Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


Kerekegyerdő Bölcsőde
news: bolcsike.jpg

Név:

Kerekegyerdő Bölcsőde

Típus:

Nevelési intézmény

Telefon:

76/361-067 és 06/70/330-4648

Fax:

 

E-mail:

bolcsode@kereknet.hu

Nyitvatartás:

Hétfőtől - Péntekig : 7.00 - 17.00-ig


A
bölcsődei szolgáltatás feladata

 

Az 1997. XXXI. tv. 42.§ -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. § - a alapján, a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében biztosítjuk.

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermekek (1- éves kortól, 3 éves korig) napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi.

 

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. kiemeli olyan kisgyermek - szociális vagy egyéb ok miatt - felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében, szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

 

 

További feladatunk, a gyermekek harmonikus testi- szellemi fejlődésének segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A szülők kérésére és a szakemberek (orvos, szaktanácsadó, bölcsődevezető, gyógypedagógus) javaslata alapján, a gyermekek 4.-ik életévük betöltését követő év augusztus 31.-ig gondozhatók a bölcsődében.

 

 

A gyermekek bölcsődében történő elhelyezését a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti a védőnő, a házi- és gyermekorvos, a gyermekjóléti szolgálat, családgondozók és a gyámhatóság is.Az alapellátás mellett működő, a családi nevelést támogató szolgáltatások

 

 

1. Időszakos gyermekfelügyelet

 

Igény szerint nyújtott kiegészítő szolgáltatások.

 

A szül? elfoglaltsága idejére néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető egy erre a célra létrehozott csoportba, vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyeire. Az időszakos bölcsődei elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehet?leg a szül?vel történik a kisgyermek beszoktatása.

 

A bölcsődevezető, illetve a kisgyermeknevelő a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a szolgáltatás igénybevételének a napját, időtartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermek, kit és hol lehet értesíteni sürgős esetben. Az igénybevett étkezések díját és az önköltség számítási szabályok alapján meghatározott szolgáltatás költségeit, a helyi pénzügyi szabályok szerint számolják el.

 

 

 

2.Játszócsoport

 

A csoporton belül, vagy külön játszócsoport kialakításával a gyermekeket az édesanyákkal együtt is fogadhatják a nap egy bizonyos szakában a bölcsődék abból a célból, hogy a szülők együtt játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között, kihasználva a bölcsődében található speciális eszközöket. A játszócsoport keretében nyújtott szolgáltatások a következők:

· Gyurmamóka: kreativitást fejlesztő foglalkozások 18 hónapos kortól, melyek keretében a gyerekek közkedvelt mesékkel, versekkel ismerkednek, majd egyszerő technikával készítik el a témához kapcsolódó figurát gyurmából.

· Kreatív kézm?ves foglalkozás: A foglalkozásokon a gyermekek különböz? anyagokkal (gyurma, papír, tempera, üveg, só gyurma, kerámia, rongy, száraz levél, egyéb természetes anyagok, tojáshéj, kő) és különböző technikákkal (gyurmázás, üvegfestés, festés, kerámiafestés, papírmozaik, levélmozaik, rongyvarrás stb.) ismerkedhetnek meg. Kicsiknek kifejlesztett változatában a gyermekek ujjal, szivaccsal festhetnek, szabadon gyurmázhatnak, tépkedhetik a papírt, majd ragaszthatják azt.

- Zenebölcsi: zenebölcsinkbe várjuk mindazokat a csecsemőket, babákat, kisgyerekeket és szüleiket, akik szeretnek énekelni, mondókákat tanulni, azokat mozgással követni, ritmushangszerekkel játszani. Az anyagot ismert és kevésbé ismert mondókákból, dalokból állítottuk össze, és olyan ritmushangszereket válogattunk össze, melyek egy csecsemő kis kezében is elférnek, tudatos, illetve véletlenszerő használata egyaránt örömöt okoz a kicsiknek.

- A kisbabával vele születik a zene iránti fogékonyság, ami azoknak a hang-, ritmus- és mozgáshatásoknak köszönhető, amelyek korábban az anyaméhben érték. Minél korábban találkozik a zenével, annál jobb lesz a tanulási készsége.

- Körjátékok: erre a foglalkozásra azokat a gyermekeket várjuk, akik szeretik a zenét, éneket, táncot, játékot. Mindezt egyszerre élvezhetik a gyermekek kisgyermeknevelők vezetésével, aki nemcsak az ismert körjátékokat eleveníti fel, hanem új játékokra is megtanítja a gyermekeket.

 

A játszóházi szolgáltatás keretében az udvari játékokon felül egy átlagos játszótérhez képest az alábbi plusz elemeket nyújtjuk:

 

- zárt tér, melynek révén nem szaladnak ki a gyermekek az útra, illetve a kutyák, macskák nem piszkolják a játszóteret;

- elérhető mosdó;

- pelenkázási lehetőség (WC és kézmosó);

 

3.Baba-mama klub


A baba-mama klub egy olyan helyet nyújt, ahol mind a kisgyermekek, mind az anyukák (illetve akár az apukák is) kellemes, otthonos környezetben, hasznosan tölthetik el idejüket. Tapasztalataink szerint az anyukák igénye növekszik egy olyan közösséghez való tartozás iránt, amely el?térbe helyezi az emberi értékeket.

 

A klub működése hozzájárul egy olyan, biztos hely megteremtéséhez, ahová a szülők mindig bizalommal fordulhatnak, és szakmai segítséget kaphatnak, valamint olyan elfoglaltságot nyújt a gyermekek számára, amely egyéni képességeiket figyelembe véve biztosítja a differenciált fejlődést kisgyermeknevelők segítségével.

 

Foglalkozásaink célja, hogy a gyermekek játszva, a játékon keresztül észrevétlenül tanulják meg elsajátítani a világról szerzett tapasztalataikat, alakuljanak ki társas kapcsolataik, elősegítve ezzel a szocializációs folyamatot. Mindezen célok elérését szakembereink által kívánjuk biztosítani. A klub életét maguk a szülők irányíthatják, szívesen teszünk eleget kéréseiknek. Terveink szerint heti egy délelőtti, vagy délutáni klubórát tartanánk.

 

 

4.Tanácsadás

 

A kisgyermekgondozással kapcsolatos ismeretek segítése érdekében kívánjuk működtetni a tanácsadó szolgáltatást.

Védőnők, gyermekorvos és gondozónők bevonásával nyújtunk segítséget a kisgyermekes szülőknek a mindennapos gyermekgondozás segítéséhez havonta, az időszaknak megfelelő aktuális témák köré szervezve, mint például nyaralás kisgyermekkel, fejl?dési szakaszok, nyári betegségek, családi kötelékek, meghüléses betegségek kezelése, fertőző betegségek, a kisgyermek és az állatok, babaételek, óvjuk a hallását, családtámogatási lehetőségek, védőoltások, a baba és az alvás, valamint bölcsődére, óvodára készülődés.

Az előadások alatt a kisgyermekekre gondozónők vigyáznak. Emellett egyéni problémák megoldásában is közreműködünk, szükség esetén szakemberek (pszichológus, családgondozó) bevonását is vállaljuk. A családok életét segítve együttm?ködünk az önkormányzat Humán Szolgáltató Központjával, ahol családsegítő, gyermekjóléti- és támogató szolgáltatás is működik.

 

 

5. Otthoni gyermekgondozás

 

A család kérésére, olyan helyzetekben, amikor a szülők segítséget igényelnek gyermekük ellátásában (pl.: az anya betegsége, többes ikrek gondozása, a dolgozó szülő beteg gyermekének ápolása, a szülők dolgoznak, de gyermeküket nem kívánják intézménybe adni, stb.) a bölcsőde szakképzett csecsemő- és gyermekgondozónőt küld a gyermek otthoni nappali gondozására. Az otthoni gyermekgondozásra vállalkozó kisgyermeknevelő a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatokat látja el a családban.Vezetője: Csorbáné Takács Erika

 

cím:


6041 Kerekegyháza, Erdő utca 31.

Aktualitásaink:

 

A Kerekegyerdő Bölcsődében megkezdtük a kisgyermekek beszoktatását, melyről közzéteszünk néhány fotót.

 

Tekintse meg galériánkat! >>>

Aktuális híreink

 

 

Bölcs?dei névsor 2016/2017 nevelési évben
 Images: bovebben_gomb.gif
Játszócsoport szolgáltatást biztosít a Kerekegyerdő Bölcsőde  Images: bovebben_gomb.gif
Bölcs?dei névsor 2012/2013 nevelési évben Images: bovebben_gomb.gif
   
   
   
   
   
   
   
   


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány