Tájékoztatás magánszemélyek kommunális adójáról
rta: mezo - Dtum: 2021.02.01. 10:00

A magánszemélyek kommunális adója a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény és a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete alapján 2021-ben az elmúlt évekhez hasonlóan nem változik. Az adó évi mértéke adótárgyanként: a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén 8.000 Ft, telek esetén 4.000 Ft.

 

Teljes hr
A magánszemélyek kommunális adója a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény és a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete alapján 2021-ben az elmúlt évekhez hasonlóan nem változik. Az adó évi mértéke adótárgyanként: a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén 8.000 Ft, telek esetén 4.000 Ft.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 18. §-a alapján:

„Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.”
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. mellékletének II/A/4. pontja alapján:

„Az adózónak az építményadóról, a telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Az önkormányzat rendeletében mentesítheti az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adójának - vállalkozónak nem minősülő - alanyát az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség az adott adónem vonatkozásában nem terheli.”

        Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben változás történik az ingatlan tulajdonjogát illetően, keressék fel az Adóügyi Iroda munkatársait.

Az adót Kerekegyháza Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adója számlájára 11732002-15337908-02820000 kell továbbra is befizetni.
 
Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
Adóügyi Iroda
76/546-053; 70/459-3269