrsz: 1413.

André Emánuel síremléke (Köztemetõben) Címe: 6041 Kerekegyháza, Jókai utca, hrsz: 1413.

Herczegegyházi kápolna lelet A kunpusztai területen 1998-ban tárták fel a középkori Herczegegyháza nevû települést, amely már a bronzkorban is lakott hely volt. Tervek között szerepel egy szabadtéri régészeti múzeum létrehozása. Cím: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya, hrsz: 072/13.

Emlékmûvek:

Lány galambbal szobor (1980) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Balás Eszter szobrászmûvész 

I-II. világháború áldozataiért emlékmû (1992) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Paulkovics István 

II. világháború áldozatainak emlékoszlopa és kopjafái (2004) - Kerekegyháza, Köztemetõ
készítette: Liszicsán Antal

Köztéri alkotások:

Díszkút (1994) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Jona Gudvardardóttir és Probstner János

Oroszlánfejes ivókút (1996) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Balás Eszter szobrászmûvész 

Ivókút (1997) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Dobány András 

Vörösmarty Mihály szobor (2000) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Acsa Szûcs István 

Milleneumi kopjafa (2000) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Székely György

Szökõkút (2003) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: P-SZER Kft. 

Múzeumok:

Rendek Tanyamúzeum és Ökogazdaság - 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 81., tel.: 76/710-962
Tulajdonos: Rendek László. 1995-ben megnyílt az elsõ múzeum (a külterületi kunpusztai részen), mely a pusztai élet emlékeit, a hagyományos gazdálkodás eszközeit kívánja megõrizni és bemutatni az utókor számára. A tanyai épületegyüttest 15 ha föld veszi körül, amelyen a tulajdonosok teljes körû ökogazdálkodást folytatnak. Az ide látogató vendégek képet kaphatnak õseink szokásairól és belecsöppenhetnek mindennapi életükbe. A tanya 1997-ben elnyerte a "Tanyák értékei" I. díját, 1998-ban pedig a Henry Ford díj különdíját a népi kultúra megõrzéséért és a környezetvédõ gazdálkodásért.

Helytörténeti gyûjtemény - 6041 Kerekegyháza, Szent István tér.
2003. július 11-én Székelyné Kõrösi Ilona, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének munkatársa ünnepélyes keretek között nyitotta meg a kerekegyházi helytörténeti gyûjteményt. A település története folyamán több alkalommal megsemmisült, lakóinak szorgalma mindannyiszor újjáteremtette azt. Ennek a lankadatlan munkának a tárgyi és írásos emlékeit gyûjtötte össze az önkormányzat és gyûjti ezután is.

Magángyûjtemény:

Borbély Béláné magángyûjteménye - 6041 Kerekegyháza, Jókai u. 7., tel.:76/381-510. Több évtizedes gyûjtõmunka eredménye az a páratlan magángyûjtemény, amely a paraszti kultúra használati tárgyait (bútorok, porcelán használati tárgyak) hivatott bemutatni. Emellett a látogatók egy egyedülálló kõkristály-, és vallási kegytárgyakból álló gyûjteményt is megtekinthetnek.


2. Idegenforgalmi, turisztikai, természeti látnivalók, érdekességek, létesítmények:

Városunk határában húzódik a Kiskunsági Nemzeti Park. A homokbuckás, mozgóbuckás sziki mélyedéseivel ritka növény- és állatvilágával (árvalányhaj, homoki csenkesz, homoki báránypirosító, homoki rózsa, ugartyúk, szürke gém stb.) szép túrákra ad lehetõséget.

Õsborókás: Búhegy lankás buckáin a buckás homokvidék záró társulása, a borókás-fehérnyáras alakult ki, melyet "õsborókásnak" neveznek. Nagy részük másodlagos képzõdmény. Kialakulásukat az erdõirtás, a már megkötött futóhomok megindulása serkentette. Fennmaradásukhoz nagyban hozzájárult a legeltetés. A homoki fehérnyáras-borókások az egyik legmagyarabb vegetációtípust képviselik a bennszülött növény- és állatfajok nagy száma miatt.

A Kondor-tó egy része Kerekegyháza külterületén Kunpusztán található. A térség legnagyobb szikes tava 1983-ban száradt ki, majd 1999-ben átmenetileg ismét vizes élõhellyé alakult.

Madárvárta: a Kondor-tó partján helyezkedik el. A telepen madármegfigyelést, védett madarak szaporítását végzik. Lehetõség van fiatalok nyári táborozására is.

Puszta: a pusztán többféle társulás tudott kialakulni a táj, a mikroklíma, a talaj változásától függõen. A homoki legelõ többféle változata található meg:
- csillagpázsitos homoki legelõ,
- réti-csenkeszes homoki legelõ,
- kékperjés homoki legelõ.Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerzõdött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerdõ bölcsõde fejlesztése

Kerekegyerdõ bölcsõde fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió erõsítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az elsõ világháború történelmi emlékét õrzõ emlékmûvek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmû állítása”


A programot az Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékmû” felújítása

Testvér-települési programok és együttmûködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erdõ utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közremûködõ szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdõ utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közremûködõ szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerdõ Bölcsõde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közremûködõ szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR Bûnmegelõzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rendõrség elérhetõsége!

Rendõrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendõrõrs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgárõrség elérhetõsége!

Kerekegyházi Polgárõr Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tûzoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeresõ
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyûjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány