Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


M?emlékek

M?emlékek, látnivalók a városban és környékén


1. M?emlékek, m?emlékké nyilvánításra érdemes értékek, múzeumok, múzeum jelleg? épületek:

Országos védettség? m?emlékek:

Images: halasztany.gifHalász-tanya (népi) - 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya. Halász mesterséget folytató helybeli ember kunyhója a Kondor-tó partján.


 

 

 

 

Images: kunpusztai_templom.gifKunpusztai református templom (eklektikus) - 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya, hrsz.: 073/3. Országos védettség? templom, 1901-ben épült Kerekegyháza külterületén Kunpusztán. Közadakozásból és Baksai Sándor püspök adományaiból a pusztai emberek építették vallásuk gyakorlásához. Érdekessége, hogy nem egy nagy település központjában, hanem a puszta közepén található. Istentiszteletek minden hónap els?, harmadik és ötödik vasárnapján vannak.Images: snagytanya.gifS Nagy-tanya (népi) - 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya 50., hrsz.: 078/3.A m?emlék tanya a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében áll.

 

 

 

 

 Helyi védettség? épületek:

Images: romkattemp.gif

Római katolikus templom (Szent István templom, szecessziós; az els? vasbeton szerkezet?, ipartörténeti m?emlék) 1911. szeptember 8-án kezdték építeni, Györgyi Dénes budapesti építész tervei alapján. 1913. augusztus 20-án áldotta meg ünnepélyes keretek között Révész István kecskeméti prelátus-plébános. A templom neogót stílusban épült, Szent István tiszteletére.

 

 

Images: kerreftemp.gifReformátus templom (eklektikus) 1911-ben Gy. Papp József és Hunyadi István vállalkozók tervei és kivitelezése alapján épült. Címe: 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 13. (hrsz: 727/1).

 

 

 

 

Images: kunpusztai_templom.gifKunpusztai református templom  Az ismertet?t lásd az országos védettség? m?emlékek leírásában. Címe: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya (hrsz: 073/3).

 

 

 

 

Images: kunptemeto.gifKunpusztai temet? (címe: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya, hrsz: 063/12)

 

 

 

Rendek Tanyamúzeum és Ökogazdaság Az ismertet?t lásd a múzeumok leírásában. Címe: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya 81., tulajdonosok: Rendek László és neje

Langó kápolna (Köztemet?ben) A Langó család építette családi sírboltnak 1898-ban. A kés?bbi évtizedekben ravatalozónak használták. Címe: 6041 Kerekegyháza, Jókai utca, hrsz: 1413.

André Emánuel síremléke (Köztemet?ben) Címe: 6041 Kerekegyháza, Jókai utca, hrsz: 1413.

Herczegegyházi kápolna lelet A kunpusztai területen 1998-ban tárták fel a középkori Herczegegyháza nev? települést, amely már a bronzkorban is lakott hely volt. Tervek között szerepel egy szabadtéri régészeti múzeum létrehozása. Cím: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta tanya, hrsz: 072/13.

Emlékm?vek:

Lány galambbal szobor (1980) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Balás Eszter szobrászm?vész 

I-II. világháború áldozataiért emlékm? (1992) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Paulkovics István 

II. világháború áldozatainak emlékoszlopa és kopjafái (2004) - Kerekegyháza, Köztemet?
készítette: Liszicsán Antal

Köztéri alkotások:

Díszkút (1994) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Jona Gudvardardóttir és Probstner János

Oroszlánfejes ivókút (1996) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Balás Eszter szobrászm?vész 

Ivókút (1997) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Dobány András 

Vörösmarty Mihály szobor (2000) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Acsa Sz?cs István 

Milleneumi kopjafa (2000) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: Székely György

Szök?kút (2003) - Kerekegyháza, Szent István tér
készítette: P-SZER Kft. 

Múzeumok:

Rendek Tanyamúzeum és Ökogazdaság - 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 81., tel.: 76/710-962
Tulajdonos: Rendek László. 1995-ben megnyílt az els? múzeum (a külterületi kunpusztai részen), mely a pusztai élet emlékeit, a hagyományos gazdálkodás eszközeit kívánja meg?rizni és bemutatni az utókor számára. A tanyai épületegyüttest 15 ha föld veszi körül, amelyen a tulajdonosok teljes kör? ökogazdálkodást folytatnak. Az ide látogató vendégek képet kaphatnak ?seink szokásairól és belecsöppenhetnek mindennapi életükbe. A tanya 1997-ben elnyerte a "Tanyák értékei" I. díját, 1998-ban pedig a Henry Ford díj különdíját a népi kultúra meg?rzéséért és a környezetvéd? gazdálkodásért.

Helytörténeti gy?jtemény - 6041 Kerekegyháza, Szent István tér.
2003. július 11-én Székelyné K?rösi Ilona, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének munkatársa ünnepélyes keretek között nyitotta meg a kerekegyházi helytörténeti gy?jteményt. A település története folyamán több alkalommal megsemmisült, lakóinak szorgalma mindannyiszor újjáteremtette azt. Ennek a lankadatlan munkának a tárgyi és írásos emlékeit gy?jtötte össze az önkormányzat és gy?jti ezután is.

Magángy?jtemény:

Borbély Béláné magángy?jteménye - 6041 Kerekegyháza, Jókai u. 7., tel.:76/381-510. Több évtizedes gy?jt?munka eredménye az a páratlan magángy?jtemény, amely a paraszti kultúra használati tárgyait (bútorok, porcelán használati tárgyak) hivatott bemutatni. Emellett a látogatók egy egyedülálló k?kristály-, és vallási kegytárgyakból álló gy?jteményt is megtekinthetnek.


2. Idegenforgalmi, turisztikai, természeti látnivalók, érdekességek, létesítmények:

Városunk határában húzódik a Kiskunsági Nemzeti Park. A homokbuckás, mozgóbuckás sziki mélyedéseivel ritka növény- és állatvilágával (árvalányhaj, homoki csenkesz, homoki báránypirosító, homoki rózsa, ugartyúk, szürke gém stb.) szép túrákra ad lehet?séget.

?sborókás: Búhegy lankás buckáin a buckás homokvidék záró társulása, a borókás-fehérnyáras alakult ki, melyet "?sborókásnak" neveznek. Nagy részük másodlagos képz?dmény. Kialakulásukat az erd?irtás, a már megkötött futóhomok megindulása serkentette. Fennmaradásukhoz nagyban hozzájárult a legeltetés. A homoki fehérnyáras-borókások az egyik legmagyarabb vegetációtípust képviselik a bennszülött növény- és állatfajok nagy száma miatt.

A Kondor-tó egy része Kerekegyháza külterületén Kunpusztán található. A térség legnagyobb szikes tava 1983-ban száradt ki, majd 1999-ben átmenetileg ismét vizes él?hellyé alakult.

Madárvárta: a Kondor-tó partján helyezkedik el. A telepen madármegfigyelést, védett madarak szaporítását végzik. Lehet?ség van fiatalok nyári táborozására is.

Puszta: a pusztán többféle társulás tudott kialakulni a táj, a mikroklíma, a talaj változásától függ?en. A homoki legel? többféle változata található meg:
- csillagpázsitos homoki legel?,
- réti-csenkeszes homoki legel?,
- kékperjés homoki legel?.Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány