Tisztelt Ebtartók!
rta: mezo - Dtum: 2021.02.16. 09:00
Kerekegyháza Város Önkormányzata a város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt – 3 évenkénti - kötelezettségének eleget téve 2021. március 1. és 2021. április 30. között ebösszeírást tart.
 

Teljes hr
Kerekegyháza Város Önkormányzata a város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt – 3 évenkénti - kötelezettségének eleget téve 2021. március 1. és 2021. április 30. között ebösszeírást tart.
 
Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.
 
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát aki az előző ebösszeíráskor a bejelentési kötelezettségének eleget tett, az ismét köteles a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás során a transzponderrel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

A formanyomtatvány 2021. március 1. napjától átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (14. iroda), letölthető a www.kerekegyhaza.hu , valamint az E-önkormányzat oldaláról is elérhető. Az adatlap szabadon fénymásolható.

Az adatszolgáltatás az alábbi módon teljesíthető:

 
Az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat (pl. tulajdonos változás, elhullás szaporulat stb.) az állat-egészségügyi felügyeletét ellátó állatorvosnak valamint az önkormányzat részére írásban bejelenteni. 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket az állatorvosnál megjelöltetni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget az állatvédelmi bírság összege 225.000 Ft.

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
Kitöltési Útmutató
 
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.
 
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
 
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is.
 
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
 
Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.