Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


A polgármester
   

Név:

dr. Kelemen Márk

Beosztás:

Polgármester

Telefon:

06/76-546-040

Fax:

06/76-546-049

E-mail:

mark.kelemen@kerekegyhaza.hu

Ügyfélfogadási id?:

A polgármester fogadóórát tart minden szerdán 8-12 óra között, el?zetes bejelentkezéssel, melyet a +36-76-546-040-es telefonszámon vagy a kerpolhi@kerekegyhaza.hu e-mail címen is megtehetnek.

Feladata:


a.) segíti a képviselõk munkáját,

b.) összehívja és vezeti a testület üléseit

c.) képviseli az önkormányzatot,

d.) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

e.) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését,

f.) gondoskodik a testület mûködésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezésérõl,

g.) támogatja a lakosság önszervezõ közösségeit,

h.) kapcsolatot tart a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civilszervezetek
vezetõivel, a kisebbségi szószólóval,

i.) önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait a Képviselõ-testület hivatalának 
közremûködésével  látja el,

j.) az önkormányzati rendeleteket, valamint a Képviselõ-testület ülésérõl készült jegyzõkönyveket a
    jegyzõvel együtt aláírja.

k.) gondoskodik a város vagyonának megõrzésérõl,

l.)  gondoskodik a Képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésérõl, a döntések végrehajtásáról, a
     végrehajtás megszervezésérõl és ellenõrzésérõl,

m.) feladata az önkormányzati saját intézmények m?ködésének ellen?rzése, segítése,

n.)  ellátja a törvények egyéb jogszabályok által hozzá delegált feladatokat és hatáskörét.

 
A polgármesternek a bizottságok m?ködésével összefügg? f?bb feladatai:

a.) indítványozhatja a bizottság összehívását,

b.) felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselõ-testület
határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. E felfüggesztett döntésrõl a Képviselõ-testület a következõ ülésen határoz.

c.) bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy hozzátartozóját személyesen érinti.

A polgármesternek a Polgármesteri Hivatallal összefüggõ fõbb jogosítványai:

 

a.) Képviselõ-testület döntések szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt,

b.) Jegyzõ javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat
     munkájának szervezésében, a döntések elõkészítésében és végrehajtásban,

c.) dönt a jogszabály által hatáskörbe utalt közigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes
     hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,

d.) jegyzõ javaslatára elõterjesztést nyújt be a Képviselõ-testületnek a hivatal belsõ szervezeti
     tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

e.) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadományozás rendjét,

f.) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, jegyzõ és az önkormányzati
    intézményvezetõk tekintetében.

 

cím

6041 Kerekegyháza, F? utca 47/a
 
   


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány