Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


Új szociális szolgáltató központ kialakítása
Top-Plusz-logo
Kedvezményezett neve: Kerekegyháza Város Önkormányzata

Projekt címe: Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyházán

Szerződött támogatás összege: 550 000 000 Ft
Projekt összköltsége: 550 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%
Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság -- Áprilisi hírősszesítő
Az aktuális hírllevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő, melyek forrása a police.hu oldal.
Vármegyei tűzgyújtási tilalom elrendelése
A napos, nyárias tavaszi időjárás kiszárította a könnyű holt biomasszát erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken egyaránt.  Az Alföldön a talaj felső része  is kritikusan száraz állapotban van.  Az alföldi erdőtársulásokban a nyár fafajok lehullott  virágzata is növeli a tűzterjedés sebességét.
DTKH Hírmondó -- 2024. március
Napjaink egyik legnagyobb környezetvédelmi kihívása, hogy az elektromos hulladék mennyisége világszerte évről évre egyre aggasztóbb mértékben növekszik. Pedig különösen fontos, hogy az e-hulladékokat szelektíven gyűjtsük és minél nagyobb mértékben hasznosítsuk, mivel a kommunális szemétbe kerülve károsíthatják az egészségünket és a környezetünket.
KÖZLEMÉNY a 2024. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő állításhoz
A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a 2024. június 09. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választására Kerekegyháza településen a nemzetiségi önkormányzat képviselők jelöltállításához szükséges ajánlások számának megállapítására a Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. sz. határozata alapján, figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307 /E. §-ában foglaltakra az alábbi közleményt adom ki:
A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a 2024. június 09. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választására Kerekegyháza településen az egyéni listás választási rendszerben képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítására a központi névjegyzékben 2024. április 3-án szereplő választópolgárok száma alapján, figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307 /E. §-ában foglaltakra az alábbi közleményt adom ki.
Közlemény összevont eljárás megindításáról
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: BKVKH, környezetvédelmi hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbiakról értesíti az érintetteket.
Óvodai bepillantó
 A Kerekegyházi Bóbita Óvoda bepillantó foglalkozásra hívja az érdeklődőket.

Időpont: 2024. 03. 25. hétfő délután 16:00 - 17:00 között
DTkH Hírmondó - 2024 februári száma

dtkh_logo.jpgMegjelent a DTkH Hírmondó kiadvány februári száma, mely a hulladékgazdálkodás jelenlegi eseményeihez kapcsolódóan tartalmaz hasznos információkat, aktualitásokat.

<<<<< A kiadvány megtekintése >>>>>

 
VÁLTOZIK A DÉLUTÁNI RENDELÉSI IDŐ A FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEKBEN!
kerekegyháza címere2024. március 4-től (hétfőtől) a rendelési idő megváltozik a felnőtt háziorvosi rendeléseken, a délutáni rendelések 12 órától 16 óráig tartanak.

Felnőtt háziorvosi rendelési idők március 4-től az alábbiak szerint alakulnak:
 
Vidékfejlesztési fórum -- Meghívó
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szakmai fórumot tart az úniós Közös Agrárpolitikáról (KAP), különös tekintettel az induló vidékfejlesztési pályázatokra.
Helyszín: Katona József Művelődési Ház nagyterme (6041 Kerekegyháza Szent István tér 12.)
Időpont: 2024. március 5. (kedd) 17:00
Ebösszeírás!
kerekegyháza címereTisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók!
 
Kerekegyháza Város Önkormányzata a város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt – 3 évenkénti - kötelezettségének eleget téve 2024. március 1. és 2024. április 30. között ebösszeírást tart.
Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.
 
Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!
Images: avar_egetes.JPGA tavasz közeledtével a szabad téren kialakuló tűzesetek száma növekedésnek indul.
A tűzoltókat gyakran riasztják olyan tűzesetekhez, amelyek hátterében a nem szabályszerű kerti
zöldhulladék-égetés áll. Amennyiben felelőtlenül végzünk égetést saját magunkat és természeti
környezetünket, szomszédjainkat is veszélyeztethetjük.
Pályázati felhívás bérbeadásra

kerekegyháza címereA pályázat célja: Ajánlatkérő nyilvános, többfordulós pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló iparcsarnok határozott időre, minimum 24 hónapra, maximum 36 hónapra, 2024. augusztus 1. napjával történő bérbeadása érdekében.

A pályázat tárgya: Iparcsarnok bérbeadása, amely természetben a 6041 Kerekegyháza, Ipari Park út, 2419 hrsz-ú, 8508 m2 alapterületű ingatlanon található

DTKH Hírmondó - 2024 január
C S A K „ T I S Z T A” C S O M A G O L Á S I H U L L A D É K O T
D O B J U N K A S Z E L E K T Í V S Z E M E T E S E K B E !

Ha ételmaradékos vagy egyéb anyaggal szennyezett, hiába gyűjtjük elkülönítetten, nem lehet hasznosítani a csomagolási hulladékot.
Éppen ezért csak a „tiszta” papír-, műanyag- és fémhulladékokat gyűjtsük szelektíven, a többi között a használt pelenkákat és papírzsebkendőket pedig a kommunális gyűjtőedényekbe dobjuk – hívja fel a figyelmet Agatics Roland, a Közép-Kelet-Magyarország régió koordinátoraként működő vállalatunk ügyvezetője.


 
Szakmai beszámoló
Szakmai beszámoló
Kerekegyháza Város Önkormányzata
VP6-19.2.1-44-10-21
LEADER Helyi fejlesztések támogatása – Önjáró fűnyíró beszerzése Kerekegyházán
 
A Vidékfejlesztési Program keretén belül, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület-Helyi fejlesztések támogatása projekt keretében Kerekegyháza Város Önkormányzata 4 900 019 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
 
TEA. Kerekegyháza
Nagy örömmel mutatjuk be nektek legújabb partnerünk töltőállomását. Hálózatunk ennek az együttműködésnek köszönhetően egy 25 kW-os DC töltővel bővült  az M5-ös autópályától nem messze, egy 7000 fős kisváros szívében Bács-Kiskun Vármegyében.

Kerekegyháza Kecskemét mellett található és feltehetőleg azért kapta ezt a nevet, mert egy ásatás során egy majdnem kör alakú templom alapjait tárták fel. A település 2001. július 1-jén kapott városi címet.

Az új elektromos töltő Kerekegyháza Város Önkormányzata „Kerekegyerdő Bölcsőde bővítése” című, TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 számú pályázata eredményeként valósult meg a Kerekegyháza belterület 2270/3 hrsz-ú ingatlanon, az Erdő utca 31/a. szám alatt.

 CHADEMO – 25 kW
 CCS – 25 kW
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS - intézményvezetői munkakör
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár (többfunkciós intézmény)
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 
Betöltendő munkakör :
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (Mt szerinti vezető állású munkavállaló)
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása.

 
TÁJÉKOZTATÓ
A BURSA HUNGARICA ösztöndíj rendszer 2024. évi pályázati fordulóra határidőre 6 fő véglegesítette és nyújtotta be pályázatát.
 
2023. november 27-én az önkormányzat Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi, Ifjúsági és Kulturális Bizottsága döntött a pályázatok elbírálásáról.
 
A döntés értelmében 5 fő „A” típusú pályázó havi 5.000,- Ft. összegű támogatásban részesül.
 
ÁLLÁSPÁLYÁZAT - pénzügyi ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KEREKEGYHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
pénzügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Önkormányzat és intézményei könyvelési, számlakezelési feladatainak ellátása, pénzügyi nyilvántartások kezelése, közreműködés egyéb pénzügyi és számviteli feladatok elvégzésében.
 Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Ügyviteli
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
 Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kerekegyháza

 
A Helyi Választási Iroda 3/2023 (XI. 28.) határozata
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében és 78. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Kerekegyháza városban a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, valamint a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazókörének kijelölését az alábbiak szerint állapítom meg.

LORÁN BARNABÁS "TRABARNA" VISSZA 2 PADLÓGÁZ! C. ÖNÁLLÓ EST
Images: kulturhaz.jpgSok szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját, Barátait
a 2023. december 8-án, 18 órakor kezdődő előadásra.
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen.
Ismerős Arcok Kerekegyháza
Images: kulturhaz.jpgSok szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját, Barátait
a 2023. november 17-én, 20 órakor kezdődő koncertre.
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen.
Mamma Mia Musical
Images: kulturhaz.jpg
Sok szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját, Barátait
a 2023. november 18-án, 18 órakor kezdődő előadásra.
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen.
A HÁZSZÁMOK FELTÜNTETÉSE MINDANYIUNK ÉRDEKE ÉS KÖTELESSÉGE!
Törvény, kormányrendelet, és a közterületnevek megállapításáról szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet kötelezi a Tisztelt Lakosságot a házszámok feltüntetésére, az önkormányzatokat pedig annak ellenőrzésére. A látható és olvasható házszámok kihelyezése ugyanakkor Mindannyiunk érdeke is: a mentők, a postások és a szállítók csak így találják meg a keresett címeket.

Kérjük, hogy ahol nincs házszámtábla, ott pótolják!
Ahol nem jól látszik, gondoskodjanak a láthatóságáról!

AHOL HÁZSZÁMVÁLTOZÁS TÖRTÉNT, OTT MÓDOSÍTSÁK. Bevált módszer, hogy a régi számot áthúzva még 1 évig fent hagyják, de az új legyen kitéve! Így célba érnek azok a címzések is, ahol még a régi házszám van megadva.

DTKH Hírmondó - 2023. október

dtkh logoA többi között a hulladékudvarok üzemeltetésében bevezetett változásokat követően újabb elemmel bővült Magyarország új hulladékgazdálkodási rendszere. 2023. október 1-jétől ingyenesen leadhatóak a használt gumiabroncsok több helyen is: a MOHU MOL Zrt. és az alvállalkozói kijelölt telephelyein, valamint a forgalmazóknál.

Bursa Hungarica benyújtási határidő módosítás!
Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése értelmében a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójában a pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult.

Részletes kiírás korábbi cikkünkben olvasható:

Új papír alapú benyújtási határidő: 2023. november 7. 16.00 óra, Polgármesteri Hivatal
Helyi Választási Iroda 1/2023. (X.25.) sz. Határozata
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Övjt.) 4. § d) pontja alapján megállapítom, hogy Kerekegyháza, mint 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település
- egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben lakosságszáma alapján a megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma
LEADER Helyi fejlesztések támogatása - Akkumulátoros quad beszerzése
A Vidékfejlesztési Program (VP6-19.2.1-44-9-21) keretén belül, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület-Helyi fejlesztések támogatása projekt keretében a Kerekegyházi Polgárőr Egyesület 1 605 489 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány